Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000702030
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:13 415 937 199
Árfolyam:3,150285
Dátum:2022.05.24.
Kategória:Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembevételével az Alap portfoliójának döntő többségét forintban denominált fix vagy változó kamatozású, alacsony kockázatú értékpapírokba fektetve a referenciaindex teljesítményét meghaladó hozamot érjen el. Az Alapkezelő elsősorban a magyar állampapírpiaci befektetéseket szeretné alacsony költségszint mellett a Befektetési Jegyek tulajdonosainak elérhetővé tenni. Az Alapkezelő az Alap eszközeit legfőképpen a Magyar Állam által kibocsátott államkötvényekben és diszkontkincstárjegyekben, igyekszik tartani, valamint alacsony kockázatú fix és változó kamatozású vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba és egyéb alacsony kockázatú tőke- és pénzpiaci eszközökbe, ügyletekbe fektetheti. Megfelelő nemzetközi tőkepiaci környezet esetén az Alap portfoliójának 30%-ig külföldi (kizárólag OECD tagállam, illetve ottani székhelyű) kibocsátó által kibocsátott állampapírokat, vállalati és egyéb kötvényeket, jelzálogleveleket vásárolhat az Alapkezelő. A belföldi és külföldi részvények együttes aránya az Alap portfolióján belül nem haladhatja meg az Alap nettó eszközértékének 10%-át. Az Alapkezelő az Alap nevében csak olyan származtatott ügyletet köthet, amely csökkenti a külföldi befektetések devizakockázatát, a részvények árfolyamkockázatát, valamint a kötvények kamatlábkockázatát (fedezeti ügylet), illetve arbitrázs célokat szolgál, továbbá az árfolyamkockázatot csökkenti. A származtatott ügyletek nem nettósított, összesített értéke az Alap nettó eszközértékének 30%-át nem haladhatja meg. E korlátba nem számítandó bele az árfolyamkockázat csökkentésére kötött származtatott ügylet és a hitelintézettel állampapírra kötött repó ügylet.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2001.03.29.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:vétel: - visszaváltás: 500 Ft max. 1,7% alapkezelői (és forgalmazási) díj
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -7,6% -9,7% -16,5% -4,8% -2,1% 3,6% -9,8% 5,6%
Szórás 6,9% 4,9%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.05.24. 3,150285 13 415 937 199 0 -24780 0% -7,6% -9,7% -16,5% -4,8% -2,1% 3,6%
2022.05.23. 3,152423 13 425 066 973 0 -116312 0% -8,7% -9% -16,4% -4,8% -2,1% 3,6%
2022.05.20. 3,12421 13 305 032 945 0 -4615476 0% -9,7% -11,9% -17,1% -5% -2,2% 3,5%
2022.05.19. 3,092683 13 175 338 216 0 3814291 0% -10,6% -12,8% -17,5% -5,3% -2,4% 3,4%
2022.05.18. 3,080866 13 121 196 136 0 2078031 0% -11% -13,2% -17,9% -5,5% -2,5% 3,3%
2022.05.17. 3,080342 13 116 886 779 0 6912592 0,1% -10,9% -13,9% -18,4% -5,5% -2,5% 3,3%
2022.05.16. 3,079645 13 107 007 746 0 45281401 0,3% -10,7% -14,5% -18,8% -5,5% -2,5% 3,3%
2022.05.13. 3,079811 13 062 430 402 0 15028011 0,1% -11,2% -15% -18,8% -5,3% -2,5% 3,3%
2022.05.12. 3,080874 13 051 905 716 0 4235997 0% -11,1% -14,9% -19,4% -5,3% -2,5% 3,3%
2022.05.11. 3,066038 12 984 838 448 0 27314269 0,2% -11,6% -15,5% -19,9% -5,4% -2,5% 3,2%
2022.05.10. 3,057571 12 921 741 401 0 4808291 0% -12,4% -15,8% -20,4% -5,5% -2,6% 3,2%
2022.05.09. 3,075072 12 990 867 369 0 2535731 0% -12,1% -15,5% -20% -5,3% -2,4% 3,2%
2022.05.06. 3,082599 13 020 123 795 0 -6048551 0% -10,8% -15,4% -19,8% -5,2% -2,3% 3,2%
2022.05.05. 3,0949 13 078 152 816 0 1428403 0% -10,5% -15,1% -19,4% -5,1% -2,2% 3,3%
2022.05.04. 3,084664 13 033 474 760 0 -9249750 -0,1% -10,8% -15,6% -19,7% -5,2% -2,3% 3,2%
2022.05.03. 3,086764 13 051 603 831 0 -259886 0% -10,3% -15,5% -19,6% -5,2% -2,3% 3,3%
2022.05.02. 3,123671 13 207 918 775 0 -2896103 0% -9,2% -14,2% -18,7% -4,8% -2% 3,4%
2022.04.29. 3,127395 13 226 564 640 0 -4309636 0% -9,3% -14,1% -18,7% -4,9% -2% 3,4%
2022.04.28. 3,143718 13 299 930 970 0 1078731 0% -8,8% -13,8% -18,3% -4,7% -1,9% 3,5%
2022.04.27. 3,132848 13 252 868 940 0 1526968 0% -9,4% -14,1% -18,6% -4,8% -2% 3,4%
2022.04.26. 3,135077 13 260 770 211 0 -3230585 0% -9,9% -13,9% -18,5% -4,8% -1,9% 3,4%
2022.04.25. 3,139301 13 281 871 853 0 17016787 0,1% -9,4% -13,9% -18,4% -4,8% -1,9% 3,5%
2022.04.22. 3,129245 13 222 364 275 0 4502062 0% -10% -14,3% -18,6% -4,9% -2% 3,6%
2022.04.21. 3,131762 13 228 493 966 0 5228594 0% -9,9% -14,3% -18,5% -4,8% -1,9% 3,7%
2022.04.20. 3,143869 13 274 384 861 0 10065285 0,1% -9,2% -13,9% -18,2% -4,7% -1,9% 3,7%
2022.04.19. 3,14345 13 262 551 770 0 60492147 0,5% -8,9% -13,9% -18,4% -4,7% -1,9% 3,7%
2022.04.14. 3,153409 13 243 886 059 0 -2830561 0% -9,6% -14,2% -17,7% -4,6% -1,8% 3,8%
2022.04.13. 3,13551 13 171 527 204 0 17860721 0,1% -10,2% -14,7% -17,9% -4,7% -1,9% 3,7%
2022.04.12. 3,12101 13 092 838 049 0 7364770 0,1% -10,5% -15,3% -18,3% -4,9% -2% 3,6%
2022.04.11. 3,104156 13 014 809 434 0 12273139 0,1% -10,7% -15,9% -18,7% -5,2% -2,1% 3,6%
2022.04.08. 3,117298 13 057 584 860 0 3926519 0% -10% -15,6% -18,3% -5,1% -2% 3,7%
2022.04.07. 3,151149 13 195 409 110 0 5255693 0% -9% -14,7% -17,4% -4,8% -1,8% 3,8%
2022.04.06. 3,159885 13 226 720 771 0 5360100 0% -8,7% -14,4% -17,1% -4,7% -1,8% 3,8%
2022.04.05. 3,211039 13 435 395 512 0 -15763313 -0,1% -7,4% -13,1% -15,7% -4,2% -1,4% 4%
2022.04.04. 3,224594 13 507 941 212 0 -4344444 0% -6,7% -12,7% -15,4% -4,1% -1,4% 4%
2022.04.01. 3,212605 13 462 047 148 0 -1243408 0% -8,1% -13,6% -15,7% -4,3% -1,5% 4%
2022.03.31. 3,232224 13 545 509 284 0 -2582268 0% -7,5% -13,6% -15,3% -4,1% -1,3% 4,1%
2022.03.30. 3,191071 13 375 595 892 0 -3880698 0% -8,7% -14,7% -16,3% -4,5% -1,5% 3,9%
2022.03.29. 3,176068 13 316 572 227 0 -1585823 0% -9,8% -15% -17% -4,7% -1,6% 3,9%
2022.03.28. 3,153576 13 223 842 686 0 -6145637 0% -10,4% -15,5% -17,5% -4,9% -1,7% 3,8%
2022.03.25. 3,171256 13 304 160 055 0 -9704073 -0,1% -9,5% -15,4% -17,1% -4,6% -1,6% 3,8%
2022.03.24. 3,157744 13 257 136 783 0 1021929 0% -9,9% -15,7% -17,5% -4,7% -1,7% 3,8%
2022.03.23. 3,179684 13 348 218 318 0 4887455 0% -9,3% -15,3% -16,9% -4,5% -1,5% 3,9%
2022.03.22. 3,199286 13 425 589 343 0 7824324 0,1% -8,7% -14,8% -16,2% -4,3% -1,3% 3,9%
2022.03.21. 3,225808 13 528 997 952 0 2620208 0% -7,9% -13,8% -15,4% -4% -1,1% 4%
2022.03.18. 3,259891 13 669 293 731 0 45984101 0,3% -7% -13% -14,4% -3,4% -0,9% 4,1%
2022.03.17. 3,259992 13 623 731 716 0 5741093 0% -7% -12,9% -14,5% -3,4% -0,9% 4,1%
2022.03.16. 3,232209 13 501 932 475 0 -2557843 0% -7,8% -13,9% -15,2% -3,6% -1% 4%
2022.03.11. 3,230413 13 496 986 452 0 4537302 0% -9,2% -14,1% -15,5% -3,7% -1% 4%
2022.03.10. 3,257271 13 604 626 819 0 6626637 0% -8,5% -13,3% -14,4% -3,5% -0,9% 4,1%
2022.03.09. 3,257319 13 598 200 566 0 -1998218 0% -7,7% -13,2% -14,3% -3,5% -0,9% 4,1%
2022.03.08. 3,24043 13 529 682 584 0 -530464 0% -7,7% -13,7% -14,5% -3,6% -1,1% 4,1%
2022.03.07. 3,221629 13 451 710 647 0 -1752069 0% -8,6% -14,2% -15,6% -3,8% -1,2% 4%
2022.03.04. 3,304408 13 799 146 279 0 -2488013 0% -5,6% -12,2% -13,6% -2,9% -0,7% 4,2%
2022.03.03. 3,340528 13 952 497 936 0 -11215215 -0,1% -4,6% -11,2% -12,8% -2,6% -0,5% 4,4%
2022.03.02. 3,325392 13 900 443 284 0 -7203006 -0,1% -4,5% -11,6% -13,1% -2,7% -0,6% 4,3%
2022.03.01. 3,35517 14 032 185 560 0 -5211545 0% -4,1% -10,8% -12,3% -2,4% -0,4% 4,4%
2022.02.28. 3,364696 14 077 252 088 0 1868531 0% -4,6% -10,9% -11,7% -2,4% -0,4% 4,5%
2022.02.25. 3,388417 14 174 614 564 0 -1405010 0% -3,3% -10,8% -10,9% -2,2% -0,2% 4,6%
2022.02.24. 3,40992 14 265 981 037 0 -864154 0% -2,3% -10,3% -11,1% -2% -0,1% 4,7%
2022.02.23. 3,452572 14 445 297 906 0 2202419 0% -0,3% -9,3% -10,1% -1,6% 0,1% 4,8%
2022.02.22. 3,44933 14 429 533 274 0 707073 0% -1,9% -9,5% -10,4% -1,7% 0,2% 4,8%
2022.02.21. 3,458992 14 469 243 128 0 -3736910 0% -2,5% -9,2% -10,4% -1,6% 0,2% 4,7%
2022.02.18. 3,460616 14 479 775 116 0 3009941 0% -2,5% -9,2% -10,4% -1,5% 0,3% 4,7%
2022.02.17. 3,458651 14 468 545 007 0 4334213 0% -3,3% -9,3% -10,5% -1,5% 0,2% 4,7%
2022.02.16. 3,448897 14 423 419 193 0 9763873 0,1% -4,3% -9,4% -10,9% -1,6% 0,2% 4,7%
2022.02.15. 3,445629 14 399 997 671 0 37792541 0,3% -4,6% -9,4% -10,9% -1,6% 0,2% 4,7%
2022.02.14. 3,451311 14 385 889 064 0 7667109 0,1% -4,7% -9,3% -11,3% -1,6% 0,2% 4,8%
2022.02.11. 3,467051 14 443 795 070 0 10660646 0,1% -4,4% -8,9% -10,9% -1,5% 0,3% 4,9%
2022.02.10. 3,48876 14 523 507 746 0 6283969 0% -4% -8,4% -10,2% -1,3% 0,4% 4,9%
2022.02.09. 3,499306 14 561 107 175 0 14348793 0,1% -3,8% -8,2% -9,9% -1,2% 0,4% 4,9%
2022.02.08. 3,484534 14 485 350 573 0 1266712 0% -4,4% -8,7% -10,1% -1,4% 0,4% 4,9%
2022.02.07. 3,465176 14 403 618 899 0 -2066107 0% -4,9% -9,2% -10,6% -1,6% 0,3% 4,9%
2022.02.04. 3,456335 14 368 930 549 0 4213715 0% -5,5% -9,5% -11% -1,6% 0,2% 4,9%
2022.02.03. 3,441686 14 303 834 791 0 -9469331 -0,1% -5,8% -9,8% -11,3% -1,8% 0,1% 4,9%
2022.02.02. 3,441613 14 313 000 529 0 -4861169 0% -5,5% -9,8% -11,3% -1,8% 0,1% 4,9%
2022.02.01. 3,445618 14 334 523 373 0 -27582625 -0,2% -5,4% -9,6% -11,4% -1,7% 0,1% 5%
2022.01.31. 3,448799 14 375 365 117 0 -20070511 -0,1% -5,3% -9,5% -11,3% -1,5% 0,1% 5%
2022.01.28. 3,447856 14 391 499 505 0 -9894579 -0,1% -5,5% -9,6% -11,5% -1,4% 0,1% 5%
2022.01.27. 3,456979 14 439 500 060 0 2059464 0% -5,3% -9,5% -11,2% -1,4% 0,2% 5%
2022.01.26. 3,478323 14 526 579 909 0 1151061 0% -4,5% -8,9% -10,7% -1,2% 0,3% 5,1%
2022.01.25. 3,463719 14 464 442 746 0 31050799 0,2% -5% -9,3% -11% -1,3% 0,2% 5,1%
2022.01.24. 3,46485 14 438 104 848 0 -4403923 0% -5,1% -9,2% -10,8% -1,3% 0,2% 5,2%
2022.01.21. 3,477488 14 495 187 653 0 -4909882 0% -4,9% -8,9% -10,3% -1,1% 0,3% 5,3%
2022.01.20. 3,461803 14 434 695 719 0 1841540 0% -5,2% -9,3% -10,6% -1,2% 0,2% 5,3%
2022.01.19. 3,449689 14 382 348 822 0 2752507 0% -5,5% -9,5% -11% -1,3% 0,1% 5,3%
2022.01.18. 3,457145 14 410 675 717 0 2618342 0% -5,3% -9,2% -10,8% -1,3% 0,1% 5,3%
2022.01.17. 3,475322 14 483 812 155 0 7106858 0% -5,3% -8,7% -10,3% -1,1% 0,2% 5,5%
2022.01.14. 3,486853 14 524 738 512 0 9407911 0,1% -5,1% -8,4% -10,1% -1,2% 0,3% 5,4%
2022.01.13. 3,49166 14 535 341 538 0 3357825 0% -5,1% -8,3% -9,9% -1% 0,3% 5,5%
2022.01.12. 3,487599 14 515 082 186 0 8524267 0,1% -5,4% -8,3% -9,8% -1,1% 0,3% 5,4%
2022.01.11. 3,477477 14 464 455 780 0 1030479 0% -5,8% -8,6% -10,3% -1,2% 0,2% 5,4%
2022.01.10. 3,464128 14 407 904 513 0 8923331 0,1% -6,2% -8,9% -10,8% -1,3% 0,2% 5,5%
2022.01.07. 3,463221 14 395 211 149 0 5321042 0% -6,3% -8,8% -11% -1,3% 0,1% 5,5%
2022.01.06. 3,460908 14 380 279 454 0 2627632 0% -6,2% -8,8% -11,2% -1,3% 0,1% 5,5%
2022.01.05. 3,469335 14 412 660 112 0 -12626917 -0,1% -6,1% -8,7% -11,1% -1,3% 0,1% 5,7%
2022.01.04. 3,457406 14 375 686 962 0 1433657 0% -6,4% -9% -11,4% -1,4% 0% 5,6%
2022.01.03. 3,498011 14 543 069 624 0 717053 0% -5,9% -7,9% -10,2% -1% 0,2% 5,6%
2021.12.31. 3,49421 14 526 550 596 0 711 0% -6,6% -8,1% -10,3% -0,9% 0,2% 5,5%
2021.12.30. 3,494104 14 526 109 209 0 -5205034 0% -6,6% -8,1% -10,3% -0,9% 0,2% 5,5%
2021.12.29. 3,519967 14 638 873 543 0 -914858 0% -5,8% -7,2% -9,5% -0,6% 0,3% 5,5%
2021.12.28. 3,5204 14 641 589 278 0 4228655 0% -5,6% -7,2% -9,5% -0,6% 0,4% 5,4%
2021.12.27. 3,519716 14 634 516 641 0 -3324334 0% -6,1% -7,3% -9,5% -0,6% 0,4% 5,4%
2021.12.23. 3,505672 14 579 434 604 0 -12966451 -0,1% -6,6% -7,7% -9,9% -0,6% 0,3% 5,4%
2021.12.22. 3,504529 14 587 643 304 0 27459131 0,2% -6,6% -7,5% -9,9% -0,6% 0,3% 5,4%
2021.12.21. 3,504406 14 559 673 148 0 2526788 0% -6,3% -7,6% -9,9% -0,6% 0,3% 5,3%
2021.12.20. 3,497237 14 527 366 653 0 -13453401 -0,1% -6,5% -8% -10% -0,6% 0,3% 5,3%
2021.12.17. 3,506582 14 579 674 717 0 -6828152 0% -6,4% -7,6% -9,7% -0,4% 0,5% 5,3%
2021.12.16. 3,504207 14 576 623 464 0 16766642 0,1% -6,7% -7,7% -9,8% -0,5% 0,4% 5,3%
2021.12.15. 3,487991 14 492 479 912 0 454442 0% -7,1% -8,2% -10,2% -0,6% 0,4% 5,2%
2021.12.14. 3,513046 14 596 124 849 0 23259567 0,2% -6,5% -7,9% -9,2% -0,4% 0,5% 5,3%
2021.12.13. 3,543492 14 699 161 794 0 -9199262 -0,1% -5,7% -7,1% -8,4% -0,1% 0,7% 5,4%
2021.12.10. 3,558752 14 771 702 412 0 -2410285 0% -5,3% -6,4% -7,9% 0% 0,8% 5,4%
2021.12.09. 3,527794 14 645 590 962 0 5666315 0% -6% -7,2% -8,7% -0,3% 0,6% 5,3%
2021.12.08. 3,512621 14 576 958 505 0 -3080718 0% -6,4% -7,4% -9% -0,5% 0,5% 5,3%
2021.12.07. 3,522955 14 622 933 155 0 -2070489 0% -6,2% -7,1% -8,7% -0,4% 0,6% 5,2%
2021.12.06. 3,533299 14 667 945 163 0 4550877 0% -6% -6,8% -8,4% -0,2% 0,7% 5,3%
2021.12.03. 3,500066 14 525 475 423 0 -26657711 -0,2% -7% -7,7% -9,3% -0,5% 0,6% 5,2%
2021.12.02. 3,483204 14 482 026 436 0 -32671269 -0,2% -7,4% -7,9% -9,8% -0,7% 0,5% 5,1%
2021.12.01. 3,497635 14 574 832 455 0 -167735 0% -7,1% -7,6% -9,5% -0,6% 0,6% 5,2%
2021.11.30. 3,520462 14 670 122 617 0 -4118218 0% -6,8% -7,1% -8,9% -0,4% 0,6% 5,4%
2021.11.29. 3,510872 14 634 267 113 0 -7079820 0% -7% -7,3% -9,1% -0,3% 0,6% 5,5%
2021.11.26. 3,526731 14 707 483 528 0 -1415211 0% -6,7% -7,2% -8,7% -0,1% 0,8% 5,6%
2021.11.25. 3,505382 14 619 858 696 0 -76224923 -0,5% -7,7% -7,4% -9,3% -0,2% 0,6% 5,5%
2021.11.24. 3,489784 14 630 690 029 0 -2821094 0% -8,2% -7,5% -9,7% -0,3% 0,6% 5,2%
2021.11.23. 3,463284 14 522 390 193 0 5606161 0% -9,1% -8,2% -10,4% -0,6% 0,4% 5,1%
2021.11.22. 3,51634 14 739 174 830 0 -7361231 0% -7,7% -6,7% -9% -0,1% 0,7% 5,2%
2021.11.19. 3,546606 14 873 463 110 0 5544792 0% -6,9% -5,4% -8,2% 0,4% 1% 5,2%
2021.11.18. 3,549571 14 880 348 054 0 5974370 0% -6,8% -5,4% -8% 0,5% 1% 5,2%
2021.11.17. 3,578051 14 993 718 293 0 4675797 0% -6,1% -5,2% -7,4% 0,8% 1,1% 5,4%
2021.11.16. 3,603216 15 094 462 808 0 29324448 0,2% -5,3% -4,9% -6,7% 1% 1,3% 5,5%
2021.11.15. 3,61354 15 108 303 268 0 8367649 0,1% -5% -4,7% -6,5% 1,1% 1,3% 5,5%
2021.11.12. 3,621603 15 133 628 557 0 -1930328 0% -4,7% -5,2% -6,1% 1,2% 1,3% 5,4%
2021.11.11. 3,626706 15 156 885 562 0 -1950297 0% -4,7% -5,3% -5,8% 1,3% 1,3% 5,4%
2021.11.10. 3,633093 15 185 532 119 0 4868469 0% -4,6% -5,4% -5,7% 1,3% 1,3% 5,4%
2021.11.09. 3,63768 15 199 830 157 0 -7723447 -0,1% -4,5% -5,3% -5,7% 1,4% 1,2% 5,4%
2021.11.08. 3,64623 15 243 297 425 0 1128815 0% -4,4% -5,1% -5,6% 1,4% 1,2% 5,4%
2021.11.05. 3,645175 15 237 758 442 0 -5861176 0% -4,5% -5,1% -5,7% 1,5% 1,2% 5,4%
2021.11.04. 3,655799 15 288 047 722 0 -12370637 -0,1% -4,3% -4,8% -4,9% 1,6% 1,2% 5,5%
2021.11.03. 3,65505 15 297 283 610 0 -10038562 -0,1% -4,2% -4,8% -4,8% 1,6% 1,2% 5,5%
2021.11.02. 3,642318 15 254 000 651 0 1240196 0% -4,5% -5,2% -4,9% 1,5% 1,1% 5,4%
2021.10.29. 3,641652 15 249 971 479 0 -23562080 -0,2% -4,4% -5,3% -5% 1,4% 1,1% 5,3%
2021.10.28. 3,647342 15 297 398 114 0 1900225 0% -4,3% -5,2% -4,9% 1,6% 1,1% 5,3%
2021.10.27. 3,648979 15 302 362 814 0 -17315508 -0,1% -4,4% -5,2% -4,3% 1,6% 1,1% 5,3%
2021.10.26. 3,642802 15 293 745 135 0 2304928 0% -4,6% -5,3% -4,5% 1,5% 1,1% 5,3%
2021.10.25. 3,646698 15 307 794 500 0 -2298800 0% -4,5% -5,2% -4,3% 1,6% 1,1% 5,3%
2021.10.22. 3,650976 15 328 053 816 0 2461953 0% -4,3% -5% -4,2% 1,8% 1,1% 5,4%
2021.10.21. 3,654767 15 341 505 229 0 2980458 0% -4,3% -4,9% -4,3% 1,8% 1,2% 5,4%
2021.10.20. 3,65101 15 322 757 189 0 -15468566 -0,1% -4,3% -5% -4,5% 1,8% 1,2% 5,4%
2021.10.19. 3,648946 15 329 554 703 0 -2866140 0% -4,3% -5,3% -4,7% 1,7% 1,2% 5,3%
2021.10.18. 3,651708 15 344 026 426 0 7272868 0% -4,1% -5% -4,6% 1,7% 1,2% 5,4%
2021.10.15. 3,670399 15 415 253 608 0 46238596 0,3% -3,6% -4,5% -4,1% 2,1% 1,4% 5,4%
2021.10.14. 3,67498 15 388 196 975 0 9912353 0,1% -3,4% -4,1% -4% 2,2% 1,4% 5,4%
2021.10.13. 3,67737 15 388 285 792 0 4853833 0% -3,4% -3,7% -4,1% 2,2% 1,4% 5,4%
2021.10.12. 3,685561 15 417 697 124 0 25505422 0,2% -3,1% -3,5% -3,8% 2,3% 1,5% 5,5%
2021.10.11. 3,690308 15 412 016 834 0 7034458 0% -3% -3,3% -3,7% 2,3% 1,5% 5,5%
2021.10.08. 3,692581 15 414 470 886 0 6318322 0% -2,9% -3,2% -3,4% 2,1% 1,5% 5,6%
2021.10.07. 3,694248 15 415 108 509 0 787788 0% -2,7% -3,2% -3% 2,1% 1,5% 5,6%
2021.10.06. 3,689645 15 395 114 615 0 4874816 0% -2,8% -3,2% -3,1% 2% 1,4% 5,6%
2021.10.05. 3,695086 15 412 935 287 0 -11660934 -0,1% -2,7% -3% -3,1% 2,1% 1,4% 5,7%
2021.10.04. 3,694569 15 422 438 080 0 1319444 0% -2,7% -3% -3,1% 2% 1,4% 5,7%
2021.10.01. 3,716145 15 511 176 788 0 -2575069 0% -2% -2,5% -2,4% 2,1% 1,5% 5,7%
2021.09.30. 3,739674 15 611 978 128 0 -2450217 0% -1,7% -1,9% -1,7% 2,3% 1,6% 5,8%
2021.09.29. 3,73797 15 607 313 557 0 1773400 0% -1,5% -2,3% -1,5% 2,3% 1,6% 5,7%
2021.09.28. 3,730121 15 572 771 600 0 -2509638 0% -1,7% -2,4% -1,9% 2,2% 1,6% 5,6%
2021.09.27. 3,746463 15 643 517 964 0 -7421141 0% -1,3% -2% -1,6% 2,4% 1,6% 5,6%
2021.09.24. 3,747293 15 654 406 450 0 -1258863 0% -1,3% -2,1% -1,2% 2,4% 1,6% 5,8%
2021.09.23. 3,754772 15 686 911 528 0 2321399 0% -1,1% -1,9% -1,1% 2,5% 1,7% 5,8%
2021.09.22. 3,753019 15 677 267 424 0 -677154 0% -1% -1,7% -1,3% 2,5% 1,7% 5,7%
2021.09.21. 3,741533 15 629 962 708 0 15721213 0,1% -1,3% -1,9% -1,8% 2,4% 1,6% 5,7%
2021.09.20. 3,741985 15 616 127 791 0 -733527 0% -1,5% -1,9% -1,9% 2,4% 1,6% 5,6%
2021.09.17. 3,744929 15 629 147 856 0 10964591 0,1% -1,3% -1,7% -1,8% 2,4% 1,8% 5,6%
2021.09.16. 3,754389 15 657 636 086 0 9596820 0,1% -1,1% -1,5% -1,4% 2,4% 1,8% 5,6%
2021.09.15. 3,755112 15 651 052 681 0 36288637 0,2% -1,2% -1,6% -1,2% 2,4% 1,8% 5,6%
2021.09.14. 3,757642 15 625 284 463 0 173325 0% -1,4% -1,5% -1,3% 2,5% 1,8% 5,6%
2021.09.13. 3,758834 15 630 067 739 0 4106957 0% -1,5% -1,5% -1,1% 2,5% 1,8% 5,6%
2021.09.10. 3,758579 15 624 900 714 0 3943525 0% -1,1% -1,2% -0,9% 2,4% 1,8% 5,5%
2021.09.09. 3,754459 15 603 834 137 0 6424573 0% -1,2% -1,2% -1,1% 2,3% 1,8% 5,5%
2021.09.08. 3,752816 15 590 583 935 0 -1580741 0% -1,1% -1% -1,5% 2,3% 1,8% 5,4%
2021.09.07. 3,756964 15 609 398 747 0 -11597770 -0,1% -0,9% -1,5% -1,4% 2,3% 1,8% 5,5%
2021.09.06. 3,759959 15 633 449 360 0 3169943 0% -0,9% -1,5% -1,3% 2,5% 1,9% 5,5%
2021.09.03. 3,762026 15 638 872 007 0 -5604306 0% -0,8% -1,8% -1,2% 2,4% 1,9% 5,6%
2021.09.02. 3,761468 15 642 155 856 0 -4626166 0% -0,6% -1,8% -1,3% 2,3% 1,9% 5,6%
2021.09.01. 3,763497 15 655 222 163 0 490934 0% -0,6% -1,6% -1,2% 2,4% 1,9% 5,6%
2021.08.31. 3,778706 15 717 994 945 0 -1118450 0% -0,3% -0,8% -0,8% 2,5% 1,9% 5,6%
2021.08.30. 3,775866 15 707 299 223 0 -3975196 0% -0,3% -0,9% -0,7% 2,4% 1,9% 5,6%
2021.08.27. 3,77582 15 711 083 014 0 3937242 0% -0,4% -0,9% -1% 2,4% 1,9% 5,7%
2021.08.26. 3,781422 15 730 449 698 0 -1180941 0% -0,5% -0,8% -0,8% 2,4% 2% 5,7%
2021.08.25. 3,797151 15 797 067 085 0 2447116 0% 0,4% -0,1% -0,1% 2,6% 2% 5,7%
2021.08.24. 3,801992 15 814 756 581 0 328501 0% 0,8% -0,9% 0% 2,6% 2% 5,8%
2021.08.23. 3,807994 15 839 393 466 0 6034721 0% 1% -0,8% 0% 2,7% 2,1% 5,7%
2021.08.19. 3,810532 15 843 911 562 0 1921862 0% 1,6% -1,2% 0,1% 2,9% 2,1% 5,7%
2021.08.18. 3,810513 15 841 910 709 0 41603611 0,3% 1,6% -1,3% -0,1% 2,9% 2,1% 5,7%
2021.08.17. 3,811337 15 803 723 817 0 7363380 0% 1% -1,4% -0,2% 2,9% 2,1% 5,8%
2021.08.16. 3,806448 15 776 097 625 0 5228709 0% 0,4% -1,6% -0,3% 2,9% 2,1% 5,8%
2021.08.13. 3,80464 15 763 378 013 0 9375794 0,1% 0,3% -2,2% -0,4% 3,1% 2,1% 5,9%
2021.08.12. 3,800137 15 735 356 494 0 1431071 0% -0,5% -2,3% -0,4% 2,9% 2,1% 5,9%
2021.08.11. 3,804467 15 751 853 171 0 19212942 0,1% -0,6% -2,3% -0,6% 2,9% 2,1% 5,9%
2021.08.10. 3,80891 15 751 013 399 0 4095493 0% -0,8% -2% -0,9% 2,9% 2,1% 6%
2021.08.09. 3,810528 15 753 607 094 0 -259427 0% -0,8% -1,9% -1% 2,9% 2,2% 6%
2021.08.06. 3,815407 15 774 037 771 0 18281333 0,1% -0,7% -1,6% -0,8% 2,7% 2,2% 6,1%
2021.08.05. 3,817672 15 765 109 775 0 2580108 0% -0,6% -1,6% -0,8% 2,8% 2,3% 6,1%
2021.08.04. 3,819606 15 770 514 830 0 -8563572 -0,1% -0,6% -1,7% -0,6% 2,8% 2,3% 5,9%
2021.08.03. 3,815431 15 761 831 164 0 -4579878 0% -0,7% -1,7% -0,7% 2,7% 2,3% 5,9%
2021.08.02. 3,814793 15 763 774 650 0 -2108240 0% -0,7% -1,7% -0,8% 2,7% 2,2% 5,8%
2021.07.30. 3,81278 15 757 563 507 0 -479507 0% -0,8% -2% -0,7% 2,6% 2,2% 5,8%
2021.07.29. 3,809613 15 744 953 950 0 -69318544 -0,4% -0,9% -2% -0,8% 2,5% 2,1% 5,8%
2021.07.28. 3,812097 15 824 583 949 0 -2121673 0% -0,9% -2,1% -0,8% 2,6% 2,2% 5,8%
2021.07.27. 3,818013 15 851 267 114 0 -6148114 0% -0,8% -1,9% -0,7% 2,6% 2,2% 5,8%
2021.07.26. 3,819018 15 861 589 311 0 34982569 0,2% -0,7% -1,9% -0,6% 2,6% 2,2% 5,8%
2021.07.23. 3,817082 15 818 583 656 0 -5403764 0% -0,7% -1,7% -0,7% 2,8% 2,3% 5,8%
2021.07.22. 3,814967 15 815 219 536 0 5368220 0% -0,8% -1,8% -0,7% 2,8% 2,3% 5,8%
2021.07.21. 3,817134 15 818 831 721 0 -545137 0% -0,7% -1,5% -0,3% 2,8% 2,3% 5,8%
2021.07.20. 3,81625 15 815 713 290 0 4485774 0% -0,7% -1,5% -0,2% 2,8% 2,3% 5,8%
2021.07.19. 3,810919 15 789 140 479 0 3109722 0% -1,1% -1,7% 0,1% 2,7% 2,2% 5,8%
2021.07.16. 3,807594 15 772 257 556 0 22713386 0,1% -1% -1,7% 0,2% 2,8% 2,1% 5,8%
2021.07.15. 3,808525 15 753 395 113 0 9444293 0,1% -0,9% -1,7% 0% 2,8% 2,1% 5,8%
2021.07.14. 3,806236 15 734 488 389 0 1231213 0% -0,7% -1,9% -0,2% 2,7% 2,1% 5,8%
2021.07.13. 3,808114 15 741 019 978 0 9948462 0,1% -0,3% -1,7% -0,2% 2,8% 2,2% 5,8%
2021.07.12. 3,803226 15 710 879 506 0 -12059605 -0,1% -0,5% -1,7% -0,4% 2,7% 2,2% 5,8%
2021.07.09. 3,803197 15 722 819 222 0 16174072 0,1% -0,3% -2,1% -0,3% 2,8% 2,2% 5,8%
2021.07.08. 3,802503 15 703 779 032 0 3092723 0% -0,3% -2,1% -0,4% 2,9% 2,2% 5,8%
2021.07.07. 3,797281 15 679 124 463 0 2873323 0% -0,5% -2,4% -0,5% 2,8% 2,2% 5,8%
2021.07.06. 3,796777 15 674 170 485 0 3449735 0% -0,4% -2,5% -0,8% 2,8% 2,2% 5,8%
2021.07.05. 3,798327 15 677 118 181 0 -11897766 -0,1% -0,3% -2,6% -0,8% 2,9% 2,3% 5,8%
2021.07.02. 3,797815 15 686 901 127 0 9463999 0,1% -0,3% -2,5% -0,8% 3% 2,3% 5,8%
2021.07.01. 3,792448 15 655 282 072 0 -1666641 0% -0,5% -2,6% -1% 2,8% 2,3% 5,8%
2021.06.30. 3,804063 15 704 900 711 0 -3689678 0% -0,2% -2,3% -1,1% 3% 2,4% 5,8%
2021.06.29. 3,793524 15 665 070 386 0 -6857347 0% -0,8% -2,5% -1,3% 2,9% 2,4% 5,8%
2021.06.28. 3,794448 15 675 744 991 0 -9717479 -0,1% -0,7% -2,5% -1,4% 2,8% 2,4% 5,8%
2021.06.25. 3,796885 15 695 536 523 0 18027630 0,1% -0,8% -2,4% -1% 2,8% 2,6% 5,8%
2021.06.24. 3,796581 15 676 253 663 0 4370642 0% -0,8% -2,4% -1,3% 2,8% 2,6% 5,8%
2021.06.23. 3,79724 15 674 603 303 0 3789248 0% -0,8% -2,4% -0,6% 2,8% 2,4% 5,8%
2021.06.22. 3,789264 15 637 897 934 0 2418646 0% -0,8% -2,5% -0,6% 2,8% 2,5% 5,7%
2021.06.21. 3,791781 15 645 865 078 0 4069831 0% -0,5% -2,5% -0,3% 2,8% 2,5% 5,8%
2021.06.18. 3,799565 15 673 905 681 0 16450518 0,1% -0,3% -2,2% 0% 2,7% 2,6% 5,8%
2021.06.17. 3,795651 15 641 326 138 0 -6799996 0% -0,4% -2,2% 0% 2,6% 2,6% 5,8%
2021.06.16. 3,795349 15 646 881 095 0 38125472 0,2% -0,4% -2,3% -0,3% 2,6% 2,6% 5,8%
2021.06.15. 3,799939 15 627 632 461 0 9813721 0,1% -0,4% -2,2% -0,4% 2,7% 2,6% 5,7%
2021.06.14. 3,812446 15 669 222 739 0 -826140 0% 0% -1,4% 0% 2,9% 2,6% 5,8%
2021.06.11. 3,81577 15 683 711 300 0 21698122 0,1% -0,1% -1,3% 0,1% 2,5% 2,6% 5,8%
2021.06.10. 3,800859 15 600 810 255 0 7543800 0% -0,1% -1,7% 0,3% 2,3% 2,5% 5,8%
2021.06.09. 3,800817 15 593 094 147 0 15910287 0,1% 0% -1,6% 0,2% 2,3% 2,5% 5,8%
2021.06.08. 3,794599 15 551 700 147 0 4073113 0% 0,1% -1,7% 0,1% 2,2% 2,5% 5,8%
2021.06.07. 3,79224 15 537 961 493 0 2208872 0% -0,6% -1,7% -0,4% 2,1% 2,6% 5,8%
2021.06.04. 3,792281 15 535 920 587 0 5533325 0% -0,9% -1,7% -0,6% 2,1% 2,6% 5,8%
2021.06.03. 3,792869 15 532 795 277 0 -12044903 -0,1% -1% -1,7% -0,6% 2,1% 2,6% 5,8%
2021.06.02. 3,782629 15 502 872 170 0 -2737038 0% -1,2% -2,1% -1,1% 2% 2,6% 5,8%
2021.06.01. 3,78666 15 522 132 930 0 -1005693 0% -1% -2% -1,2% 2,1% 2,6% 5,8%
2021.05.31. 3,79059 15 539 249 374 0 134817 0% -0,5% -2% -1,1% 2,1% 2,6% 5,8%
2021.05.28. 3,788072 15 528 792 288 0 -4710373 0% -0,6% -1,9% -0,1% 2% 2,6% 5,8%
2021.05.27. 3,791518 15 547 633 451 0 -155262 0% -0,5% -1,9% 0% 2,1% 2,6% 5,8%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés