BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000702030
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:9 060 306 032
Árfolyam:3,828191
Dátum:2020.07.02.
Kategória:Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembevételével az Alap portfoliójának döntő többségét forintban denominált fix vagy változó kamatozású, alacsony kockázatú értékpapírokba fektetve a referenciaindex teljesítményét meghaladó hozamot érjen el. Az Alapkezelő elsősorban a magyar állampapírpiaci befektetéseket szeretné alacsony költségszint mellett a Befektetési Jegyek tulajdonosainak elérhetővé tenni. Az Alapkezelő az Alap eszközeit legfőképpen a Magyar Állam által kibocsátott államkötvényekben és diszkontkincstárjegyekben, igyekszik tartani, valamint alacsony kockázatú fix és változó kamatozású vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba és egyéb alacsony kockázatú tőke- és pénzpiaci eszközökbe, ügyletekbe fektetheti. Megfelelő nemzetközi tőkepiaci környezet esetén az Alap portfoliójának 30%-ig külföldi (kizárólag OECD tagállam, illetve ottani székhelyű) kibocsátó által kibocsátott állampapírokat, vállalati és egyéb kötvényeket, jelzálogleveleket vásárolhat az Alapkezelő. A belföldi és külföldi részvények együttes aránya az Alap portfolióján belül nem haladhatja meg az Alap nettó eszközértékének 10%-át. Az Alapkezelő az Alap nevében csak olyan származtatott ügyletet köthet, amely csökkenti a külföldi befektetések devizakockázatát, a részvények árfolyamkockázatát, valamint a kötvények kamatlábkockázatát (fedezeti ügylet), illetve arbitrázs célokat szolgál, továbbá az árfolyamkockázatot csökkenti. A származtatott ügyletek nem nettósított, összesített értéke az Alap nettó eszközértékének 30%-át nem haladhatja meg. E korlátba nem számítandó bele az árfolyamkockázat csökkentésére kötött származtatott ügylet és a hitelintézettel állampapírra kötött repó ügylet.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2001.03.29.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:vétel: - visszaváltás: 500 Ft max. 1,7% alapkezelői (és forgalmazási) díj
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,3% -0,5% 2,8% 3% 3,9% 6,7% -0,6% 7,2%
Szórás 6,3% 4%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.07.02. 3,828191 9 060 306 032 0 4844549 0,1% 2,3% -0,5% 2,8% 3% 3,9% 6,7%
2020.07.01. 3,83218 9 064 897 333 0 -1404973 0% 2,4% -0,5% 3,1% 3,1% 3,9% 6,8%
2020.06.30. 3,8446 9 095 685 966 0 -4612256 -0,1% 2,1% -0,1% 3,5% 3,2% 4% 6,8%
2020.06.29. 3,84453 9 100 132 530 0 -1845481 0% 1,2% 3,5% 3,2% 4% 6,8%
2020.06.26. 3,848135 9 110 512 898 0 1504564 0% 1,7% 0,2% 3,6% 3,1% 3,9% 6,8%
2020.06.25. 3,834168 9 075 946 729 0 17358695 0,2% 1,8% -0,2% 3% 3% 3,9% 6,7%
2020.06.24. 3,847851 9 090 915 428 0 9221903 0,1% 1,2% 0,1% 3,4% 3,1% 4% 6,8%
2020.06.23. 3,818394 9 012 169 147 0 -2468203 0% 2,8% -0,6% 2,7% 2,8% 3,8% 6,7%
2020.06.22. 3,810545 8 996 107 076 0 5816358 0,1% 3,6% -0,8% 2,5% 2,8% 3,9% 6,6%
2020.06.19. 3,802674 8 971 720 519 0 14411937 0,2% 4,1% -1% 2,4% 2,7% 3,9% 6,7%
2020.06.18. 3,800747 8 952 769 478 0 7655236 0,1% 4,4% -1,3% 2,2% 2,7% 3,9% 6,7%
2020.06.17. 3,794557 8 930 545 986 0 28346839 0,3% 2,2% -1,4% 2,4% 2,6% 3,9% 6,6%
2020.06.16. 3,805782 8 928 533 495 0 4701321 0,1% 3,9% -0,9% 2,7% 2,7% 4% 6,7%
2020.06.15. 3,81389 8 942 843 886 0 -1008668 0% 2% -0,6% 2,9% 2,8% 4% 6,7%
2020.06.12. 3,813021 8 941 814 685 0 5400770 0,1% 0,8% -0,7% 3,2% 2,8% 3,9% 6,7%
2020.06.11. 3,813838 8 938 328 683 0 19917952 0,2% -0,9% -0,7% 3,4% 2,8% 3,9% 6,7%
2020.06.10. 3,789764 8 862 115 256 0 2237582 0% -1,5% -1,3% 2,8% 2,6% 3,8% 6,7%
2020.06.09. 3,792911 8 867 234 870 0 -3451220 0% -2% -1,4% 2,8% 2,6% 3,7% 6,7%
2020.06.08. 3,789781 8 863 365 790 0 6340456 0,1% -1,5% -1,2% 2,8% 2,6% 3,6% 6,6%
2020.06.05. 3,806366 8 895 785 823 0 4757548 0,1% -0,9% -0,6% 3,3% 2,8% 3,6% 6,8%
2020.06.04. 3,815749 8 912 945 379 0 -8003419 -0,1% -0,4% -0,4% 3,5% 2,9% 3,7% 6,9%
2020.06.03. 3,816818 8 923 448 044 0 -4504373 -0,1% 0,1% -0,3% 3,2% 2,9% 3,6% 6,5%
2020.06.02. 3,825804 8 948 971 648 0 -2278090 0% 0,1% 0,2% 4% 3% 3,7% 6,5%
2020.05.29. 3,833523 8 969 309 915 0 143805 0% 0,8% -0,1% 4,7% 3% 3,7% 6,5%
2020.05.28. 3,793704 8 876 002 922 0 8230301 0,1% -0,2% -1,3% 3,6% 2,6% 3,5% 6,4%
2020.05.27. 3,792185 8 864 221 963 0 4543402 0,1% -0,1% -1,4% 3,7% 2,6% 3,6% 6,5%
2020.05.26. 3,812421 8 906 955 910 0 -256386 0% 0,2% -0,9% 4,3% 2,8% 3,7% 6,6%
2020.05.25. 3,855752 9 008 449 388 0 23116891 0,3% 1,1% 0,3% 5,5% 3,2% 3,9% 6,7%
2020.05.22. 3,852784 8 978 415 956 0 308269876 3,6% 1,5% 0,3% 5,7% 3,3% 3,9% 6,6%
2020.05.21. 3,857167 8 680 009 402 0 3517385 0% 1,6% 0,5% 6% 3,4% 4% 6,6%
2020.05.20. 3,860497 8 683 982 675 0 2977979 0% 2,1% 0,7% 6% 3,4% 4% 6,6%
2020.05.19. 3,860196 8 680 327 845 0 -5302880 -0,1% 1,8% 0,9% 5,9% 3,4% 4% 6,6%
2020.05.18. 3,866533 8 699 889 286 0 6116686 0,1% 2% 1,1% 6,1% 3,4% 4,1% 6,5%
2020.05.15. 3,851287 8 659 492 469 0 15307022 0,2% 1,5% 0,7% 5,7% 3,3% 4% 6,5%
2020.05.14. 3,850537 8 642 502 077 0 4066349 0% 1,5% 0,6% 5,8% 3,3% 4,1% 6,5%
2020.05.13. 3,840473 8 615 857 782 0 21185180 0,2% 0,8% 0,2% 5,8% 3,3% 4% 6,4%
2020.05.12. 3,837841 8 588 782 396 0 -6933388 -0,1% 0,1% 0,5% 5,8% 3,2% 4,1% 6,4%
2020.05.11. 3,831995 8 582 622 340 0 15471110 0,2% -0,3% 0,3% 5,7% 3,2% 3,9% 6,4%
2020.05.08. 3,827201 8 556 433 334 0 -194507188 -2,2% -0,3% 0,5% 5,7% 3,3% 3,9% 6,7%
2020.05.07. 3,825241 8 746 458 959 0 -3370597 0% -0,3% -0,1% 5,6% 3,3% 4% 6,6%
2020.05.06. 3,831055 8 763 128 459 0 -7659956 -0,1% -0,3% 0% 5,8% 3,4% 3,9% 6,5%
2020.05.05. 3,830757 8 770 106 176 0 -4833092 -0,1% -0,1% 0% 5,9% 3,4% 3,8% 6,4%
2020.05.04. 3,833021 8 780 125 309 0 -7149228 -0,1% 0% 0% 5,9% 3,4% 3,8% 6,3%
2020.04.30. 3,843292 8 810 821 003 0 -674280 0% 0,1% 0,3% 5,9% 3,5% 3,8% 6,3%
2020.04.29. 3,844879 8 815 133 790 0 3208533 0% 0,3% 0,4% 5,8% 3,5% 3,7% 6,3%
2020.04.28. 3,796816 8 701 771 579 0 -43991372 -0,5% -1,1% -0,8% 4,5% 3,1% 3,4% 6,2%
2020.04.27. 3,793903 8 739 053 011 0 -11309506 -0,1% -1,5% -0,8% 4,4% 3,1% 3,4% 6,1%
2020.04.24. 3,786959 8 734 346 684 0 4449293 0,1% -1,4% -0,9% 4,2% 3,1% 3,4% 6,1%
2020.04.23. 3,779538 8 712 790 111 0 4103747 0% -1,3% -1,1% 4% 3% 3,4% 6,1%
2020.04.22. 3,793838 8 741 635 951 0 47675098 0,5% -1,1% -0,8% 4,4% 3,2% 3,4% 6,1%
2020.04.21. 3,78885 8 682 530 350 0 -30104488 -0,3% -1,3% -0,8% 4,3% 3,1% 3,4% 6,1%
2020.04.20. 3,796904 8 731 155 381 0 10602832 0,1% -1,2% -0,6% 4,5% 3,2% 3,4% 6,1%
2020.04.17. 3,791573 8 708 308 556 0 -132342 0% -1,4% -0,4% 4,6% 3,1% 3,4% 6,1%
2020.04.16. 3,789328 8 703 284 608 0 -5153610 -0,1% -1,6% -0,6% 4,4% 3,1% 3,4% 6,1%
2020.04.15. 3,773751 8 672 639 960 0 3922176 0% -2% -1,2% 4,2% 3% 3,3% 6,1%
2020.04.14. 3,743305 8 598 780 000 0 16354095 0,2% -2,8% -1,9% 3,2% 2,7% 3,1% 6%
2020.04.09. 3,729616 8 551 040 584 0 -8023923 -0,1% -3,3% -2,5% 2,6% 2,6% 3% 6,1%
2020.04.08. 3,722534 8 542 812 085 0 3050945 0% -3,5% -2,7% 2,1% 2,6% 3% 6,1%
2020.04.07. 3,720065 8 534 097 076 0 -90216927 -1% -3,7% -2,9% 1,9% 2,6% 3% 6%
2020.04.06. 3,728799 8 644 562 240 0 -4542632 -0,1% -3,5% -2,6% 2,1% 2,6% 3,1% 6,1%
2020.04.03. 3,705227 8 594 428 634 0 -6197741 -0,1% -4,1% -3,1% 1,3% 2,3% 3% 6%
2020.04.02. 3,741508 8 684 842 356 0 3046672 0% -2,8% -1,9% 2,3% 2,7% 3,2% 6,1%
2020.04.01. 3,741417 8 681 584 528 0 21891275 0,3% -2,8% -1,9% 2,2% 2,7% 3,2% 6,2%
2020.03.31. 3,741496 8 659 876 102 0 19582621 0,2% -2,8% -2% 2% 2,7% 3,2% 6,2%
2020.03.30. 3,767348 8 699 993 897 0 -18871634 -0,2% -2,1% -1,3% 2,7% 3% 3,3% 6,3%
2020.03.27. 3,798707 8 791 440 431 0 7468025 0,1% -1,1% -0,6% 3,5% 3,4% 3,5% 6,4%
2020.03.26. 3,785208 8 752 757 879 0 -626969270 -6,7% -1,5% -0,9% 3,7% 3,3% 3,4% 6,4%
2020.03.25. 3,764794 9 329 141 356 0 11678816 0,1% -2% -1,7% 3% 3,1% 3,2% 6,3%
2020.03.24. 3,800738 9 406 420 096 0 -59239253 -0,6% -1,1% -0,8% 4,1% 3,5% 3,4% 6,5%
2020.03.23. 3,713321 9 247 949 119 0 24054466 0,3% -3,4% -2,9% 1,7% 2,7% 2,9% 6,3%
2020.03.20. 3,678704 9 137 905 976 0 -2273991033 -20,1% -4,2% -3,7% 1,4% 2,6% 2,8% 6,2%
2020.03.19. 3,651343 11 327 019 043 0 7811296 0,1% -4,9% -4,2% 0,8% 2,3% 2,6% 6,1%
2020.03.18. 3,640007 11 284 066 009 0 30068795 0,3% -5,5% -4,5% 0,6% 2,2% 2,8% 6,1%
2020.03.17. 3,714467 11 484 209 033 0 5490218 0% -3,5% -2,4% 2,8% 2,9% 3,2% 6,3%
2020.03.16. 3,661884 11 316 222 965 0 6798475 0,1% -4,7% -3,7% 1,4% 2,4% 2,9% 6,2%
2020.03.13. 3,738525 11 546 123 851 0 2145980 0% -2,6% -1,7% 3,4% 3,1% 3,4% 6,4%
2020.03.12. 3,782215 11 678 885 727 0 -12683398 -0,1% -1,5% -0,6% 4,6% 3,6% 3,5% 6,6%
2020.03.11. 3,848001 11 894 926 567 0 21641848 0,2% 0,2% 1,5% 6,3% 4,2% 4% 6,8%
2020.03.10. 3,846409 11 868 372 488 0 2360634 0% 0,1% 1,8% 6,3% 4,1% 4% 6,8%
2020.03.09. 3,870926 11 941 645 780 0 9608142 0,1% 0,6% 2,3% 7% 4,3% 4% 6,9%
2020.03.06. 3,845548 11 853 810 555 0 -4904449 0% 0,3% 1,7% 6,3% 3,9% 3,7% 6,8%
2020.03.05. 3,839048 11 838 670 618 0 355679 0% 0,3% 1,3% 6,4% 3,9% 3,7% 6,8%
2020.03.04. 3,832052 11 816 741 661 0 -6701164 -0,1% 0% 0,8% 6,1% 3,8% 3,5% 6,8%
2020.03.03. 3,814329 11 768 760 144 0 488282 0% -0,4% 0% 5,6% 3,7% 3,4% 6,8%
2020.03.02. 3,820861 11 788 424 909 0 -2632812 0% 0% 0,3% 5,7% 3,7% 3,4% 6,8%
2020.02.28. 3,801474 11 731 230 044 0 -13877362 -0,1% -1,1% -0,7% 5% 3,4% 3,3% 6,8%
2020.02.27. 3,794761 11 724 366 792 0 935105 0% -1,3% -0,8% 4,7% 3,4% 3,3% 6,8%
2020.02.26. 3,806038 11 758 270 545 0 5630919 0% -1,1% -0,3% 4,9% 3,6% 3,4% 6,8%
2020.02.25. 3,812901 11 773 831 838 0 -19167089 -0,2% -0,8% 0,3% 5,1% 3,6% 3,5% 6,9%
2020.02.24. 3,809603 11 782 798 476 0 -7257121 -0,1% -0,8% 0,2% 5% 3,6% 3,5% 6,9%
2020.02.21. 3,79555 11 746 564 018 0 -550255 0% -1,1% -0,9% 4,6% 3,6% 3,5% 6,9%
2020.02.20. 3,780566 11 700 739 239 0 -682127 0% -1,4% -1,7% 4,3% 3,4% 3,4% 6,8%
2020.02.19. 3,790501 11 732 171 688 0 4926520 0% -0,9% -1,5% 4,7% 3,5% 3,5% 6,9%
2020.02.18. 3,792011 11 731 916 883 0 6862675 0,1% -0,9% -1,4% 4,8% 3,5% 3,6% 6,9%
2020.02.17. 3,776565 11 677 294 540 0 18351466 0,2% -1,3% -1,8% 4,4% 3,4% 3,4% 6,8%
2020.02.14. 3,7929 11 709 372 190 0 8835745 0,1% -0,9% -1,8% 4,8% 3,5% 3,4% 6,9%
2020.02.13. 3,80991 11 753 009 783 0 12383715 0,1% -0,6% -0,7% 5,1% 3,7% 3,5% 7%
2020.02.12. 3,833749 11 814 088 377 0 410513 0% 0,4% 0,2% 6% 3,9% 3,7% 7%
2020.02.11. 3,841948 11 838 943 040 0 4263273 0% 0,5% 0,7% 5,9% 3,9% 3,8% 7,1%
2020.02.10. 3,843698 11 840 070 441 0 2757929 0% 0,9% 0,7% 5,8% 3,9% 3,8% 7,1%
2020.02.07. 3,83684 11 816 192 151 0 4058258 0% 0,2% 0,8% 5,6% 3,9% 3,6% 7,1%
2020.02.06. 3,840676 11 823 943 441 0 6354814 0,1% 0,2% 1% 5,8% 3,9% 3,6% 7,1%
2020.02.05. 3,835033 11 800 225 368 0 -10088729 -0,1% 0,1% 0,7% 5,9% 3,8% 3,6% 7,1%
2020.02.04. 3,833608 11 805 925 687 0 -65890970 -0,6% 0% 1,3% 5,7% 3,8% 3,5% 7%
2020.02.03. 3,843949 11 903 840 394 0 -139393 0% 0,2% 1,5% 5,9% 3,9% 3,6% 7%
2020.01.31. 3,838602 11 887 421 144 0 2081248 0% 0,1% 1,8% 6,2% 3,8% 3,5% 7%
2020.01.30. 3,838366 11 884 609 177 0 -9469613 -0,1% 0,2% 2% 6,5% 3,8% 3,5% 7%
2020.01.29. 3,833067 11 877 658 594 0 -3711003 0% 0,1% 1,6% 6,3% 3,8% 3,5% 7%
2020.01.28. 3,840888 11 905 612 375 0 -1487741 0% 0,3% 1,9% 6,6% 3,8% 3,5% 7,1%
2020.01.27. 3,85239 11 942 757 356 0 -2003539 0% 0,7% 2,2% 6,8% 3,9% 3,6% 7,1%
2020.01.24. 3,841655 11 911 475 841 0 -56883062 -0,5% 0,5% 1,9% 6,7% 3,8% 3,6% 7,1%
2020.01.23. 3,830695 11 934 213 928 0 -11835358 -0,1% 0,2% 1,9% 6,6% 3,7% 3,5% 7,1%
2020.01.22. 3,837634 11 967 688 606 0 35248209 0,3% 0,4% 2,4% 6,8% 3,8% 3,8% 7,1%
2020.01.21. 3,838482 11 935 077 102 0 10727650 0,1% 0,5% 2,4% 6,9% 3,8% 3,8% 7,1%
2020.01.20. 3,843397 11 939 618 034 0 8004695 0,1% 0,7% 2,6% 7% 3,9% 3,8% 7,1%
2020.01.17. 3,843551 11 932 091 423 0 16245109 0,1% 1% 2,9% 6,8% 3,8% 3,9% 7,1%
2020.01.16. 3,849502 11 934 295 712 0 36004973 0,3% 0,9% 3% 6,6% 3,9% 3,9% 7,1%
2020.01.15. 3,852522 11 907 625 151 0 13941703 0,1% 0,9% 3,3% 6,2% 3,9% 4% 7,1%
2020.01.14. 3,850591 11 887 721 976 0 1562694 0% 1% 3,3% 6,5% 3,8% 4% 7,1%
2020.01.13. 3,857779 11 908 347 490 0 62151 0% 1,2% 3,5% 7,1% 3,9% 4,1% 7,1%
2020.01.10. 3,866097 11 933 961 542 0 10381132 0,1% 1,2% 3,4% 7,3% 4,1% 4,2% 7,2%
2020.01.09. 3,85824 11 899 348 330 0 2836428 0% 0,8% 2,9% 7,2% 4% 4,2% 7,1%
2020.01.08. 3,858151 11 896 237 479 0 75385 0% 0,8% 3% 7,5% 3,8% 4,1% 7,1%
2020.01.07. 3,863523 11 912 726 034 0 12278436 0,1% 0,9% 3% 7,3% 3,9% 4,2% 7,2%
2020.01.06. 3,863816 11 901 350 098 0 3645226 0% 0,9% 3% 7,2% 3,9% 4,3% 7,3%
2020.01.03. 3,864961 11 901 230 628 0 5504532 0% 1,1% 3,1% 7,1% 3,8% 4,4% 7,3%
2020.01.02. 3,84906 11 846 785 385 0 5806763 0% 0,9% 3,3% 6,9% 3,6% 4,3% 7,3%
2019.12.31. 3,849767 11 843 153 587 0 1385 0% 0,9% 3,6% 7,4% 3,6% 4,3% 7,3%
2019.12.30. 3,84918 11 841 346 397 0 6315899 0,1% 0,8% 3,6% 7,4% 3,6% 4,3% 7,3%
2019.12.23. 3,842191 11 813 541 498 0 11223624 0,1% 0,4% 3,3% 7,7% 3,6% 4,3% 7,3%
2019.12.20. 3,840184 11 796 152 836 0 4354707 0% 0,6% 3,1% 7,8% 3,7% 4,3% 7,2%
2019.12.19. 3,839429 11 789 479 801 0 12435016 0,1% 0,7% 3,4% 8% 3,8% 4,3% 7,2%
2019.12.18. 3,852016 11 815 654 084 0 17623293 0,1% 1,1% 3,5% 8,5% 4% 4,4% 7,3%
2019.12.17. 3,849225 11 789 482 461 0 59902653 0,5% 1,1% 3,9% 8,4% 3,9% 4,5% 7,3%
2019.12.16. 3,841954 11 707 423 199 0 19630069 0,2% 1% 3,7% 8,2% 3,9% 4,3% 7,1%
2019.12.13. 3,837686 11 674 809 242 0 10486581 0,1% 1% 3,7% 8% 3,8% 4,1% 7,1%
2019.12.12. 3,839669 11 670 349 822 0 -2498116 0% 0,9% 4% 8% 3,9% 4,2% 7,1%
2019.12.11. 3,840041 11 673 978 843 0 25510947 0,2% 1,3% 4,1% 7,9% 3,9% 4,2% 7,1%
2019.12.10. 3,84081 11 650 800 598 0 5395550 0% 1,7% 4,1% 8% 3,9% 4,2% 7,1%
2019.12.09. 3,847318 11 665 137 421 0 1871805 0% 1,7% 4,3% 8% 4% 4,2% 7,1%
2019.12.06. 3,835477 11 627 369 252 0 9069197 0,1% 1,5% 3,8% 7,8% 4,1% 4,2% 7,1%
2019.12.05. 3,829384 11 599 843 341 0 22284554 0,2% 1,1% 3,9% 7,7% 4,1% 4,1% 7%
2019.12.04. 3,830747 11 581 679 610 0 -7776433 -0,1% 0,8% 3,9% 7,5% 4,1% 4,2% 7%
2019.12.03. 3,828201 11 581 753 432 0 2202287 0% 0,4% 3,5% 7,8% 4,1% 4,2% 7%
2019.12.02. 3,81991 11 554 472 509 0 68290585 0,6% 0,3% 3,8% 7,3% 4% 4,1% 7%
2019.11.29. 3,838053 11 540 736 560 0 -6403009 -0,1% 0,4% 4,8% 8,3% 4% 4,3% 7,2%
2019.11.28. 3,845012 11 568 076 368 0 5218267 0% 0,4% 5% 8,5% 4,1% 4,3% 7,2%
2019.11.27. 3,846251 11 566 584 066 0 987183 0% 0,5% 5,2% 8,7% 4,2% 4,3% 7,2%
2019.11.26. 3,847979 11 570 792 943 0 6362025 0,1% 0,8% 5,3% 8,8% 4,3% 4,4% 7,1%
2019.11.25. 3,842365 11 547 559 018 0 20711051 0,2% 1% 5,2% 9% 4,2% 4,4% 7,1%
2019.11.22. 3,839876 11 519 381 127 0 3870666 0% 0,7% 5,4% 9% 4,3% 4,4% 7,1%
2019.11.21. 3,838837 11 512 394 575 0 -2649502 0% 0,2% 5,5% 9,3% 4,4% 4,3% 7,1%
2019.11.20. 3,834193 11 501 113 852 0 13420478 0,1% -0,3% 5,3% 9,3% 4,3% 4,4% 7,1%
2019.11.19. 3,826294 11 464 027 041 0 -436146 0% -0,5% 5% 9,3% 4,3% 4,3% 7,1%
2019.11.18. 3,825743 11 462 812 263 0 8540699 0,1% -0,6% 4,9% 9,4% 4,3% 4,3% 7%
2019.11.15. 3,826083 11 455 289 524 0 23253964 0,2% -0,7% 5% 9,5% 4,1% 4,4% 7%
2019.11.14. 3,828807 11 440 174 658 0 1528999 0% -0,8% 5,2% 9,6% 4,2% 4,4% 7%
2019.11.13. 3,831357 11 446 263 840 0 1539885 0% -0,1% 5,5% 9,9% 4,1% 4,4% 7%
2019.11.12. 3,818476 11 406 246 859 0 -1436165 0% -0,2% 5,3% 9,4% 3,9% 4,3% 7%
2019.11.11. 3,821704 11 417 326 662 0 2252412 0% 0,1% 5,4% 9,4% 4% 4,4% 7%
2019.11.08. 3,808065 11 374 335 826 0 4285870 0% -0,1% 5,2% 9% 3,5% 4,4% 7,1%
2019.11.07. 3,830918 11 438 284 020 0 7519376 0,1% 0,6% 5,8% 9,3% 3,6% 4,5% 7,1%
2019.11.06. 3,832273 11 434 807 718 0 -18688081 -0,2% 0,7% 5,8% 9,4% 3,7% 4,5% 7,1%
2019.11.05. 3,830935 11 449 496 925 0 6805081 0,1% 0,6% 5,9% 9,8% 3,6% 4,5% 7,2%
2019.11.04. 3,833298 11 449 749 933 0 12851157 0,1% 1,3% 6% 9,9% 3,7% 4,5% 7,2%
2019.10.31. 3,834902 11 441 684 416 0 -4382877 0% 1,8% 5,7% 10% 3,6% 4,6% 7,2%
2019.10.30. 3,829935 11 431 242 242 0 -4269018 0% 1,7% 5,6% 9,5% 3,6% 4,6% 7,1%
2019.10.29. 3,830704 11 437 807 359 0 -100208892 -0,9% 1,5% 5,5% 9,7% 3,6% 4,6% 7,2%
2019.10.28. 3,829018 11 532 938 047 0 2916641 0% 1,5% 5,4% 10% 3,6% 4,6% 7,2%
2019.10.25. 3,82534 11 518 946 133 0 -22428954 -0,2% 1,3% 5,3% 10,1% 3,4% 4,6% 7,1%
2019.10.24. 3,822565 11 533 002 677 0 5511270 0% 1,4% 5,1% 10% 3,4% 4,6% 7%
2019.10.22. 3,822957 11 528 673 539 0 847927 0% 2% 5,2% 10,3% 3,5% 4,6% 7%
2019.10.21. 3,81756 11 511 551 384 0 15775901 0,1% 1,9% 5% 10,2% 3,4% 4,6% 7%
2019.10.18. 3,818054 11 497 263 060 0 13491306 0,1% 2,1% 5,1% 10,1% 3,6% 4,6% 7,1%
2019.10.17. 3,80604 11 447 636 583 0 5236981 0% 1,9% 5% 9,9% 3,6% 4,6% 7,1%
2019.10.16. 3,813872 11 465 945 564 0 5707242 0% 2,1% 5,1% 10,6% 3,6% 4,7% 7,1%
2019.10.15. 3,818097 11 472 933 952 0 14462133 0,1% 2,4% 5,4% 10,6% 3,7% 4,5% 7,1%
2019.10.14. 3,813915 11 445 921 240 0 33543764 0,3% 2,4% 5,2% 10,7% 3,6% 4,6% 7,2%
2019.10.11. 3,811424 11 404 923 657 0 23836866 0,2% 2% 4,8% 10,4% 3,6% 4,7% 7,3%
2019.10.10. 3,819425 11 404 978 144 0 -483445565 -4,1% 2,2% 5,1% 10,8% 3,6% 4,7% 7,3%
2019.10.09. 3,826834 11 911 485 120 0 4951487 0% 2% 5,3% 10,7% 3,7% 4,7% 7,3%
2019.10.08. 3,827059 11 907 233 682 0 5995913 0,1% 2,2% 5% 10,2% 3,7% 4,8% 7,3%
2019.10.07. 3,830492 11 911 913 578 0 2522219 0% 2,1% 4,9% 10,3% 3,7% 4,9% 7,4%
2019.10.04. 3,829475 11 906 229 402 0 6595793 0,1% 2% 4,8% 10% 3,6% 4,9% 7,4%
2019.10.03. 3,823077 11 879 752 592 0 -4872087 0% 2% 4,6% 9,6% 3,5% 4,9% 7,4%
2019.10.02. 3,815245 11 860 277 699 0 3366628 0% 2,4% 4,3% 9,3% 3,4% 4,8% 7,4%
2019.10.01. 3,812688 11 848 964 498 0 -6616345 -0,1% 2,6% 4,1% 9,1% 3,4% 4,8% 7,3%
2019.09.30. 3,816745 11 868 196 114 0 3605584 0% 2,8% 4,1% 9,2% 3,4% 4,9% 7,3%
2019.09.27. 3,820417 11 876 005 172 0 -393444 0% 2,9% 4,1% 9,5% 3,4% 4,8% 7,4%
2019.09.26. 3,818621 11 870 815 453 0 -53392434 -0,4% 2,8% 4,6% 9,5% 3,4% 4,8% 7,3%
2019.09.25. 3,82921 11 957 273 603 0 399195157 3,5% 2,9% 4,8% 9,9% 3,5% 4,9% 7,4%
2019.09.24. 3,830064 11 560 656 158 0 749119 0% 2,9% 4,9% 9,7% 3,5% 4,9% 7,4%
2019.09.23. 3,825148 11 545 069 558 0 2991789 0% 2,9% 4,8% 9,7% 3,5% 4,9% 7,4%
2019.09.20. 3,818893 11 523 203 807 0 -869890 0% 2,5% 5,3% 9,7% 3,5% 4,9% 7,4%
2019.09.19. 3,813081 11 506 535 129 0 2156707 0% 2,7% 5,2% 9,5% 3,4% 4,9% 7,4%
2019.09.18. 3,81076 11 497 375 774 0 5222303 0% 2,4% 5,4% 9,8% 3,5% 4,8% 7,4%
2019.09.17. 3,805868 11 477 400 609 0 23140141 0,2% 2,7% 5,3% 9,2% 3,5% 4,8% 7,4%
2019.09.16. 3,804078 11 448 873 227 0 14594294 0,1% 2,6% 5,3% 8,9% 3,5% 4,8% 7,5%
2019.09.13. 3,801429 11 426 316 582 0 9543473 0,1% 2,7% 5,1% 8,9% 3,5% 4,9% 7,6%
2019.09.12. 3,806678 11 432 537 350 0 -206938 0% 3,1% 5,3% 8,9% 3,6% 4,9% 7,6%
2019.09.11. 3,792356 11 389 730 468 0 24754193 0,2% 2,8% 4,8% 8,4% 3,4% 4,7% 7,5%
2019.09.10. 3,776876 11 318 585 632 0 21447905 0,2% 2,4% 4,4% 7,8% 3,2% 4,7% 7,5%
2019.09.09. 3,782188 11 313 026 624 0 10097986 0,1% 2,6% 4,5% 7,8% 3,3% 4,6% 7,5%
2019.09.06. 3,780239 11 297 104 124 0 5500140 0% 2,3% 4,5% 8,1% 3,3% 4,6% 7,6%
2019.09.05. 3,788749 11 317 023 422 0 3541699 0% 2,8% 5% 8,4% 3,4% 4,7% 7,6%
2019.09.04. 3,802081 11 353 292 050 0 -4533333 0% 3,1% 5,2% 8,5% 3,6% 4,7% 7,6%
2019.09.03. 3,814592 11 395 199 062 0 1075324 0% 3,2% 5,6% 8,7% 3,7% 4,8% 7,7%
2019.09.02. 3,810261 11 381 187 112 0 -8039629 -0,1% 3,5% 5,5% 8,6% 3,7% 4,8% 7,7%
2019.08.30. 3,806023 11 376 558 962 0 -4476107 0% 3,8% 5,1% 8,4% 3,5% 4,7% 7,7%
2019.08.29. 3,821231 11 426 511 090 0 44634963 0,4% 4,3% 5,5% 8,7% 3,6% 4,8% 7,7%
2019.08.28. 3,828338 11 403 044 958 0 5519918 0% 4,6% 5,7% 8,9% 3,7% 4,9% 7,7%
2019.08.27. 3,825833 11 390 067 287 0 -4695876 0% 4,7% 5,5% 8,8% 3,7% 4,8% 7,7%
2019.08.26. 3,816478 11 366 900 470 0 5123982 0% 4,4% 5,2% 8,5% 3,6% 4,8% 7,7%
2019.08.23. 3,802677 11 320 690 472 0 3803007 0% 4,1% 4,8% 8,2% 3,4% 4,8% 7,8%
2019.08.22. 3,812675 11 346 641 830 0 8577589 0,1% 4,6% 5,1% 8,5% 3,5% 4,8% 7,8%
2019.08.21. 3,830938 11 392 374 421 0 -14685514 -0,1% 5,3% 5,6% 9,3% 3,7% 4,9% 7,9%
2019.08.16. 3,847312 11 455 815 409 0 -37957 0% 5,5% 6,4% 10,1% 3,8% 5,2% 8%
2019.08.15. 3,854494 11 477 238 671 0 9898553 0,1% 5,7% 6,6% 10,2% 3,9% 5,2% 8%
2019.08.14. 3,860495 11 485 193 436 0 6999677 0,1% 6% 6,6% 10,3% 4% 5,2% 8%
2019.08.13. 3,836213 11 405 997 447 0 -1260818 0% 5,7% 5,9% 10,3% 3,8% 5,2% 8%
2019.08.12. 3,825935 11 376 695 885 0 1422032 0% 5,5% 5,7% 9,5% 3,7% 5,2% 8%
2019.08.09. 3,816527 11 347 301 978 0 6094552 0,1% 5,4% 5% 9,2% 3,7% 5,1% 8%
2019.08.08. 3,810863 11 324 376 260 0 -6081882 -0,1% 5,3% 4,9% 8,8% 3,7% 5,1% 8%
2019.08.07. 3,80639 11 317 159 018 0 2860644 0% 5,1% 4,7% 8,3% 3,7% 5,1% 7,9%
2019.08.06. 3,803757 11 306 471 917 0 -218822 0% 5% 4,8% 8,1% 3,7% 5,1% 7,9%
2019.08.05. 3,808172 11 319 814 353 0 3109796 0% 5,3% 5,2% 8,3% 3,7% 5% 7,9%
2019.08.02. 3,785748 11 250 067 393 0 3914605 0% 4,5% 4,3% 7,5% 3,4% 5% 7,9%
2019.08.01. 3,763031 11 178 668 409 0 -8645 0% 3,7% 3,7% 6,6% 3,1% 4,8% 7,9%
2019.07.31. 3,768886 11 196 070 255 0 5670072 0,1% 3,9% 4,3% 6,7% 3,2% 4,7% 7,9%
2019.07.30. 3,764273 11 176 703 479 0 -6835949 -0,1% 3,8% 4,5% 6,6% 3,2% 4,5% 7,9%
2019.07.29. 3,772999 11 209 464 106 0 -4637659 0% 3,9% 4,7% 6,8% 3,3% 4,6% 7,9%
2019.07.26. 3,770661 11 207 152 765 0 -5105490 0% 3,8% 4,5% 6,7% 3,3% 4,5% 7,9%
2019.07.25. 3,776895 11 230 795 381 0 -14085197 -0,1% 4% 4,7% 7,5% 3,5% 4,6% 7,9%
2019.07.24. 3,771224 11 227 996 413 0 2407010 0% 3,7% 4,7% 7,4% 3,4% 4,5% 7,9%
2019.07.23. 3,759706 11 191 304 423 0 2197148 0% 3,5% 4,7% 7% 3,3% 4,4% 7,9%
2019.07.22. 3,748856 11 156 817 034 0 3904286 0% 3,2% 4,4% 6,7% 3,2% 4,4% 7,9%
2019.07.19. 3,747216 11 148 033 719 0 2997846 0% 3,1% 4,4% 6,5% 3,1% 4,5% 7,9%
2019.07.18. 3,739889 11 123 243 780 0 3290001 0% 2,9% 4,2% 6,2% 3% 4,4% 7,9%
2019.07.17. 3,735304 11 106 321 025 0 1679503 0% 3,1% 3,8% 6,4% 2,9% 4,4% 7,9%
2019.07.16. 3,736625 11 108 568 707 0 13923184 0,1% 3% 3,5% 6,5% 2,9% 4,5% 7,9%
2019.07.15. 3,72834 11 070 046 015 0 13322339 0,1% 2,9% 2,8% 6,2% 2,8% 4,4% 7,9%
2019.07.12. 3,726142 11 050 205 312 0 11808859 0,1% 2,8% 3,4% 6,1% 2,9% 4,4% 8%
2019.07.11. 3,738123 11 073 889 203 0 -3676940 0% 2,8% 3,8% 6,5% 3,1% 4,4% 8,1%
2019.07.10. 3,738697 11 079 267 137 0 25006701 0,2% 2,8% 3,8% 6,9% 3,1% 4,4% 8,1%
2019.07.09. 3,750736 11 089 856 324 0 3952670 0% 3,2% 4,2% 7,2% 3,3% 4,5% 8,1%
2019.07.08. 3,746313 11 072 830 766 0 4187453 0% 2,8% 4,4% 7,3% 3,2% 4,5% 8,2%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés