Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000702022
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:33 912 603 466
Árfolyam:10,502772
Dátum:2021.03.04.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembevételével az Alap forrásainak átlagosan 50-95 százalékát fordítsa részvények (alapvetően magyar részvények) vásárlására. Az Alapkezelő aktív portfoliókezelést folytatva, fundamentális elemzésekre támaszkodva alakítja az Alap portfoliójának összetételét. Az Alapkezelő az Alappal elsősorban a magyar részvényekbe történő befektetést szeretné alacsony költségszint mellett a Befektetési Jegyek tulajdonosainak elérhetővé tenni. Az Alapkezelő az Alap eszközeit legfőképpen Magyarországon kibocsátott, tőzsdén jegyzett részvényekbe fekteti. Emellett a Magyar Állam által kibocsátott államkötvényekben és diszkontkincstárjegyekben, valamint alacsony kockázatú fix és változó kamatozású vállalati kötvényekben, jelzáloglevelekben, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokban és egyéb alacsony kockázatú tőke- és pénzpiaci eszközökben, ügyletekben tartja. Megfelelő nemzetközi tőkepiaci környezet esetén az Alap portfoliójának 30%-ig külföldi kibocsátású részvényeket, állampapírokat, vállalati és egyéb kötvényeket, jelzálogleveleket vásárolhat az Alapkezelő. Az Alapkezelő az Alap nevében csak olyan származtatott ügyletet köthet, amely csökkenti a külföldi befektetések devizakockázatát, a részvények árfolyamkockázatát, valamint a kötvények kamatlábkockázatát (fedezeti ügylet), illetve arbitrázs célokat szolgál, továbbá az árfolyamkockázatot csökkenti. A származtatott ügyletek nem nettósított, összesített értéke az Alap nettó eszközértékének 30%-át nem haladhatja meg. E korlátba nem számítandó bele az árfolyamkockázat csökkentésére kötött származtatott ügylet és a hitelintézettel állampapírra kötött repó ügylet.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2001.03.29.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:vétel: - visszaváltás: 500 Ft max. 2,5% alapkezelői (és forgalmazási) díj
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 12,6% 30,9% 21,2% 7,9% 9,8% 9,8% 7,2% 12,5%
Szórás 24,4% 12,5%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.03.04. 10,502772 33 912 603 466 0 -352117 0% 12,6% 30,9% 21,2% 7,9% 9,8% 9,8%
2021.03.03. 10,505459 33 921 631 779 0 5645077 0% 14,4% 30,5% 21,1% 7,9% 9,9% 9,9%
2021.03.02. 10,520827 33 965 600 991 0 27070687 0,1% 14,7% 30,7% 23,4% 7,9% 10,1% 10%
2021.03.01. 10,446907 33 700 076 030 0 -133030997 -0,4% 14,6% 30,5% 23,4% 7,3% 10,1% 9,9%
2021.02.26. 10,244743 33 178 383 457 0 -11149723 0% 12% 26,1% 14,8% 6,5% 9,8% 9,6%
2021.02.25. 10,361168 33 566 711 153 0 -6068588 0% 13,6% 28,6% 15,7% 6,9% 10,3% 9,7%
2021.02.24. 10,291236 33 346 182 543 0 -11268502 0% 13,3% 27,6% 13,8% 6,7% 10,3% 9,8%
2021.02.23. 10,253697 33 235 774 178 0 3495475 0% 13,5% 26,8% 9,7% 6,5% 10% 9,8%
2021.02.22. 10,286117 33 337 352 071 0 237790760 0,7% 14,9% 27,2% 10,1% 6,7% 10% 9,8%
2021.02.19. 10,348653 33 300 795 087 0 -42781476 -0,1% 16,2% 28% 9,8% 6,7% 10,3% 9,9%
2021.02.18. 10,300113 33 187 179 667 0 -32498185 -0,1% 15,2% 27,4% 9,4% 6,6% 10,2% 9,8%
2021.02.17. 10,369049 33 442 008 589 0 11765293 0% 17,5% 28,5% 9,7% 6,9% 10,4% 9,9%
2021.02.16. 10,437548 33 651 086 908 0 4504146 0% 18,6% 29,6% 10,2% 7,1% 10,7% 9,9%
2021.02.15. 10,31878 33 263 721 065 0 17235561 0,1% 20,4% 28,1% 8,9% 6,8% 10,4% 9,9%
2021.02.12. 10,150556 32 704 477 943 0 95685424 0,3% 19% 25,8% 6,4% 6,3% 10,4% 9,7%
2021.02.11. 10,141774 32 580 580 230 0 37703038 0,1% 18,9% 26,5% 6,9% 6,5% 10,5% 9,7%
2021.02.10. 10,103361 32 419 617 736 0 115252585 0,4% 19,6% 27,8% 7,4% 6,4% 10,2% 9,7%
2021.02.09. 10,139107 32 418 658 982 0 3922922 0% 22,6% 28,7% 7,2% 6,5% 10,4% 9,7%
2021.02.08. 10,186473 32 566 165 213 0 9142502 0% 30% 29,3% 7,7% 6,5% 10,3% 9,7%
2021.02.05. 10,103194 32 290 854 402 0 -10879159 0% 28,6% 27% 6,7% 5,9% 9,8% 9,6%
2021.02.04. 9,994852 31 955 344 645 0 -1764841 0% 28,4% 26,1% 6,1% 5,3% 9,6% 9,4%
2021.02.03. 10,001463 31 978 247 213 0 32839134 0,1% 29,2% 27,3% 6,9% 5,3% 9,7% 9,5%
2021.02.02. 9,95762 31 805 370 314 0 -97518647 -0,3% 31,3% 27,5% 6,3% 5,1% 9,5% 9,4%
2021.02.01. 9,885684 31 672 415 593 0 -108752410 -0,3% 31,9% 26,6% 5,5% 4,6% 9,2% 9,4%
2021.01.29. 9,80917 31 535 185 602 0 5950390 0% 30,9% 22,5% 3,8% 4,1% 9% 9,3%
2021.01.28. 9,896663 31 810 460 573 0 -21092243 -0,1% 31,7% 23,4% 4,6% 4,3% 9,3% 9,4%
2021.01.27. 9,800078 31 520 897 545 0 -9132820 0% 27,4% 21,7% 3,5% 3,9% 9,1% 9,2%
2021.01.26. 9,979664 32 107 816 790 0 -111281368 -0,3% 28,7% 23,4% 3,9% 4,6% 9,5% 9,4%
2021.01.25. 9,937227 32 082 091 354 0 14080018 0% 26,3% 22,9% 3,5% 4,4% 9,6% 9,5%
2021.01.22. 10,004917 32 286 450 916 0 14834501 0% 27,1% 22% 4% 4,5% 9,6% 9,6%
2021.01.21. 10,087032 32 536 484 558 0 -8076807 0% 28% 22,7% 4,6% 5% 10% 9,7%
2021.01.20. 10,133694 32 695 110 538 0 50586428 0,2% 28,3% 24,2% 4,5% 5,2% 10,4% 9,8%
2021.01.19. 10,145789 32 683 486 755 0 23015671 0,1% 28,2% 25% 4,9% 5,2% 10% 9,7%
2021.01.18. 10,152571 32 682 303 128 0 316273 0% 27,9% 25,1% 5% 5,3% 10,3% 9,8%
2021.01.15. 10,066677 32 405 486 786 0 62493739 0,2% 28,1% 24% 4,8% 5,2% 9,7% 9,8%
2021.01.14. 10,204989 32 787 372 464 0 -71070095 -0,2% 27,6% 26,2% 6,2% 5,6% 9,7% 9,9%
2021.01.13. 10,148199 32 675 587 785 0 -548946 0% 27,3% 26,4% 5,3% 5,4% 9,5% 9,8%
2021.01.12. 10,178856 32 774 849 057 0 23435391 0,1% 27,3% 27,2% 5,7% 5,5% 9,6% 9,8%
2021.01.11. 10,196313 32 807 583 183 0 28635519 0,1% 27,2% 27,4% 5,9% 5,7% 9,7% 9,8%
2021.01.08. 10,163136 32 672 290 763 0 9751641 0% 26,3% 26,6% 7,1% 5,7% 9,5% 9,9%
2021.01.07. 10,021044 32 205 880 320 0 10759414 0% 24,7% 24,2% 5,1% 5,4% 9,1% 9,7%
2021.01.06. 9,862323 31 685 189 826 0 25209221 0,1% 22,6% 21,4% 3,3% 4,8% 8,5% 9,5%
2021.01.05. 9,856824 31 642 327 742 0 -86497278 -0,3% 24,2% 22,1% 2,9% 4,8% 8,5% 9,6%
2021.01.04. 9,864898 31 754 814 987 0 3219696 0% 25,8% 22,2% 3% 4,9% 8,5% 9,7%
2020.12.31. 9,79418 31 523 979 221 0 0 0% 24,8% 21,6% 2,3% 5,1% 8,1% 9,7%
2020.12.30. 9,804564 31 557 401 621 0 5709355 0% 25% 21,8% 2,4% 5,1% 8,1% 9,7%
2020.12.29. 9,780367 31 473 824 826 0 13911124 0% 24,6% 22,2% 5% 8,1% 9,7%
2020.12.28. 9,761918 31 400 569 922 0 119306141 0,4% 23,8% 22,3% 2,2% 5% 8,1% 9,7%
2020.12.23. 9,591691 30 735 785 353 0 -21163193 -0,1% 22,9% 17,7% 0,5% 4,4% 7,8% 9,6%
2020.12.22. 9,501608 30 468 086 218 0 2091513 0% 21,2% 17,8% -0,1% 4,1% 7,8% 9,5%
2020.12.21. 9,376102 30 063 571 754 0 6901626 0% 19,3% 15,9% -1,4% 3,6% 7,5% 9,4%
2020.12.18. 9,557142 30 637 024 262 0 -191934591 -0,6% 18,6% 18,4% 0,7% 4,4% 8% 9,7%
2020.12.17. 9,570541 30 872 180 689 0 -102328780 -0,3% 17,9% 18,4% 1,3% 4,6% 8% 9,7%
2020.12.16. 9,582912 31 014 547 504 0 16106144 0,1% 17,9% 18,5% 1,7% 4,7% 8% 9,7%
2020.12.15. 9,477423 30 657 209 532 0 22371239 0,1% 16,5% 19,1% 0,9% 4,3% 7,8% 9,6%
2020.12.14. 9,447726 30 538 845 659 0 -14139949 0% 16% 18,4% 0,6% 4,1% 7,8% 9,5%
2020.12.11. 9,390191 30 366 923 266 0 18781941 0,1% 16% 17,9% 1% 4% 7,5% 9,4%
2020.12.10. 9,426503 30 465 498 012 0 24187870 0,1% 17,3% 15,6% 1,7% 3,9% 7,4% 9,4%
2020.12.09. 9,5054 30 696 094 769 0 -5121139 0% 18,3% 15,3% 2,2% 4,2% 7,6% 9,5%
2020.12.08. 9,421733 30 430 982 290 0 7145027 0% 18,4% 13,9% 1,1% 3,9% 7,3% 9,4%
2020.12.07. 9,3908 30 323 951 121 0 -6791529 0% 16,5% 14,8% 0,7% 3,9% 7,2% 9,4%
2020.12.04. 9,326574 30 123 303 212 0 -489179 0% 16,2% 15,7% 0,2% 3,6% 7% 9,3%
2020.12.03. 9,181064 29 653 811 342 0 16319176 0,1% 14,1% 13,9% -1,3% 3,1% 6,6% 9,1%
2020.12.02. 9,173377 29 612 677 678 0 -41709658 -0,1% 13,9% 15,7% -2,2% 3,1% 6,6% 9,2%
2020.12.01. 9,117641 29 474 211 929 0 -156270549 -0,5% 13,9% 16,7% -3,3% 2,9% 6,4% 9,2%
2020.11.30. 9,032488 29 353 752 513 0 -19831261 -0,1% 11,7% 15,6% -4,2% 2,5% 6,2% 9,2%
2020.11.27. 9,157675 29 780 690 967 0 -5890711 0% 13,3% 15,4% -3,2% 3% 6,5% 9,3%
2020.11.26. 9,145593 29 747 283 332 0 647965 0% 12,5% 17% -3,5% 2,8% 6,4% 9,3%
2020.11.25. 9,122802 29 672 506 159 0 -8019034 0% 13,2% 19,7% -3,8% 2,7% 6,4% 9,1%
2020.11.24. 9,079704 29 540 308 265 0 2072980357 7,6% 12,6% 20,5% -3,9% 2,6% 6,2% 9%
2020.11.23. 9,032437 27 324 338 865 0 -27157576 -0,1% 11,7% 19,8% -4,4% 2,4% 6% 9%
2020.11.20. 8,952827 27 110 426 104 0 7404427 0% 10,7% 18,1% -5% 2,1% 5,8% 8,7%
2020.11.19. 8,906467 26 962 675 384 0 -8624986 0% 10,1% 17,9% -6% 2% 5,7% 8,7%
2020.11.18. 8,93783 27 066 276 402 0 -346318175 -1,3% 10,5% 17,8% -5,5% 2,2% 5,9% 8,7%
2020.11.17. 8,824316 27 064 443 710 0 484067199 1,8% 9,3% 18,9% -6,5% 1,7% 5,6% 8,6%
2020.11.16. 8,799646 26 506 066 175 0 -22912395 -0,1% 9,2% 18,6% -6,7% 1,6% 5,7% 8,6%
2020.11.13. 8,570316 25 837 599 547 0 64968814 0,3% 6,5% 14,6% -8,4% 0,5% 5,2% 8,2%
2020.11.12. 8,528224 25 646 051 786 0 -1119738 0% 5,7% 12,9% -9% 0,2% 5% 8,2%
2020.11.11. 8,531145 25 655 955 931 0 16480269 0,1% 6,4% 13,3% -8,7% 0,3% 4,9% 8,2%
2020.11.10. 8,450336 25 396 612 554 0 17152408 0,1% 6,9% 11,5% -9,9% -0,1% 4,7% 8,1%
2020.11.09. 8,267947 24 831 679 045 0 -6493646 0% 4,9% 9,1% -11,8% -0,9% 4,2% 7,7%
2020.11.06. 7,83717 23 544 052 939 0 8864286 0% -0,6% 4,9% -15,9% -2,6% 3,1% 7,2%
2020.11.05. 7,857101 23 595 041 871 0 12654332 0,1% -1,2% 3,9% -15,8% -2,3% 3,3% 7,2%
2020.11.04. 7,78684 23 371 505 417 0 23700618 0,1% -1,7% 3,4% -16,2% -2,6% 3% 7,1%
2020.11.03. 7,74184 23 212 878 280 0 -24080861 -0,1% -1,5% 0,9% -15,9% -2,8% 3% 7,1%
2020.11.02. 7,586525 22 770 784 652 0 192675127 0,9% -2,8% -1,1% -17,6% -3,7% 2,6% 6,9%
2020.10.30. 7,497056 22 311 842 574 0 -11014608 0% -4,5% -2,3% -18,9% -4,1% 2,4% 6,8%
2020.10.29. 7,494965 22 316 631 125 0 -7623076 0% -6,4% -3,1% -18,9% -4,1% 2,4% 6,8%
2020.10.28. 7,511747 22 374 240 510 0 -8421194 0% -6,3% -0,5% -18,5% -4,1% 2,5% 6,8%
2020.10.27. 7,689975 22 913 725 520 0 7810723 0% -4,5% 3,1% -16,3% -3,3% 3% 7%
2020.10.26. 7,754046 23 096 761 304 0 -4243681 0% -4,1% 4,5% -15,6% -3% 3,1% 7,1%
2020.10.22. 7,870137 23 446 865 555 0 4205951 0% -4% 7,3% -14,1% -2,5% 3,5% 7,3%
2020.10.21. 7,883432 23 482 261 222 0 -4786348 0% -4,1% 8% -13,7% -2,5% 3,6% 7,2%
2020.10.20. 7,897752 23 529 711 034 0 7066419 0% -3,2% 5,9% -13,1% -2,4% 3,7% 7,2%
2020.10.19. 7,915523 23 575 573 717 0 -5027409 0% -2,5% 6,4% -13% -2,4% 3,8% 7,3%
2020.10.16. 7,935779 23 640 944 411 0 10077193 0% -2,2% 8,1% -12,5% -2,4% 3,9% 7,3%
2020.10.15. 7,860831 23 407 689 854 0 -24882446 -0,1% -3,2% 6,6% -13,3% -2,6% 3,7% 7,2%
2020.10.14. 7,998617 23 843 302 464 0 48311790 0,2% -1,1% 5,4% -11,4% -2,1% 4% 7,4%
2020.10.13. 7,972061 23 715 989 545 0 14825977 0,1% -0,7% 6,6% -11,7% -2,2% 3,9% 7,3%
2020.10.12. 7,993694 23 765 479 091 0 26468256 0,1% -0,1% 6,9% -11,5% -2% 3,8% 7,4%
2020.10.09. 8,018764 23 813 461 646 0 5981308 0% 0,1% 7,2% -9,9% -1,8% 4% 7,4%
2020.10.08. 8,046022 23 888 408 558 0 16913551 0,1% 0,2% 8,6% -9,4% -1,7% 4,1% 7,4%
2020.10.07. 8,036595 23 843 526 331 0 948873 0% -0,4% 8,4% -9,9% -1,7% 4,2% 7,4%
2020.10.06. 8,041317 23 856 586 457 0 -11670436 0% -1% 10,3% -9,7% -1,7% 4,3% 7,5%
2020.10.05. 7,935154 23 553 143 615 0 -3513932 0% -1,7% 13% -10,9% -2% 4% 7,4%
2020.10.02. 7,839243 23 271 931 809 0 -24259399 -0,1% -3,1% 11,1% -12,1% -2,4% 4% 7,3%
2020.10.01. 7,875331 23 403 435 358 0 -1925793397 -7,6% -1,7% 12,1% -13,3% -2,1% 4,3% 7,3%
2020.09.30. 7,845613 25 233 647 500 0 -1251728 0% -2,6% 11,7% -14% -2,3% 4,2% 7,3%
2020.09.29. 7,847063 25 239 563 058 0 -4306869 0% -1,9% 12,3% -14,2% -2,2% 4,3% 7,4%
2020.09.28. 7,887277 25 373 237 690 0 91783304 0,4% -1,2% 12,9% -13,7% -2,1% 4,5% 7,4%
2020.09.25. 7,762101 24 880 221 954 0 -79904971 -0,3% -3,4% 11,4% -14,6% -2,6% 3,9% 7,2%
2020.09.24. 7,786226 25 037 704 254 0 -64942091 -0,3% -3,1% 13,1% -14,8% -2,6% 4,2% 7,2%
2020.09.23. 7,802957 25 156 586 775 0 -2121668 0% -4,2% 18,7% -14,3% -2,5% 4,1% 7,3%
2020.09.22. 7,837152 25 268 961 778 0 5261569 0% -2,8% 15,7% -14,2% -2,4% 4,2% 7,3%
2020.09.21. 7,857672 25 329 848 107 0 2091564 0% -2,8% 16% -14% -2,3% 4% 7,3%
2020.09.18. 8,058556 25 975 269 069 0 12038838 0% -0,2% 23,2% -11,6% -1,5% 4,6% 7,5%
2020.09.17. 8,115847 26 147 811 615 0 10648291 0% 0,4% 20,2% -10,9% -1,2% 4,5% 7,6%
2020.09.16. 8,130459 26 184 221 411 0 8789523 0% 0,5% 22,3% -11% -1,2% 4,6% 7,6%
2020.09.15. 8,136248 26 194 069 160 0 47585463 0,2% 2,2% 16% -10,3% -1,1% 4,6% 7,6%
2020.09.14. 8,14245 26 166 414 320 0 13556610 0,1% 2,1% 16,1% -10,3% -1,1% 4,6% 7,6%
2020.09.11. 8,094184 25 997 831 418 0 30453529 0,1% 1,7% 8,2% -10,6% -1,4% 4,4% 7,6%
2020.09.10. 8,035381 25 778 728 888 0 4877140 0% -1,5% 4% -10,7% -1,4% 4,1% 7,5%
2020.09.09. 8,03429 25 770 352 316 0 11882695 0% -2,5% 4,9% -10,3% -1,4% 4,1% 7,5%
2020.09.08. 7,954413 25 502 378 631 0 25540059 0,1% -3,8% -3,4% -10,7% -1,7% 4% 7,4%
2020.09.07. 8,057537 25 807 129 883 0 1865295 0% -1,5% -2,1% -9,5% -1,4% 4,3% 7,6%
2020.09.04. 8,023416 25 695 987 841 0 12622709 0% -0,5% -7,4% -9,2% -1,6% 4,2% 7,6%
2020.09.03. 8,049819 25 767 882 486 0 -14774699 -0,1% -0,1% -7,2% -8,5% -1,6% 4,2% 7,6%
2020.09.02. 8,050393 25 784 495 642 0 -104523517 -0,4% 1,6% -5,6% -8,8% -1,6% 4,3% 7,6%
2020.09.01. 8,006068 25 746 475 711 0 -4640085 0% 2,5% -5,4% -9,3% -1,8% 4,2% 7,5%
2020.08.31. 8,033324 25 838 783 352 0 -14518752 -0,1% 2,9% -5,1% -9% -1,6% 4,1% 7,7%
2020.08.28. 8,085852 26 022 350 714 0 1293136 0% 2% -4,5% -6,7% -1,6% 4,1% 7,9%
2020.08.27. 8,084984 26 018 264 270 0 7368935 0% 1,9% -6,9% -6,6% -1,6% 4,1% 7,8%
2020.08.26. 8,126992 26 146 042 874 0 -42419829 -0,2% 4% -8,9% -6,2% -1,5% 4,5% 8%
2020.08.25. 8,058777 25 968 646 320 0 -2149621 0% 5,7% -10% -7% -1,7% 4,3% 7,8%
2020.08.24. 8,066172 25 994 627 601 0 25707339 0,1% 7% -10,8% -6,9% -1,6% 4,6% 7,8%
2020.08.19. 8,086134 26 033 187 623 0 11567613 0% 7% -14,2% -5,8% -1,4% 3,7% 7,8%
2020.08.18. 8,087153 26 024 899 208 0 61353719 0,2% 6,6% -14,1% -5,8% -1,4% 3,7% 7,7%
2020.08.17. 8,070123 25 908 871 220 0 27615048 0,1% 8,8% -14,7% -6% -1,5% 3,5% 7,7%
2020.08.14. 8,05576 25 835 193 369 0 8320897 0% 8,7% -15% -6,1% -1,4% 3,4% 7,7%
2020.08.13. 8,048121 25 802 381 738 0 -46246014 -0,2% 7,6% -15,4% -7,5% -1,3% 3,3% 7,7%
2020.08.12. 8,066686 25 908 254 064 0 28806047 0,1% 6,8% -15,4% -7,3% -1,2% 3,4% 7,7%
2020.08.11. 8,018869 25 726 042 075 0 6188305 0% 6,5% -15,4% -8,3% -1,4% 3,1% 7,6%
2020.08.10. 7,903466 25 349 708 269 0 7255739 0% 4,3% -16% -9,6% -2% 2,7% 7,4%
2020.08.07. 7,880335 25 268 283 011 0 14142981 0,1% 4,7% -16,7% -10% -2,1% 2,7% 7,3%
2020.08.06. 7,886163 25 272 817 044 0 15028098 0,1% 5,6% -17% -10,3% -2,1% 2,7% 7,4%
2020.08.05. 7,956215 25 482 151 368 0 -14752416 -0,1% 5,2% -16% -9,6% -1,8% 2,9% 7,4%
2020.08.04. 7,925144 25 397 332 028 0 -2563402 0% 5,2% -15,9% -10,8% -1,9% 3% 7,3%
2020.08.03. 7,855762 25 177 527 793 0 -7001407 0% 2,4% -16% -11,6% -2,1% 2,8% 7,3%
2020.07.31. 7,809063 25 034 818 411 0 -2513468 0% 1,8% -16,7% -13,3% -2% 2,7% 7,4%
2020.07.30. 7,853642 25 180 260 578 0 -18533821 -0,1% 2,4% -16,5% -12,7% -1,9% 2,8% 7,4%
2020.07.29. 8,007115 25 691 220 024 0 -12101960 0% 3,5% -15,3% -11,3% -1,3% 3,3% 7,6%
2020.07.28. 8,017028 25 735 143 312 0 -6199783 0% 6,2% -15,3% -11,1% -1,2% 3,3% 7,7%
2020.07.27. 8,052466 25 855 128 617 0 5240668 0% 7,9% -15% -10,7% -1,2% 3,5% 7,6%
2020.07.24. 8,086976 25 960 671 358 0 3287504 0% 9% -15,8% -10,4% -0,8% 3,4% 7,8%
2020.07.23. 8,124714 26 078 514 392 0 -2884783 0% 9% -15,5% -9,9% -0,7% 3,5% 7,9%
2020.07.22. 8,199837 26 322 553 873 0 7732776 0% 11,8% -14,8% -8,6% -0,4% 3,7% 7,9%
2020.07.21. 8,222715 26 388 240 907 0 3502727 0% 12,6% -14,8% -8,5% -0,3% 3,7% 8%
2020.07.20. 8,157855 26 176 617 855 0 15825816 0,1% 9,3% -15,9% -9,3% -0,7% 3,5% 8%
2020.07.17. 8,117281 26 030 678 427 0 -10970656 0% 9,1% -16,1% -9,6% -0,8% 3,4% 7,9%
2020.07.16. 8,111663 26 023 625 562 0 18316501 0,1% 10,5% -15,7% -9,6% -0,8% 3,5% 7,9%
2020.07.15. 8,11929 26 029 760 581 0 73467487 0,3% 10,1% -15,5% -9,3% -0,8% 3,6% 7,8%
2020.07.14. 8,085651 25 848 753 673 0 -12482032 0% 6,5% -15,9% -9,9% -0,9% 3,5% 7,7%
2020.07.13. 8,026752 25 672 852 491 0 5697162 0% 7,3% -16,7% -10,6% -1,1% 3,5% 7,7%
2020.07.10. 8,004109 25 594 749 778 0 14993401 0,1% 7% -16,9% -11,1% -1% 3,6% 7,7%
2020.07.09. 8,008176 25 592 753 810 0 7940760 0% 7,1% -16,6% -10,7% -0,8% 3,8% 7,7%
2020.07.08. 8,026047 25 641 907 973 0 3435419 0% 8,3% -15,4% -11,1% -0,7% 3,9% 7,7%
2020.07.07. 8,066048 25 766 252 087 0 7526766 0% 8,8% -15,4% -11,3% -0,6% 4,1% 8%
2020.07.06. 8,124968 25 946 884 888 0 11443315 0% 11,4% -14,9% -10,6% -0,4% 4,1% 8,1%
2020.07.03. 8,070755 25 762 390 049 0 -18393674 -0,1% 15% -15,8% -10,6% -0,4% 3,9% 8,1%
2020.07.02. 8,092954 25 851 695 009 0 2362484286 10,2% 14,7% -16% -10,2% -0,2% 3,9% 8,2%
2020.07.01. 8,011542 23 252 918 311 0 -5272556 0% 14% -16,3% -11,1% -0,6% 3,7% 8,1%
2020.06.30. 8,052975 23 378 474 406 0 -223765 0% 14,7% -15,9% -10,5% -0,4% 3,9% 8,1%
2020.06.29. 8,000616 23 226 694 066 0 -1020613 0% 14,5% -11,1% -0,6% 3,8% 8,1%
2020.06.26. 7,985125 23 182 740 576 0 15492983 0,1% 12,3% -16,4% -10,2% -0,9% 3,5% 8%
2020.06.25. 8,0314 23 301 505 276 0 50285228 0,2% 15,3% -15,9% -9,2% -0,7% 3,7% 8%
2020.06.24. 8,039053 23 273 375 785 0 15350464 0,1% 16,8% -15,8% -9,9% -0,7% 3,7% 8%
2020.06.23. 8,148364 23 574 276 253 0 11643626 0% 23,9% -14,7% -8,2% -0,2% 4% 8,2%
2020.06.22. 8,065504 23 323 026 279 0 10462419 0% 19,1% -15,2% -9,2% -0,7% 3,8% 8%
2020.06.19. 8,087084 23 374 938 775 0 22512328 0,1% 22,2% -15% -8,7% -0,8% 4% 8,1%
2020.06.18. 8,074686 23 316 625 733 0 19743439 0,1% 23,4% -14,9% -8,7% -0,7% 4% 8,1%
2020.06.17. 8,08355 23 322 456 485 0 93077974 0,4% 19,8% -14,5% -7,8% -0,6% 4% 8,1%
2020.06.16. 8,087525 23 240 801 312 0 32168650 0,1% 21,7% -14,2% -7,7% -0,6% 4% 8,1%
2020.06.15. 7,957855 22 836 520 873 0 13280740 0,1% 13,4% -15,2% -9,2% -1,1% 3,7% 7,9%
2020.06.12. 7,978841 22 883 428 276 0 -31230948 -0,1% 15,9% -14,7% -9,1% -0,9% 3,6% 8,1%
2020.06.11. 7,961604 22 865 155 796 0 48150257 0,2% 6,5% -14,3% -9,6% -1,2% 3,5% 8,1%
2020.06.10. 8,155852 23 373 697 092 0 -14668315 -0,1% 5,6% -12% -6,6% -0,4% 3,9% 8,3%
2020.06.09. 8,240565 23 631 295 097 0 111838846 0,5% 7,6% -11,4% -5,7% -0,1% 4,3% 8,5%
2020.06.08. 8,270565 23 605 079 468 0 17009559 0,1% 0,4% -11,3% -5,3% 0,1% 4,3% 8,5%
2020.06.05. 8,181998 23 335 472 343 0 27287075 0,1% -3,8% -12,1% -5,4% -0,2% 4% 8,2%
2020.06.04. 8,063248 22 969 900 292 0 -12584082 -0,1% -7% -13,4% -6,4% -0,7% 3,6% 8%
2020.06.03. 8,06051 22 974 680 318 0 -264781339 -1,2% -7,1% -13,4% -7,1% -0,7% 3,5% 7,9%
2020.06.02. 7,926701 22 853 673 521 0 4080308 0% -7% -15,5% -8,5% -1,3% 3,2% 7,7%
2020.05.29. 7,810435 22 514 443 596 0 5460006 0% -7,7% -17,1% -9,2% -1,5% 3,1% 7,6%
2020.05.28. 7,929196 22 851 242 299 0 8345395 0% -6,3% -16,3% -7,9% -1% 3,4% 7,8%
2020.05.27. 7,933321 22 854 780 448 0 13522976 0,1% -8,7% -16,2% -7,3% -1% 3,3% 7,9%
2020.05.26. 7,815683 22 502 559 486 0 8616828 0% -12,4% -17,5% -8% -1,5% 3,1% 7,9%
2020.05.25. 7,622579 21 938 179 291 0 43363046 0,2% -14,9% -19,6% -10,3% -2,3% 2,5% 7,6%
2020.05.22. 7,538074 21 652 087 184 0 10737555 0% -19,3% -20,2% -11,3% -2,6% 2,2% 7,3%
2020.05.21. 7,559525 21 702 934 139 0 12448547 0,1% -19,1% -19,7% -11,6% -2,4% 2,3% 7,3%
2020.05.20. 7,580457 21 750 545 615 0 20564225 0,1% -19,5% -19,5% -10,9% -2,3% 2,3% 7,3%
2020.05.19. 7,556066 21 660 062 653 0 32976168 0,2% -19,8% -20,2% -11,5% -2,4% 2,2% 7%
2020.05.18. 7,587414 21 716 811 205 0 13431028 0,1% -19,4% -19,8% -11,1% -2% 2,4% 6,9%
2020.05.15. 7,419616 21 223 403 233 0 52117120 0,2% -21,7% -21,4% -13,2% -3% 2% 6,8%
2020.05.14. 7,409686 21 142 951 645 0 4008481 0% -21,8% -21,2% -13,4% -3% 2% 6,8%
2020.05.13. 7,476911 21 330 728 005 0 28614069 0,1% -21,4% -20,1% -12,4% -2,7% 2,2% 6,8%
2020.05.12. 7,555491 21 525 992 502 0 24716560 0,1% -20,8% -19,4% -12,4% -2,4% 2,4% 6,9%
2020.05.11. 7,52859 21 424 721 576 0 14591085 0,1% -20,6% -19,4% -12,7% -2,4% 2,2% 6,9%
2020.05.08. 7,579757 21 555 641 423 0 26482828 0,1% -19,9% -19,2% -12,8% -2% 2,4% 7,2%
2020.05.07. 7,528295 21 382 988 532 0 203729560 1% -20,4% -19,9% -13,7% -2,1% 2,3% 7,2%
2020.05.06. 7,470241 21 015 936 374 0 1378046 0% -21,3% -19,9% -15,1% -2,4% 2,3% 6,9%
2020.05.05. 7,563615 21 277 229 020 0 5937396 0% -20,1% -19% -14,6% -1,9% 2,5% 6,9%
2020.05.04. 7,530261 21 177 489 565 0 7282832 0% -20,1% -19% -15% -1,9% 2,3% 6,8%
2020.04.30. 7,670727 21 565 105 961 0 -27660927 -0,1% -18,5% -17,1% -13,7% -1,3% 2,8% 6,8%
2020.04.29. 7,738026 21 782 210 681 0 1951552 0% -18,1% -16,3% -13% -1% 3,1% 6,9%
2020.04.28. 7,551028 21 253 914 956 0 -16757548 -0,1% -20,2% -18,1% -15,2% -1,8% 2,4% 6,6%
2020.04.27. 7,459954 21 014 123 962 0 -42342379 -0,2% -21,2% -18,8% -16,2% -2,2% 2,1% 6,5%
2020.04.24. 7,418543 20 939 579 651 0 21622697 0,1% -22,8% -19,5% -16,5% -2,4% 2,1% 6,5%
2020.04.23. 7,454621 21 019 685 562 0 13332543 0,1% -22,4% -18,6% -16,4% -1,9% 2,2% 6,6%
2020.04.22. 7,337313 20 675 791 176 0 69905283 0,3% -23,7% -19,9% -17,9% -2,4% 2% 6,5%
2020.04.21. 7,301259 20 504 632 940 0 17861071 0,1% -24,3% -20,1% -18,3% -2,6% 1,9% 6,4%
2020.04.20. 7,461066 20 935 178 035 0 -27007986 -0,1% -23,1% -18% -16,5% -1,8% 2,2% 6,7%
2020.04.17. 7,438931 20 899 996 786 0 6129962 0% -23,1% -18,4% -16,6% -1,9% 2,2% 6,5%
2020.04.16. 7,34398 20 627 176 146 0 103769539 0,5% -23,7% -19,1% -17,5% -2,3% 1,8% 6,3%
2020.04.15. 7,372274 20 602 476 712 0 25627841 0,1% -23,2% -18,7% -17,1% -2,2% 1,9% 6,3%
2020.04.14. 7,59211 21 190 435 961 0 45155326 0,2% -21% -15,9% -14,5% -1,2% 2,7% 6,7%
2020.04.09. 7,48071 20 835 013 231 0 19534557 0,1% -22% -16% -15,4% -1,7% 2,6% 6,6%
2020.04.08. 7,410347 20 619 689 835 0 15378131 0,1% -21,9% -16,5% -16,2% -2% 2,6% 6,4%
2020.04.07. 7,412252 20 609 608 516 0 -2533779 0% -22,2% -16,9% -16,2% -2% 2,6% 6,4%
2020.04.06. 7,293158 20 280 963 259 0 -781959 0% -23,6% -18,1% -17,6% -2,5% 2,5% 6,2%
2020.04.03. 7,019451 19 520 585 836 0 -7350224 0% -26,7% -20,8% -20,2% -3,7% 1,7% 5,9%
2020.04.02. 7,053659 19 623 101 855 0 114091852 0,6% -26,8% -20,9% -19,8% -3,5% 1,8% 6%
2020.04.01. 7,024721 19 428 973 283 0 2711033 0% -26,6% -22,7% -19,8% -3,6% 1,8% 6%
2020.03.31. 7,132919 19 725 474 521 0 -14924132 -0,1% -25,5% -21,9% -17,9% -3,1% 2,2% 6,2%
2020.03.30. 7,023834 19 438 505 222 0 -30611391 -0,2% -26,6% -23% -19,1% -3,6% 1,8% 6,1%
2020.03.27. 6,987635 19 368 777 887 0 392301063 2% -26,8% -23,6% -19,6% -3,9% 1,7% 6%
2020.03.26. 7,107989 19 303 324 877 0 282134235 1,5% -25,6% -21,9% -17,6% -3,5% 2,1% 6,2%
2020.03.25. 6,968099 18 646 840 828 0 -1446345 0% -27% -23,3% -19,2% -4,2% 1,7% 6%
2020.03.24. 6,883469 18 421 797 202 0 315962598 1,8% -27,9% -24,7% -20,5% -4,5% 1,4% 6%
2020.03.23. 6,574412 17 292 910 928 0 4681579 0% -31,1% -27,8% -24,1% -5,9% 0,5% 5,5%
2020.03.20. 6,774809 17 815 198 042 0 26611585 0,2% -28,8% -25,8% -21,7% -5,1% 1,2% 5,9%
2020.03.19. 6,620475 17 383 352 346 0 513923 0% -30,4% -27,4% -23,7% -6% 0,8% 5,7%
2020.03.18. 6,542671 17 178 554 839 0 -4822735 0% -31,1% -28,2% -24,7% -6,3% 0,7% 5,6%
2020.03.17. 6,749544 17 726 699 540 0 -7374081 0% -28,6% -25,9% -22% -5,3% 1,2% 5,9%
2020.03.16. 6,645565 17 460 874 240 0 -35522644 -0,2% -29,5% -27,2% -23,2% -5,8% 0,8% 5,8%
2020.03.13. 7,015086 18 469 269 179 0 -10181687 -0,1% -25,3% -22,7% -18,7% -4% 2% 6,5%
2020.03.12. 6,883281 18 132 244 286 0 -6508742 0% -26,4% -23,8% -20% -4,6% 1,6% 6,3%
2020.03.11. 7,479007 19 708 604 206 0 -14222382 -0,1% -19,5% -17,4% -12,8% -1,9% 3,2% 7,2%
2020.03.10. 7,723186 20 366 748 979 0 4217182 0% -16,7% -14,2% -9,9% -0,9% 3,9% 7,6%
2020.03.09. 7,655584 20 184 296 044 0 -18924054 -0,1% -17,7% -14,5% -10,7% -1,1% 3,7% 7,6%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés