Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A BAMOSZ fő döntéshozó szerve a közgyűlés, a szövetség operatív működése ugyanakkor elsősorban az Elnökség, az egyes konkrét kérdésekben létrhozott munkacsoportok, illetve a Titkárság munkáján, együttműködésén alapul. A hatékony döntéshozatal érdekében a BAMOSZ új alapszabálya szerint a szakmai jellegű döntések színtere az Elnökség, konkrét szakmai kérdések megvitatására munkacsoportok jöhetnek létre, melyek létrehozatala, munkájának összehangolása, felügyelete az Elnökség kompetenciája. Az Elnökség tagjait az Alapszabály által meghatározott módon a tagok delegálják. Az Etikai Bizottság tagjait a közgyűlés választja, a BAMOSZ-tagok mellett egy külső személy is a bizottság tagja lehet.

A BAMOSZ Elnöksége

Az Elnökség fő feladata, hogy döntsön a stratégiai jellegű kérdésekben, összehangolja, ellenőrizze a munkacsoportok működését, képviselje a BAMOSZ-t külső szervezetek felé, illetve döntsön a gazdálkodási jellegű kérdésekben.

Az Elnökség tagjai:

 • Vízkeleti Sándor (Elnök) - Amundi Alapkezelő Zrt.
 • Anda Árpád - MBH Alapkezelő Zrt.
 • Éder György - OTP Alapkezelő Zrt.
 • Kocsis Bálint - VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
 • Komm Tibor - Eurizon Asset Managemant Hungary Zrt.
 • dr. Mesterházy György - Erste Alapkezelő Zrt.

 

A BAMOSZ Felügyelő Bizottsága

A felügyelőbizottság feladata a BAMOSZ belső szervei működésének, valamint a jogszabályok, az Alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése.

Az FB tagjai:

 • Kozma Krisztina (Elnök) - BlackRock (Netherlands) B.V. Magyarországi Fióktelepe
 • Biró Gergely
 • Horváth Barnabás - KBC Asset Management N.V. Magyarországi Fióktelepe

 

Az Etikai Bizottság


Az Etikai Bizottság feladata, hogy őrködjön a BAMOSZ belső etikai és egyéb szakmai normáinak tagság által történő betartásán, továbbá feladata az alapvető viselkedési szabályokat meghatározó Etikai Kódex továbbfejlesztése is.

Az Etikai Bizottság tagjai:

 • Böröczky Dezső - Gránit Alapkezelő Zrt.
 • Padányi Péter - Amundi Alapkezelő Zrt.
 • Pintér András - APELSO CAPITAL Befektetési Alapkezelő Zrt.
 • Dr. Tomori Erika
 • Dr. Varga-Földi Hajnalka - MBH Alapkezelő Zrt.

 

A Főtitkár

A főtitkár feladata minden, a BAMOSZ működésével, érdekképviseleti és információszolgáltatási tevékenységével, gazdálkodásával kapcsolatos operatív teendő ellátása, az Elnökség döntéseinek végrehajtása.

A BAMOSZ főtitkára: Temmel András

Elérhetőség:

Iroda: 1053 Budapest, Magyar u. 20.
Tel.: (36-1) 354-17-36
E-mail: temmel.andras@bamosz.hu

Webes tartalom lista Webes tartalom lista

HíREK