BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MKB Feltörekvő Kína 3. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000714837
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 254 440 212
Árfolyam:10 926
Dátum:2020.06.29.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2015.06.23.
Alapkezelő:MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MKB Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,6% N/A 2,6% 2,8% 3% N/A 0,9% 2,6%
Szórás 4,5% 4,2%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés