Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000702030
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:16 736 581 853
Árfolyam:3,800987
Dátum:2021.02.25.
Kategória:Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembevételével az Alap portfoliójának döntő többségét forintban denominált fix vagy változó kamatozású, alacsony kockázatú értékpapírokba fektetve a referenciaindex teljesítményét meghaladó hozamot érjen el. Az Alapkezelő elsősorban a magyar állampapírpiaci befektetéseket szeretné alacsony költségszint mellett a Befektetési Jegyek tulajdonosainak elérhetővé tenni. Az Alapkezelő az Alap eszközeit legfőképpen a Magyar Állam által kibocsátott államkötvényekben és diszkontkincstárjegyekben, igyekszik tartani, valamint alacsony kockázatú fix és változó kamatozású vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba és egyéb alacsony kockázatú tőke- és pénzpiaci eszközökbe, ügyletekbe fektetheti. Megfelelő nemzetközi tőkepiaci környezet esetén az Alap portfoliójának 30%-ig külföldi (kizárólag OECD tagállam, illetve ottani székhelyű) kibocsátó által kibocsátott állampapírokat, vállalati és egyéb kötvényeket, jelzálogleveleket vásárolhat az Alapkezelő. A belföldi és külföldi részvények együttes aránya az Alap portfolióján belül nem haladhatja meg az Alap nettó eszközértékének 10%-át. Az Alapkezelő az Alap nevében csak olyan származtatott ügyletet köthet, amely csökkenti a külföldi befektetések devizakockázatát, a részvények árfolyamkockázatát, valamint a kötvények kamatlábkockázatát (fedezeti ügylet), illetve arbitrázs célokat szolgál, továbbá az árfolyamkockázatot csökkenti. A származtatott ügyletek nem nettósított, összesített értéke az Alap nettó eszközértékének 30%-át nem haladhatja meg. E korlátba nem számítandó bele az árfolyamkockázat csökkentésére kötött származtatott ügylet és a hitelintézettel állampapírra kötött repó ügylet.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2001.03.29.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:vétel: - visszaváltás: 500 Ft max. 1,7% alapkezelői (és forgalmazási) díj
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,6% 0% -0,3% 1,8% 2,6% 6,1% -2,4% 6,9%
Szórás 5,9% 3,9%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.02.25. 3,800987 16 736 581 853 0 -21172628 -0,1% -1,6% 0% -0,3% 1,8% 2,6% 6,1%
2021.02.24. 3,836087 16 912 503 019 0 -1650551 0% -0,8% 0,9% 0,7% 2,1% 2,8% 6,2%
2021.02.23. 3,83847 16 924 660 743 0 2238797 0% -0,7% 0,8% 1,1% 2,1% 2,9% 6,2%
2021.02.22. 3,850544 16 975 651 833 0 8392955 0% -0,3% 1,1% 1,4% 2,3% 2,9% 6,3%
2021.02.19. 3,858434 17 002 025 828 0 24805429 0,1% -0,1% 1,3% 1,8% 2,4% 3% 6,3%
2021.02.18. 3,861387 16 990 213 684 0 2887616 0% 0% 1,2% 1,8% 2,3% 3% 6,3%
2021.02.17. 3,8656 17 005 860 238 0 23711798 0,1% 0,1% 1,2% 2,4% 2,4% 3,1% 6,3%
2021.02.16. 3,869293 16 998 372 331 0 14712033 0,1% 0,1% 1,4% 2% 2,4% 3,1% 6,3%
2021.02.15. 3,86877 16 981 364 671 0 50661324 0,3% 0,1% 1,3% 2% 2,4% 3,1% 6,3%
2021.02.12. 3,891065 17 028 271 833 0 24604045 0,1% 0,9% 2% 1,5% 2,6% 3,3% 6,4%
2021.02.11. 3,893046 17 012 324 612 0 -2990659 0% 1,1% 1,7% 1,3% 2,6% 3,3% 6,4%
2021.02.10. 3,886407 16 986 298 229 0 -784 0% 0,9% 1,1% 1,1% 2,6% 3,3% 6,4%
2021.02.09. 3,883046 16 971 609 108 0 4628867 0% 0,6% 0,9% 1,2% 2,6% 3,2% 6,3%
2021.02.08. 3,877667 16 943 476 686 0 -6865791 0% 0,4% 0,8% 1,1% 2,6% 3,2% 6,3%
2021.02.05. 3,878109 16 952 274 580 0 2339303 0% 0,3% 0,8% 1,1% 2,7% 3,2% 6,3%
2021.02.04. 3,884099 16 976 115 591 0 3550256 0% 1% 1,1% 1,3% 2,5% 3,2% 6,3%
2021.02.03. 3,880767 16 958 005 308 0 -12982440 -0,1% 1,1% 1% 1% 2,5% 3,1% 6,3%
2021.02.02. 3,880998 16 971 997 934 0 -617802 0% 1,3% 0,9% 1,1% 2,5% 3,1% 6,3%
2021.02.01. 3,889183 17 008 410 874 0 1162180 0% 1,2% 1,2% 1,3% 2,5% 3,2% 6,3%
2021.01.29. 3,889238 17 007 489 207 0 -856438 0% 1,5% 1,2% 1,5% 2,3% 3,3% 6,4%
2021.01.28. 3,894332 17 030 622 634 0 -12145175 -0,1% 1,5% 1,3% 1,4% 2,3% 3,3% 6,4%
2021.01.27. 3,893455 17 038 929 793 0 865866 0% 2,1% 1,3% 1,1% 2,3% 3,4% 6,4%
2021.01.26. 3,89332 17 037 473 156 0 -861574 0% 2,1% 1,3% 1,3% 2,3% 3,4% 6,4%
2021.01.25. 3,890016 17 023 875 436 0 1906938 0% 2% 1,2% 1,3% 2,2% 3,4% 6,5%
2021.01.22. 3,884363 16 997 232 048 0 -7073810 0% 1,9% 1,1% 1,2% 2,2% 3,4% 6,5%
2021.01.21. 3,876943 16 971 823 840 0 25467409 0,2% 1,6% 1,3% 1% 2,1% 3,4% 6,5%
2021.01.20. 3,873551 16 931 529 790 0 -1361789 0% 1,3% 1,3% 0,8% 2,1% 3,3% 6,5%
2021.01.19. 3,874881 16 938 705 558 0 -11007155 -0,1% 1,2% 1,8% 0,8% 2,1% 3,4% 6,5%
2021.01.18. 3,875872 16 954 047 598 0 2932759 0% 1,2% 1,8% 0,8% 2% 3,4% 6,5%
2021.01.15. 3,873051 16 938 777 204 0 9383471 0,1% 1,2% 1,7% 0,5% 1,9% 3,3% 6,6%
2021.01.14. 3,879037 16 955 558 984 0 8223109 0% 1,4% 1,7% 0,7% 1,9% 3,3% 6,6%
2021.01.13. 3,874727 16 928 505 681 0 12643989 0,1% 1,1% 1,5% 0,4% 1,9% 3,3% 6,6%
2021.01.12. 3,867474 16 884 197 333 0 8249890 0% 1% 1,2% 0% 1,8% 3,4% 6,6%
2021.01.11. 3,875844 16 912 470 424 0 5257227 0% 1,2% 1,5% 0,3% 1,9% 3,5% 6,7%
2021.01.08. 3,885069 16 947 454 507 0 3904145 0% 1,7% 1,7% 0,7% 1,9% 3,5% 6,7%
2021.01.07. 3,88997 16 964 924 587 0 5061654 0% 2,2% 2% 0,7% 2% 3,5% 6,7%
2021.01.06. 3,895851 16 985 503 479 0 -14552384 -0,1% 2,3% 1,8% 0,8% 2% 3,6% 6,7%
2021.01.05. 3,900882 17 022 009 290 0 -363088 0% 2,3% 1,9% 0,9% 2,1% 3,6% 6,7%
2021.01.04. 3,900373 17 020 151 242 0 4201542 0% 2,3% 1,9% 0,9% 2,2% 3,6% 6,7%
2020.12.31. 3,895466 16 994 542 192 0 -3393 0% 2,4% 1,3% 1,2% 2,2% 3,6% 6,8%
2020.12.30. 3,895443 16 994 445 244 0 -96916 0% 2,4% 1,3% 1,2% 2,2% 3,6% 6,8%
2020.12.29. 3,89042 16 972 628 456 0 -622522 0% 2,5% 1,2% 2,1% 3,5% 6,7%
2020.12.28. 3,890094 16 971 828 695 0 3872380 0% 2,3% 1,1% 1,2% 2,2% 3,5% 6,7%
2020.12.23. 3,889216 16 964 126 622 0 6753718 0% 2,5% 1,9% 1,2% 2,2% 3,5% 6,7%
2020.12.22. 3,887887 16 951 578 330 0 3500128 0% 2,2% 2% 1,2% 2,2% 3,6% 6,7%
2020.12.21. 3,888924 16 952 598 693 0 3588011 0% 2,1% 2,3% 1,3% 2,2% 3,6% 6,7%
2020.12.18. 3,886374 16 937 897 074 0 3622886 0% 1,9% 2,3% 0,9% 2,2% 3,6% 6,7%
2020.12.17. 3,882853 16 918 931 975 0 7460480 0% 1,8% 2,3% 0,9% 2,2% 3,7% 6,7%
2020.12.16. 3,88359 16 914 681 443 0 10710170 0,1% 1,9% 2% 1,1% 2,2% 3,7% 6,7%
2020.12.15. 3,884687 16 908 746 148 0 31464082 0,2% 2,2% 1,9% 1,2% 2,2% 3,8% 6,7%
2020.12.14. 3,867054 16 800 674 320 0 9074502 0,1% 1,5% 1,4% 0,8% 2,1% 3,6% 6,7%
2020.12.11. 3,867334 16 792 815 640 0 24229105 0,1% 1,7% 1,4% 0,7% 2,1% 3,6% 6,7%
2020.12.10. 3,865802 16 761 943 852 0 3963698 0% 1,9% 2% 0,7% 2% 3,5% 6,7%
2020.12.09. 3,863294 16 747 108 150 0 3597734 0% 1,8% 1,9% 0,4% 2% 3,5% 6,7%
2020.12.08. 3,858895 16 724 445 157 0 -527522 0% 1,3% 1,8% 0,6% 2% 3,5% 6,7%
2020.12.07. 3,857589 16 719 312 298 0 -9866 0% 1,2% 1,3% 0,6% 1,9% 3,5% 6,7%
2020.12.04. 3,857476 16 718 832 406 0 18019669 0,1% 1,2% 1,1% 0,7% 1,9% 3,5% 6,7%
2020.12.03. 3,857001 16 698 756 240 0 -19228033 -0,1% 1,3% 1,1% 0,8% 1,9% 3,4% 6,7%
2020.12.02. 3,862237 16 740 679 462 0 -17377764 -0,1% 1,4% 1% 1,1% 2% 3,4% 6,8%
2020.12.01. 3,863817 16 764 912 769 0 -8617535 -0,1% 1,5% 0,8% 0,7% 2% 3,4% 6,8%
2020.11.30. 3,866012 16 783 059 197 0 -1577919 0% 1,6% 0,8% 0,7% 2,1% 3,4% 6,9%
2020.11.27. 3,863071 16 771 868 501 0 -6320897 0% 1,3% 1,9% 0,4% 2% 3,3% 6,7%
2020.11.26. 3,862236 16 774 562 805 0 -27023 0% 1,3% 1,3% 0,4% 2% 3,3% 6,7%
2020.11.25. 3,863965 16 782 099 277 0 -1084032 0% 1,6% 0,2% 0,6% 2% 3,3% 6,6%
2020.11.24. 3,865689 16 790 671 526 0 -2860009 0% 1,6% 0,3% 0,7% 2% 3,4% 6,5%
2020.11.23. 3,865257 16 791 654 818 0 3262703 0% 1,5% 0,3% 0,7% 2% 3,3% 6,5%
2020.11.20. 3,863945 16 782 693 562 0 6224621 0% 1,5% 0,1% 0,8% 2,2% 3,3% 6,4%
2020.11.19. 3,862652 16 770 854 996 0 -948103 0% 1,5% 0,1% 1% 2,2% 3,4% 6,4%
2020.11.18. 3,860271 16 761 464 693 0 6561074 0% 1,2% -0,2% 0,9% 2,2% 3,4% 6,4%
2020.11.17. 3,86261 16 765 055 683 0 10217853 0,1% 1,1% 0,3% 1% 2,2% 3,4% 6,4%
2020.11.16. 3,863775 16 759 891 249 0 34571498 0,2% 1,2% 0,3% 1% 2,2% 3,4% 6,4%
2020.11.13. 3,865165 16 731 336 715 0 1009984320 6,4% 1,2% 0,6% 0,9% 2,2% 3,5% 6,4%
2020.11.12. 3,857525 15 690 277 103 0 1008389303 6,9% 1,1% 0,5% 1% 2,2% 3,4% 6,3%
2020.11.11. 3,851841 14 660 254 278 0 1856020500 14,5% 0,6% 0,5% 0,8% 2,1% 3,4% 6,3%
2020.11.10. 3,853138 12 808 545 247 0 1003635817 8,5% 0,2% 0,7% 1,2% 2,1% 3,4% 6,3%
2020.11.09. 3,858101 11 820 114 638 0 979599753 9% 0,3% 0,8% 1,3% 2,1% 3,4% 6,3%
2020.11.06. 3,861675 10 850 557 131 0 1006279393 10,2% 0,4% 0,8% 0,8% 2,2% 3,4% 6,3%
2020.11.05. 3,865626 9 854 349 725 0 1145647 0% 0,5% 0,9% 0,9% 2,3% 3,4% 6,3%
2020.11.04. 3,845757 9 802 559 419 0 -18510126 -0,2% 0,1% 0,3% 0,3% 2,1% 3,3% 6,3%
2020.11.03. 3,8399 9 806 112 281 0 -6222020 -0,1% -0,1% -0,1% 0,1% 2,1% 3,3% 6,2%
2020.11.02. 3,830583 9 788 525 994 0 -4818979 0% -0,4% -0,3% -0,1% 2% 3,3% 6,2%
2020.10.30. 3,841618 9 821 557 274 0 3511010 0% 0% 0% 0,3% 2,1% 3,3% 6,3%
2020.10.29. 3,832485 9 794 705 001 0 -2773827 0% -0,2% -0,3% 0% 2% 3,3% 6,2%
2020.10.28. 3,835198 9 804 414 422 0 5540536 0,1% -0,2% 1% 0,2% 2% 3,2% 6,3%
2020.10.27. 3,813611 9 743 719 422 0 -10287058 -0,1% -0,8% 0,5% -0,3% 1,9% 3,1% 6,2%
2020.10.26. 3,812941 9 752 292 833 0 -1328533 0% -0,8% 0,7% -0,3% 1,8% 3,1% 6,2%
2020.10.22. 3,812419 9 752 286 074 0 -1789190 0% -0,8% 0,5% -0,3% 1,9% 3,2% 6,2%
2020.10.21. 3,817344 9 766 675 878 0 12131827 0,1% -0,3% 0,8% 0% 1,9% 3,2% 6,2%
2020.10.20. 3,823978 9 771 496 059 0 -6763226 -0,1% 0% 0,7% 0,2% 2% 3,3% 6,2%
2020.10.19. 3,82808 9 788 748 472 0 3403523 0% 0,6% 1% 0,3% 2% 3,3% 6,2%
2020.10.16. 3,829438 9 788 816 271 0 11486724 0,1% 0,8% 1,1% 0,4% 2% 3,3% 6,2%
2020.10.15. 3,828299 9 774 421 450 0 28977888 0,3% 0,6% 1,4% 0,3% 2,1% 3,2% 6,2%
2020.10.14. 3,82734 9 743 002 300 0 8102478 0,1% 0,4% 2,2% 0,4% 2,1% 3,2% 6,2%
2020.10.13. 3,833083 9 749 507 233 0 10576061 0,1% 0,4% 2,8% 0,6% 2,1% 3,2% 6,1%
2020.10.12. 3,830502 9 732 373 479 0 4077341 0% 0,3% 2,7% 0,5% 2,1% 3,2% 6,2%
2020.10.09. 3,830295 9 727 770 422 0 8413440 0,1% 0,4% 2,7% 0,1% 2,3% 3,2% 6,2%
2020.10.08. 3,820916 9 695 557 810 0 -3840371 0% 0% 2,6% -0,2% 2,2% 3,1% 6,1%
2020.10.07. 3,807348 9 664 955 803 0 -561400 0% -0,2% 2,3% -0,6% 2% 3,1% 6,1%
2020.10.06. 3,809614 9 671 269 780 0 504715437 5,5% -0,4% 2,2% -0,5% 2,1% 3,1% 6,1%
2020.10.05. 3,813885 9 176 831 068 0 -7561426 -0,1% -0,4% 2,9% -0,4% 2,1% 3,1% 6,1%
2020.10.02. 3,813042 9 182 362 427 0 -1373025 0% -0,4% 1,9% -0,1% 2,1% 3,2% 6,1%
2020.10.01. 3,806147 9 167 128 801 0 -5720053 -0,1% -0,7% 1,7% -0,2% 1,9% 3,1% 6,1%
2020.09.30. 3,803773 9 167 127 492 0 4305498 0% -1,1% 1% -0,3% 1,9% 3,1% 6,1%
2020.09.29. 3,795751 9 143 497 981 0 -6333910 -0,1% -1,3% -0,1% -0,6% 1,8% 3,1% 6,1%
2020.09.28. 3,803262 9 167 937 501 0 -94065 0% -1,2% 0,1% -0,4% 1,9% 3,2% 6,2%
2020.09.25. 3,805654 9 173 797 651 0 -2477591 0% -0,7% 1,1% -0,6% 1,8% 3,2% 6,2%
2020.09.24. 3,792626 9 144 861 847 0 800751 0% -1,4% -0,2% -1% 1,7% 3,1% 6,2%
2020.09.23. 3,795809 9 151 735 342 0 926573 0% -0,6% 2,2% -0,8% 1,8% 3,1% 6,2%
2020.09.22. 3,803515 9 169 386 135 0 -7709878 -0,1% -0,2% 3,4% -0,4% 1,8% 3,2% 6,2%
2020.09.21. 3,809298 9 191 049 197 0 -16758600 -0,2% 0,2% 3,6% -0,3% 2% 3,2% 6,2%
2020.09.18. 3,812846 9 216 383 997 0 4269623 0% 0,3% 4,7% 0,1% 2,2% 3,3% 6,3%
2020.09.17. 3,813392 9 213 433 550 0 6280605 0,1% 0,5% 2,7% 0,2% 2,2% 3,4% 6,3%
2020.09.16. 3,809316 9 197 311 744 0 9754743 0,1% 0,1% 4% 0,1% 2,2% 3,4% 6,2%
2020.09.15. 3,802331 9 170 710 122 0 30645739 0,3% -0,3% 1,7% 0% 2,1% 3,3% 6,2%
2020.09.14. 3,808174 9 154 109 819 0 7775605 0,1% -0,1% 1,9% 0,2% 2,2% 3,4% 6,3%
2020.09.11. 3,801926 9 131 327 994 0 -2135749 0% -0,3% -1,2% 0,3% 2,3% 3,4% 6,3%
2020.09.10. 3,792869 9 111 705 881 0 -6420144 -0,1% 0,1% -1,4% 0,4% 2,3% 3,3% 6,3%
2020.09.09. 3,795062 9 123 398 037 0 2986716 0% 0,1% -2% 0,3% 2,3% 3,3% 6,3%
2020.09.08. 3,810645 9 157 860 872 0 17601792 0,2% 0,6% -0,9% 0,8% 2,4% 3,4% 6,4%
2020.09.07. 3,811498 9 142 305 096 0 1676801 0% 0,1% -0,9% 0,8% 2,5% 3,4% 6,4%
2020.09.04. 3,811294 9 140 139 068 0 8475645 0,1% -0,1% -0,5% 0,2% 2,6% 3,5% 6,4%
2020.09.03. 3,806155 9 119 350 645 0 -11341793 -0,1% -0,3% -0,2% -0,2% 2,5% 3,5% 6,4%
2020.09.02. 3,809974 9 139 853 945 0 -854677 0% -0,4% -0,3% 0% 2,6% 3,5% 6,4%
2020.09.01. 3,808239 9 136 546 092 0 -395494 0% -0,7% 0,2% 0,1% 2,6% 3,5% 6,4%
2020.08.31. 3,807721 9 135 698 771 0 -3162086 0% -0,7% 0,2% 0% 2,5% 3,4% 6,5%
2020.08.28. 3,804029 9 129 999 737 0 -3898164 0% 0,3% 0,1% -0,6% 2,6% 3,4% 6,4%
2020.08.27. 3,813313 9 156 189 820 0 -7015538 -0,1% 0,6% 0,5% -0,3% 2,7% 3,5% 6,5%
2020.08.26. 3,813087 9 162 662 291 0 -242621 0% 0% 0,2% -0,1% 2,7% 3,6% 6,4%
2020.08.25. 3,801278 9 134 527 709 0 -1538352 0% -1,4% -0,3% 0% 2,5% 3,5% 6,3%
2020.08.24. 3,803094 9 140 430 671 0 -157234 0% -1,3% -0,2% 0% 2,6% 3,5% 6,3%
2020.08.19. 3,807307 9 150 713 686 0 4880694 0,1% -1,4% 0,4% -1% 2,8% 3,4% 6,2%
2020.08.18. 3,813824 9 161 487 993 0 28618910 0,3% -1,4% 0,6% -0,9% 2,9% 3,4% 6,2%
2020.08.17. 3,818725 9 144 605 385 0 11392783 0,1% -0,8% 1,1% -0,7% 3% 3,4% 6,3%
2020.08.14. 3,817344 9 129 909 676 0 2058239 0% -0,9% 0,6% -1,1% 3% 3,4% 6,4%
2020.08.13. 3,820645 9 135 744 631 0 -1830907 0% -0,5% 0,3% -0,4% 3% 3,4% 6,4%
2020.08.12. 3,815309 9 124 813 791 0 17675070 0,2% -0,6% -0,5% -0,3% 2,9% 3,4% 6,4%
2020.08.11. 3,829043 9 139 921 765 0 2296962 0% -0,1% -0,3% 0,3% 3,1% 3,6% 6,4%
2020.08.10. 3,84451 9 174 535 238 0 -1448206 0% 0,5% 0% 0,7% 3,2% 3,7% 6,5%
2020.08.07. 3,847121 9 182 215 316 0 4297771 0% 0,6% 0,3% 1,1% 3,2% 3,7% 6,5%
2020.08.06. 3,847971 9 179 945 355 0 8881268 0,1% 0,4% 0,2% 1,2% 3,2% 3,7% 6,5%
2020.08.05. 3,848265 9 171 764 792 0 -7533509 -0,1% 0,5% 0,3% 1,1% 3,2% 3,7% 6,5%
2020.08.04. 3,842931 9 166 575 067 0 -469667 0% 0,3% 0,2% 1,5% 3,2% 3,7% 6,5%
2020.08.03. 3,843321 9 167 975 052 0 -5425687 -0,1% 0% 0% 1,5% 3,2% 3,8% 6,6%
2020.07.31. 3,844674 9 176 630 136 0 55246 0% 0% 0,2% 2% 3,2% 3,8% 6,6%
2020.07.30. 3,840817 9 167 368 895 0 110494 0% -0,1% 0,1% 2% 3,2% 3,8% 6,6%
2020.07.29. 3,84205 9 170 201 324 0 1871340 0% -0,1% 0,2% 1,8% 3,2% 3,7% 6,6%
2020.07.28. 3,843231 9 171 148 218 0 298402 0% 1,2% 0,1% 1,9% 3,2% 3,7% 6,6%
2020.07.27. 3,844763 9 174 505 527 0 192320 0% 1,3% -0,2% 2% 3,2% 3,7% 6,6%
2020.07.24. 3,843361 9 170 967 777 0 -792635 0% 1,5% 0% 1,9% 3,2% 3,6% 6,7%
2020.07.23. 3,844304 9 174 010 778 0 1088894 0% 1,7% 0,4% 2,3% 3,2% 3,6% 6,7%
2020.07.22. 3,843371 9 170 695 646 0 5837619 0,1% 1,3% 0,1% 2,5% 3,2% 3,7% 6,7%
2020.07.21. 3,827067 9 125 979 697 0 3404498 0% 1% -0,3% 2,1% 3% 3,6% 6,7%
2020.07.20. 3,823243 9 113 459 935 0 10727545 0,1% 0,7% -0,5% 2% 3% 3,6% 6,7%
2020.07.17. 3,806134 9 061 997 692 0 -3084644 0% 0,4% -1% 1,9% 2,8% 3,5% 6,6%
2020.07.16. 3,799853 9 050 122 857 0 6685150 0,1% 0,3% -1,3% 1,7% 2,8% 3,5% 6,5%
2020.07.15. 3,807251 9 061 044 533 0 30771591 0,3% 0,9% -1,2% 2,1% 2,9% 3,6% 6,6%
2020.07.14. 3,813602 9 045 336 636 0 10311071 0,1% 1,9% -1% 2,3% 2,9% 3,6% 6,6%
2020.07.13. 3,817658 9 044 634 870 0 5756139 0,1% 2,4% -1% 2,5% 3% 3,6% 6,6%
2020.07.10. 3,820259 9 045 036 989 0 5804881 0,1% 2,4% -1,2% 2,2% 3,1% 3,7% 6,6%
2020.07.09. 3,815478 9 027 919 637 0 902444 0% 2,3% -1,1% 1,7% 3,1% 3,7% 6,6%
2020.07.08. 3,819199 9 035 820 685 0 246313 0% 2,6% -1% 1,9% 3,2% 3,8% 6,6%
2020.07.07. 3,815498 9 026 818 436 0 2170676 0% 2,6% -1,2% 1,7% 3,1% 3,8% 6,6%
2020.07.06. 3,826702 9 051 148 142 0 373189 0% 2,6% -1% 2% 3,2% 3,9% 6,7%
2020.07.03. 3,828371 9 054 722 410 0 -6009634 -0,1% 3,3% -0,9% 2,1% 3,1% 3,9% 6,7%
2020.07.02. 3,828191 9 060 306 032 0 4844549 0,1% 2,3% -0,5% 2,8% 3% 3,9% 6,7%
2020.07.01. 3,83218 9 064 897 333 0 -1404973 0% 2,4% -0,5% 3,1% 3,1% 3,9% 6,8%
2020.06.30. 3,8446 9 095 685 966 0 -4612256 -0,1% 2,1% -0,1% 3,5% 3,2% 4% 6,8%
2020.06.29. 3,84453 9 100 132 530 0 -1845481 0% 1,2% 3,5% 3,2% 4% 6,8%
2020.06.26. 3,848135 9 110 512 898 0 1504564 0% 1,7% 0,2% 3,6% 3,1% 3,9% 6,8%
2020.06.25. 3,834168 9 075 946 729 0 17358695 0,2% 1,8% -0,2% 3% 3% 3,9% 6,7%
2020.06.24. 3,847851 9 090 915 428 0 9221903 0,1% 1,2% 0,1% 3,4% 3,1% 4% 6,8%
2020.06.23. 3,818394 9 012 169 147 0 -2468203 0% 2,8% -0,6% 2,7% 2,8% 3,8% 6,7%
2020.06.22. 3,810545 8 996 107 076 0 5816358 0,1% 3,6% -0,8% 2,5% 2,8% 3,9% 6,6%
2020.06.19. 3,802674 8 971 720 519 0 14411937 0,2% 4,1% -1% 2,4% 2,7% 3,9% 6,7%
2020.06.18. 3,800747 8 952 769 478 0 7655236 0,1% 4,4% -1,3% 2,2% 2,7% 3,9% 6,7%
2020.06.17. 3,794557 8 930 545 986 0 28346839 0,3% 2,2% -1,4% 2,4% 2,6% 3,9% 6,6%
2020.06.16. 3,805782 8 928 533 495 0 4701321 0,1% 3,9% -0,9% 2,7% 2,7% 4% 6,7%
2020.06.15. 3,81389 8 942 843 886 0 -1008668 0% 2% -0,6% 2,9% 2,8% 4% 6,7%
2020.06.12. 3,813021 8 941 814 685 0 5400770 0,1% 0,8% -0,7% 3,2% 2,8% 3,9% 6,7%
2020.06.11. 3,813838 8 938 328 683 0 19917952 0,2% -0,9% -0,7% 3,4% 2,8% 3,9% 6,7%
2020.06.10. 3,789764 8 862 115 256 0 2237582 0% -1,5% -1,3% 2,8% 2,6% 3,8% 6,7%
2020.06.09. 3,792911 8 867 234 870 0 -3451220 0% -2% -1,4% 2,8% 2,6% 3,7% 6,7%
2020.06.08. 3,789781 8 863 365 790 0 6340456 0,1% -1,5% -1,2% 2,8% 2,6% 3,6% 6,6%
2020.06.05. 3,806366 8 895 785 823 0 4757548 0,1% -0,9% -0,6% 3,3% 2,8% 3,6% 6,8%
2020.06.04. 3,815749 8 912 945 379 0 -8003419 -0,1% -0,4% -0,4% 3,5% 2,9% 3,7% 6,9%
2020.06.03. 3,816818 8 923 448 044 0 -4504373 -0,1% 0,1% -0,3% 3,2% 2,9% 3,6% 6,5%
2020.06.02. 3,825804 8 948 971 648 0 -2278090 0% 0,1% 0,2% 4% 3% 3,7% 6,5%
2020.05.29. 3,833523 8 969 309 915 0 143805 0% 0,8% -0,1% 4,7% 3% 3,7% 6,5%
2020.05.28. 3,793704 8 876 002 922 0 8230301 0,1% -0,2% -1,3% 3,6% 2,6% 3,5% 6,4%
2020.05.27. 3,792185 8 864 221 963 0 4543402 0,1% -0,1% -1,4% 3,7% 2,6% 3,6% 6,5%
2020.05.26. 3,812421 8 906 955 910 0 -256386 0% 0,2% -0,9% 4,3% 2,8% 3,7% 6,6%
2020.05.25. 3,855752 9 008 449 388 0 23116891 0,3% 1,1% 0,3% 5,5% 3,2% 3,9% 6,7%
2020.05.22. 3,852784 8 978 415 956 0 308269876 3,6% 1,5% 0,3% 5,7% 3,3% 3,9% 6,6%
2020.05.21. 3,857167 8 680 009 402 0 3517385 0% 1,6% 0,5% 6% 3,4% 4% 6,6%
2020.05.20. 3,860497 8 683 982 675 0 2977979 0% 2,1% 0,7% 6% 3,4% 4% 6,6%
2020.05.19. 3,860196 8 680 327 845 0 -5302880 -0,1% 1,8% 0,9% 5,9% 3,4% 4% 6,6%
2020.05.18. 3,866533 8 699 889 286 0 6116686 0,1% 2% 1,1% 6,1% 3,4% 4,1% 6,5%
2020.05.15. 3,851287 8 659 492 469 0 15307022 0,2% 1,5% 0,7% 5,7% 3,3% 4% 6,5%
2020.05.14. 3,850537 8 642 502 077 0 4066349 0% 1,5% 0,6% 5,8% 3,3% 4,1% 6,5%
2020.05.13. 3,840473 8 615 857 782 0 21185180 0,2% 0,8% 0,2% 5,8% 3,3% 4% 6,4%
2020.05.12. 3,837841 8 588 782 396 0 -6933388 -0,1% 0,1% 0,5% 5,8% 3,2% 4,1% 6,4%
2020.05.11. 3,831995 8 582 622 340 0 15471110 0,2% -0,3% 0,3% 5,7% 3,2% 3,9% 6,4%
2020.05.08. 3,827201 8 556 433 334 0 -194507188 -2,2% -0,3% 0,5% 5,7% 3,3% 3,9% 6,7%
2020.05.07. 3,825241 8 746 458 959 0 -3370597 0% -0,3% -0,1% 5,6% 3,3% 4% 6,6%
2020.05.06. 3,831055 8 763 128 459 0 -7659956 -0,1% -0,3% 0% 5,8% 3,4% 3,9% 6,5%
2020.05.05. 3,830757 8 770 106 176 0 -4833092 -0,1% -0,1% 0% 5,9% 3,4% 3,8% 6,4%
2020.05.04. 3,833021 8 780 125 309 0 -7149228 -0,1% 0% 0% 5,9% 3,4% 3,8% 6,3%
2020.04.30. 3,843292 8 810 821 003 0 -674280 0% 0,1% 0,3% 5,9% 3,5% 3,8% 6,3%
2020.04.29. 3,844879 8 815 133 790 0 3208533 0% 0,3% 0,4% 5,8% 3,5% 3,7% 6,3%
2020.04.28. 3,796816 8 701 771 579 0 -43991372 -0,5% -1,1% -0,8% 4,5% 3,1% 3,4% 6,2%
2020.04.27. 3,793903 8 739 053 011 0 -11309506 -0,1% -1,5% -0,8% 4,4% 3,1% 3,4% 6,1%
2020.04.24. 3,786959 8 734 346 684 0 4449293 0,1% -1,4% -0,9% 4,2% 3,1% 3,4% 6,1%
2020.04.23. 3,779538 8 712 790 111 0 4103747 0% -1,3% -1,1% 4% 3% 3,4% 6,1%
2020.04.22. 3,793838 8 741 635 951 0 47675098 0,5% -1,1% -0,8% 4,4% 3,2% 3,4% 6,1%
2020.04.21. 3,78885 8 682 530 350 0 -30104488 -0,3% -1,3% -0,8% 4,3% 3,1% 3,4% 6,1%
2020.04.20. 3,796904 8 731 155 381 0 10602832 0,1% -1,2% -0,6% 4,5% 3,2% 3,4% 6,1%
2020.04.17. 3,791573 8 708 308 556 0 -132342 0% -1,4% -0,4% 4,6% 3,1% 3,4% 6,1%
2020.04.16. 3,789328 8 703 284 608 0 -5153610 -0,1% -1,6% -0,6% 4,4% 3,1% 3,4% 6,1%
2020.04.15. 3,773751 8 672 639 960 0 3922176 0% -2% -1,2% 4,2% 3% 3,3% 6,1%
2020.04.14. 3,743305 8 598 780 000 0 16354095 0,2% -2,8% -1,9% 3,2% 2,7% 3,1% 6%
2020.04.09. 3,729616 8 551 040 584 0 -8023923 -0,1% -3,3% -2,5% 2,6% 2,6% 3% 6,1%
2020.04.08. 3,722534 8 542 812 085 0 3050945 0% -3,5% -2,7% 2,1% 2,6% 3% 6,1%
2020.04.07. 3,720065 8 534 097 076 0 -90216927 -1% -3,7% -2,9% 1,9% 2,6% 3% 6%
2020.04.06. 3,728799 8 644 562 240 0 -4542632 -0,1% -3,5% -2,6% 2,1% 2,6% 3,1% 6,1%
2020.04.03. 3,705227 8 594 428 634 0 -6197741 -0,1% -4,1% -3,1% 1,3% 2,3% 3% 6%
2020.04.02. 3,741508 8 684 842 356 0 3046672 0% -2,8% -1,9% 2,3% 2,7% 3,2% 6,1%
2020.04.01. 3,741417 8 681 584 528 0 21891275 0,3% -2,8% -1,9% 2,2% 2,7% 3,2% 6,2%
2020.03.31. 3,741496 8 659 876 102 0 19582621 0,2% -2,8% -2% 2% 2,7% 3,2% 6,2%
2020.03.30. 3,767348 8 699 993 897 0 -18871634 -0,2% -2,1% -1,3% 2,7% 3% 3,3% 6,3%
2020.03.27. 3,798707 8 791 440 431 0 7468025 0,1% -1,1% -0,6% 3,5% 3,4% 3,5% 6,4%
2020.03.26. 3,785208 8 752 757 879 0 -626969270 -6,7% -1,5% -0,9% 3,7% 3,3% 3,4% 6,4%
2020.03.25. 3,764794 9 329 141 356 0 11678816 0,1% -2% -1,7% 3% 3,1% 3,2% 6,3%
2020.03.24. 3,800738 9 406 420 096 0 -59239253 -0,6% -1,1% -0,8% 4,1% 3,5% 3,4% 6,5%
2020.03.23. 3,713321 9 247 949 119 0 24054466 0,3% -3,4% -2,9% 1,7% 2,7% 2,9% 6,3%
2020.03.20. 3,678704 9 137 905 976 0 -2273991033 -20,1% -4,2% -3,7% 1,4% 2,6% 2,8% 6,2%
2020.03.19. 3,651343 11 327 019 043 0 7811296 0,1% -4,9% -4,2% 0,8% 2,3% 2,6% 6,1%
2020.03.18. 3,640007 11 284 066 009 0 30068795 0,3% -5,5% -4,5% 0,6% 2,2% 2,8% 6,1%
2020.03.17. 3,714467 11 484 209 033 0 5490218 0% -3,5% -2,4% 2,8% 2,9% 3,2% 6,3%
2020.03.16. 3,661884 11 316 222 965 0 6798475 0,1% -4,7% -3,7% 1,4% 2,4% 2,9% 6,2%
2020.03.13. 3,738525 11 546 123 851 0 2145980 0% -2,6% -1,7% 3,4% 3,1% 3,4% 6,4%
2020.03.12. 3,782215 11 678 885 727 0 -12683398 -0,1% -1,5% -0,6% 4,6% 3,6% 3,5% 6,6%
2020.03.11. 3,848001 11 894 926 567 0 21641848 0,2% 0,2% 1,5% 6,3% 4,2% 4% 6,8%
2020.03.10. 3,846409 11 868 372 488 0 2360634 0% 0,1% 1,8% 6,3% 4,1% 4% 6,8%
2020.03.09. 3,870926 11 941 645 780 0 9608142 0,1% 0,6% 2,3% 7% 4,3% 4% 6,9%
2020.03.06. 3,845548 11 853 810 555 0 -4904449 0% 0,3% 1,7% 6,3% 3,9% 3,7% 6,8%
2020.03.05. 3,839048 11 838 670 618 0 355679 0% 0,3% 1,3% 6,4% 3,9% 3,7% 6,8%
2020.03.04. 3,832052 11 816 741 661 0 -6701164 -0,1% 0% 0,8% 6,1% 3,8% 3,5% 6,8%
2020.03.03. 3,814329 11 768 760 144 0 488282 0% -0,4% 0% 5,6% 3,7% 3,4% 6,8%
2020.03.02. 3,820861 11 788 424 909 0 -2632812 0% 0% 0,3% 5,7% 3,7% 3,4% 6,8%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés