BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000702022
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:26 147 811 615
Árfolyam:8,115847
Dátum:2020.09.17.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembevételével az Alap forrásainak átlagosan 50-95 százalékát fordítsa részvények (alapvetően magyar részvények) vásárlására. Az Alapkezelő aktív portfoliókezelést folytatva, fundamentális elemzésekre támaszkodva alakítja az Alap portfoliójának összetételét. Az Alapkezelő az Alappal elsősorban a magyar részvényekbe történő befektetést szeretné alacsony költségszint mellett a Befektetési Jegyek tulajdonosainak elérhetővé tenni. Az Alapkezelő az Alap eszközeit legfőképpen Magyarországon kibocsátott, tőzsdén jegyzett részvényekbe fekteti. Emellett a Magyar Állam által kibocsátott államkötvényekben és diszkontkincstárjegyekben, valamint alacsony kockázatú fix és változó kamatozású vállalati kötvényekben, jelzáloglevelekben, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokban és egyéb alacsony kockázatú tőke- és pénzpiaci eszközökben, ügyletekben tartja. Megfelelő nemzetközi tőkepiaci környezet esetén az Alap portfoliójának 30%-ig külföldi kibocsátású részvényeket, állampapírokat, vállalati és egyéb kötvényeket, jelzálogleveleket vásárolhat az Alapkezelő. Az Alapkezelő az Alap nevében csak olyan származtatott ügyletet köthet, amely csökkenti a külföldi befektetések devizakockázatát, a részvények árfolyamkockázatát, valamint a kötvények kamatlábkockázatát (fedezeti ügylet), illetve arbitrázs célokat szolgál, továbbá az árfolyamkockázatot csökkenti. A származtatott ügyletek nem nettósított, összesített értéke az Alap nettó eszközértékének 30%-át nem haladhatja meg. E korlátba nem számítandó bele az árfolyamkockázat csökkentésére kötött származtatott ügylet és a hitelintézettel állampapírra kötött repó ügylet.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2001.03.29.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:vétel: - visszaváltás: 500 Ft max. 2,5% alapkezelői (és forgalmazási) díj
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,4% 20,2% -10,9% -1,2% 4,5% 7,6% -15,3% 11,3%
Szórás 20,8% 11,3%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.09.17. 8,115847 26 147 811 615 0 10648291 0% 0,4% 20,2% -10,9% -1,2% 4,5% 7,6%
2020.09.16. 8,130459 26 184 221 411 0 8789523 0% 0,5% 22,3% -11% -1,2% 4,6% 7,6%
2020.09.15. 8,136248 26 194 069 160 0 47585463 0,2% 2,2% 16% -10,3% -1,1% 4,6% 7,6%
2020.09.14. 8,14245 26 166 414 320 0 13556610 0,1% 2,1% 16,1% -10,3% -1,1% 4,6% 7,6%
2020.09.11. 8,094184 25 997 831 418 0 30453529 0,1% 1,7% 8,2% -10,6% -1,4% 4,4% 7,6%
2020.09.10. 8,035381 25 778 728 888 0 4877140 0% -1,5% 4% -10,7% -1,4% 4,1% 7,5%
2020.09.09. 8,03429 25 770 352 316 0 11882695 0% -2,5% 4,9% -10,3% -1,4% 4,1% 7,5%
2020.09.08. 7,954413 25 502 378 631 0 25540059 0,1% -3,8% -3,4% -10,7% -1,7% 4% 7,4%
2020.09.07. 8,057537 25 807 129 883 0 1865295 0% -1,5% -2,1% -9,5% -1,4% 4,3% 7,6%
2020.09.04. 8,023416 25 695 987 841 0 12622709 0% -0,5% -7,4% -9,2% -1,6% 4,2% 7,6%
2020.09.03. 8,049819 25 767 882 486 0 -14774699 -0,1% -0,1% -7,2% -8,5% -1,6% 4,2% 7,6%
2020.09.02. 8,050393 25 784 495 642 0 -104523517 -0,4% 1,6% -5,6% -8,8% -1,6% 4,3% 7,6%
2020.09.01. 8,006068 25 746 475 711 0 -4640085 0% 2,5% -5,4% -9,3% -1,8% 4,2% 7,5%
2020.08.31. 8,033324 25 838 783 352 0 -14518752 -0,1% 2,9% -5,1% -9% -1,6% 4,1% 7,7%
2020.08.28. 8,085852 26 022 350 714 0 1293136 0% 2% -4,5% -6,7% -1,6% 4,1% 7,9%
2020.08.27. 8,084984 26 018 264 270 0 7368935 0% 1,9% -6,9% -6,6% -1,6% 4,1% 7,8%
2020.08.26. 8,126992 26 146 042 874 0 -42419829 -0,2% 4% -8,9% -6,2% -1,5% 4,5% 8%
2020.08.25. 8,058777 25 968 646 320 0 -2149621 0% 5,7% -10% -7% -1,7% 4,3% 7,8%
2020.08.24. 8,066172 25 994 627 601 0 25707339 0,1% 7% -10,8% -6,9% -1,6% 4,6% 7,8%
2020.08.19. 8,086134 26 033 187 623 0 11567613 0% 7% -14,2% -5,8% -1,4% 3,7% 7,8%
2020.08.18. 8,087153 26 024 899 208 0 61353719 0,2% 6,6% -14,1% -5,8% -1,4% 3,7% 7,7%
2020.08.17. 8,070123 25 908 871 220 0 27615048 0,1% 8,8% -14,7% -6% -1,5% 3,5% 7,7%
2020.08.14. 8,05576 25 835 193 369 0 8320897 0% 8,7% -15% -6,1% -1,4% 3,4% 7,7%
2020.08.13. 8,048121 25 802 381 738 0 -46246014 -0,2% 7,6% -15,4% -7,5% -1,3% 3,3% 7,7%
2020.08.12. 8,066686 25 908 254 064 0 28806047 0,1% 6,8% -15,4% -7,3% -1,2% 3,4% 7,7%
2020.08.11. 8,018869 25 726 042 075 0 6188305 0% 6,5% -15,4% -8,3% -1,4% 3,1% 7,6%
2020.08.10. 7,903466 25 349 708 269 0 7255739 0% 4,3% -16% -9,6% -2% 2,7% 7,4%
2020.08.07. 7,880335 25 268 283 011 0 14142981 0,1% 4,7% -16,7% -10% -2,1% 2,7% 7,3%
2020.08.06. 7,886163 25 272 817 044 0 15028098 0,1% 5,6% -17% -10,3% -2,1% 2,7% 7,4%
2020.08.05. 7,956215 25 482 151 368 0 -14752416 -0,1% 5,2% -16% -9,6% -1,8% 2,9% 7,4%
2020.08.04. 7,925144 25 397 332 028 0 -2563402 0% 5,2% -15,9% -10,8% -1,9% 3% 7,3%
2020.08.03. 7,855762 25 177 527 793 0 -7001407 0% 2,4% -16% -11,6% -2,1% 2,8% 7,3%
2020.07.31. 7,809063 25 034 818 411 0 -2513468 0% 1,8% -16,7% -13,3% -2% 2,7% 7,4%
2020.07.30. 7,853642 25 180 260 578 0 -18533821 -0,1% 2,4% -16,5% -12,7% -1,9% 2,8% 7,4%
2020.07.29. 8,007115 25 691 220 024 0 -12101960 0% 3,5% -15,3% -11,3% -1,3% 3,3% 7,6%
2020.07.28. 8,017028 25 735 143 312 0 -6199783 0% 6,2% -15,3% -11,1% -1,2% 3,3% 7,7%
2020.07.27. 8,052466 25 855 128 617 0 5240668 0% 7,9% -15% -10,7% -1,2% 3,5% 7,6%
2020.07.24. 8,086976 25 960 671 358 0 3287504 0% 9% -15,8% -10,4% -0,8% 3,4% 7,8%
2020.07.23. 8,124714 26 078 514 392 0 -2884783 0% 9% -15,5% -9,9% -0,7% 3,5% 7,9%
2020.07.22. 8,199837 26 322 553 873 0 7732776 0% 11,8% -14,8% -8,6% -0,4% 3,7% 7,9%
2020.07.21. 8,222715 26 388 240 907 0 3502727 0% 12,6% -14,8% -8,5% -0,3% 3,7% 8%
2020.07.20. 8,157855 26 176 617 855 0 15825816 0,1% 9,3% -15,9% -9,3% -0,7% 3,5% 8%
2020.07.17. 8,117281 26 030 678 427 0 -10970656 0% 9,1% -16,1% -9,6% -0,8% 3,4% 7,9%
2020.07.16. 8,111663 26 023 625 562 0 18316501 0,1% 10,5% -15,7% -9,6% -0,8% 3,5% 7,9%
2020.07.15. 8,11929 26 029 760 581 0 73467487 0,3% 10,1% -15,5% -9,3% -0,8% 3,6% 7,8%
2020.07.14. 8,085651 25 848 753 673 0 -12482032 0% 6,5% -15,9% -9,9% -0,9% 3,5% 7,7%
2020.07.13. 8,026752 25 672 852 491 0 5697162 0% 7,3% -16,7% -10,6% -1,1% 3,5% 7,7%
2020.07.10. 8,004109 25 594 749 778 0 14993401 0,1% 7% -16,9% -11,1% -1% 3,6% 7,7%
2020.07.09. 8,008176 25 592 753 810 0 7940760 0% 7,1% -16,6% -10,7% -0,8% 3,8% 7,7%
2020.07.08. 8,026047 25 641 907 973 0 3435419 0% 8,3% -15,4% -11,1% -0,7% 3,9% 7,7%
2020.07.07. 8,066048 25 766 252 087 0 7526766 0% 8,8% -15,4% -11,3% -0,6% 4,1% 8%
2020.07.06. 8,124968 25 946 884 888 0 11443315 0% 11,4% -14,9% -10,6% -0,4% 4,1% 8,1%
2020.07.03. 8,070755 25 762 390 049 0 -18393674 -0,1% 15% -15,8% -10,6% -0,4% 3,9% 8,1%
2020.07.02. 8,092954 25 851 695 009 0 2362484286 10,2% 14,7% -16% -10,2% -0,2% 3,9% 8,2%
2020.07.01. 8,011542 23 252 918 311 0 -5272556 0% 14% -16,3% -11,1% -0,6% 3,7% 8,1%
2020.06.30. 8,052975 23 378 474 406 0 -223765 0% 14,7% -15,9% -10,5% -0,4% 3,9% 8,1%
2020.06.29. 8,000616 23 226 694 066 0 -1020613 0% 14,5% -11,1% -0,6% 3,8% 8,1%
2020.06.26. 7,985125 23 182 740 576 0 15492983 0,1% 12,3% -16,4% -10,2% -0,9% 3,5% 8%
2020.06.25. 8,0314 23 301 505 276 0 50285228 0,2% 15,3% -15,9% -9,2% -0,7% 3,7% 8%
2020.06.24. 8,039053 23 273 375 785 0 15350464 0,1% 16,8% -15,8% -9,9% -0,7% 3,7% 8%
2020.06.23. 8,148364 23 574 276 253 0 11643626 0% 23,9% -14,7% -8,2% -0,2% 4% 8,2%
2020.06.22. 8,065504 23 323 026 279 0 10462419 0% 19,1% -15,2% -9,2% -0,7% 3,8% 8%
2020.06.19. 8,087084 23 374 938 775 0 22512328 0,1% 22,2% -15% -8,7% -0,8% 4% 8,1%
2020.06.18. 8,074686 23 316 625 733 0 19743439 0,1% 23,4% -14,9% -8,7% -0,7% 4% 8,1%
2020.06.17. 8,08355 23 322 456 485 0 93077974 0,4% 19,8% -14,5% -7,8% -0,6% 4% 8,1%
2020.06.16. 8,087525 23 240 801 312 0 32168650 0,1% 21,7% -14,2% -7,7% -0,6% 4% 8,1%
2020.06.15. 7,957855 22 836 520 873 0 13280740 0,1% 13,4% -15,2% -9,2% -1,1% 3,7% 7,9%
2020.06.12. 7,978841 22 883 428 276 0 -31230948 -0,1% 15,9% -14,7% -9,1% -0,9% 3,6% 8,1%
2020.06.11. 7,961604 22 865 155 796 0 48150257 0,2% 6,5% -14,3% -9,6% -1,2% 3,5% 8,1%
2020.06.10. 8,155852 23 373 697 092 0 -14668315 -0,1% 5,6% -12% -6,6% -0,4% 3,9% 8,3%
2020.06.09. 8,240565 23 631 295 097 0 111838846 0,5% 7,6% -11,4% -5,7% -0,1% 4,3% 8,5%
2020.06.08. 8,270565 23 605 079 468 0 17009559 0,1% 0,4% -11,3% -5,3% 0,1% 4,3% 8,5%
2020.06.05. 8,181998 23 335 472 343 0 27287075 0,1% -3,8% -12,1% -5,4% -0,2% 4% 8,2%
2020.06.04. 8,063248 22 969 900 292 0 -12584082 -0,1% -7% -13,4% -6,4% -0,7% 3,6% 8%
2020.06.03. 8,06051 22 974 680 318 0 -264781339 -1,2% -7,1% -13,4% -7,1% -0,7% 3,5% 7,9%
2020.06.02. 7,926701 22 853 673 521 0 4080308 0% -7% -15,5% -8,5% -1,3% 3,2% 7,7%
2020.05.29. 7,810435 22 514 443 596 0 5460006 0% -7,7% -17,1% -9,2% -1,5% 3,1% 7,6%
2020.05.28. 7,929196 22 851 242 299 0 8345395 0% -6,3% -16,3% -7,9% -1% 3,4% 7,8%
2020.05.27. 7,933321 22 854 780 448 0 13522976 0,1% -8,7% -16,2% -7,3% -1% 3,3% 7,9%
2020.05.26. 7,815683 22 502 559 486 0 8616828 0% -12,4% -17,5% -8% -1,5% 3,1% 7,9%
2020.05.25. 7,622579 21 938 179 291 0 43363046 0,2% -14,9% -19,6% -10,3% -2,3% 2,5% 7,6%
2020.05.22. 7,538074 21 652 087 184 0 10737555 0% -19,3% -20,2% -11,3% -2,6% 2,2% 7,3%
2020.05.21. 7,559525 21 702 934 139 0 12448547 0,1% -19,1% -19,7% -11,6% -2,4% 2,3% 7,3%
2020.05.20. 7,580457 21 750 545 615 0 20564225 0,1% -19,5% -19,5% -10,9% -2,3% 2,3% 7,3%
2020.05.19. 7,556066 21 660 062 653 0 32976168 0,2% -19,8% -20,2% -11,5% -2,4% 2,2% 7%
2020.05.18. 7,587414 21 716 811 205 0 13431028 0,1% -19,4% -19,8% -11,1% -2% 2,4% 6,9%
2020.05.15. 7,419616 21 223 403 233 0 52117120 0,2% -21,7% -21,4% -13,2% -3% 2% 6,8%
2020.05.14. 7,409686 21 142 951 645 0 4008481 0% -21,8% -21,2% -13,4% -3% 2% 6,8%
2020.05.13. 7,476911 21 330 728 005 0 28614069 0,1% -21,4% -20,1% -12,4% -2,7% 2,2% 6,8%
2020.05.12. 7,555491 21 525 992 502 0 24716560 0,1% -20,8% -19,4% -12,4% -2,4% 2,4% 6,9%
2020.05.11. 7,52859 21 424 721 576 0 14591085 0,1% -20,6% -19,4% -12,7% -2,4% 2,2% 6,9%
2020.05.08. 7,579757 21 555 641 423 0 26482828 0,1% -19,9% -19,2% -12,8% -2% 2,4% 7,2%
2020.05.07. 7,528295 21 382 988 532 0 203729560 1% -20,4% -19,9% -13,7% -2,1% 2,3% 7,2%
2020.05.06. 7,470241 21 015 936 374 0 1378046 0% -21,3% -19,9% -15,1% -2,4% 2,3% 6,9%
2020.05.05. 7,563615 21 277 229 020 0 5937396 0% -20,1% -19% -14,6% -1,9% 2,5% 6,9%
2020.05.04. 7,530261 21 177 489 565 0 7282832 0% -20,1% -19% -15% -1,9% 2,3% 6,8%
2020.04.30. 7,670727 21 565 105 961 0 -27660927 -0,1% -18,5% -17,1% -13,7% -1,3% 2,8% 6,8%
2020.04.29. 7,738026 21 782 210 681 0 1951552 0% -18,1% -16,3% -13% -1% 3,1% 6,9%
2020.04.28. 7,551028 21 253 914 956 0 -16757548 -0,1% -20,2% -18,1% -15,2% -1,8% 2,4% 6,6%
2020.04.27. 7,459954 21 014 123 962 0 -42342379 -0,2% -21,2% -18,8% -16,2% -2,2% 2,1% 6,5%
2020.04.24. 7,418543 20 939 579 651 0 21622697 0,1% -22,8% -19,5% -16,5% -2,4% 2,1% 6,5%
2020.04.23. 7,454621 21 019 685 562 0 13332543 0,1% -22,4% -18,6% -16,4% -1,9% 2,2% 6,6%
2020.04.22. 7,337313 20 675 791 176 0 69905283 0,3% -23,7% -19,9% -17,9% -2,4% 2% 6,5%
2020.04.21. 7,301259 20 504 632 940 0 17861071 0,1% -24,3% -20,1% -18,3% -2,6% 1,9% 6,4%
2020.04.20. 7,461066 20 935 178 035 0 -27007986 -0,1% -23,1% -18% -16,5% -1,8% 2,2% 6,7%
2020.04.17. 7,438931 20 899 996 786 0 6129962 0% -23,1% -18,4% -16,6% -1,9% 2,2% 6,5%
2020.04.16. 7,34398 20 627 176 146 0 103769539 0,5% -23,7% -19,1% -17,5% -2,3% 1,8% 6,3%
2020.04.15. 7,372274 20 602 476 712 0 25627841 0,1% -23,2% -18,7% -17,1% -2,2% 1,9% 6,3%
2020.04.14. 7,59211 21 190 435 961 0 45155326 0,2% -21% -15,9% -14,5% -1,2% 2,7% 6,7%
2020.04.09. 7,48071 20 835 013 231 0 19534557 0,1% -22% -16% -15,4% -1,7% 2,6% 6,6%
2020.04.08. 7,410347 20 619 689 835 0 15378131 0,1% -21,9% -16,5% -16,2% -2% 2,6% 6,4%
2020.04.07. 7,412252 20 609 608 516 0 -2533779 0% -22,2% -16,9% -16,2% -2% 2,6% 6,4%
2020.04.06. 7,293158 20 280 963 259 0 -781959 0% -23,6% -18,1% -17,6% -2,5% 2,5% 6,2%
2020.04.03. 7,019451 19 520 585 836 0 -7350224 0% -26,7% -20,8% -20,2% -3,7% 1,7% 5,9%
2020.04.02. 7,053659 19 623 101 855 0 114091852 0,6% -26,8% -20,9% -19,8% -3,5% 1,8% 6%
2020.04.01. 7,024721 19 428 973 283 0 2711033 0% -26,6% -22,7% -19,8% -3,6% 1,8% 6%
2020.03.31. 7,132919 19 725 474 521 0 -14924132 -0,1% -25,5% -21,9% -17,9% -3,1% 2,2% 6,2%
2020.03.30. 7,023834 19 438 505 222 0 -30611391 -0,2% -26,6% -23% -19,1% -3,6% 1,8% 6,1%
2020.03.27. 6,987635 19 368 777 887 0 392301063 2% -26,8% -23,6% -19,6% -3,9% 1,7% 6%
2020.03.26. 7,107989 19 303 324 877 0 282134235 1,5% -25,6% -21,9% -17,6% -3,5% 2,1% 6,2%
2020.03.25. 6,968099 18 646 840 828 0 -1446345 0% -27% -23,3% -19,2% -4,2% 1,7% 6%
2020.03.24. 6,883469 18 421 797 202 0 315962598 1,8% -27,9% -24,7% -20,5% -4,5% 1,4% 6%
2020.03.23. 6,574412 17 292 910 928 0 4681579 0% -31,1% -27,8% -24,1% -5,9% 0,5% 5,5%
2020.03.20. 6,774809 17 815 198 042 0 26611585 0,2% -28,8% -25,8% -21,7% -5,1% 1,2% 5,9%
2020.03.19. 6,620475 17 383 352 346 0 513923 0% -30,4% -27,4% -23,7% -6% 0,8% 5,7%
2020.03.18. 6,542671 17 178 554 839 0 -4822735 0% -31,1% -28,2% -24,7% -6,3% 0,7% 5,6%
2020.03.17. 6,749544 17 726 699 540 0 -7374081 0% -28,6% -25,9% -22% -5,3% 1,2% 5,9%
2020.03.16. 6,645565 17 460 874 240 0 -35522644 -0,2% -29,5% -27,2% -23,2% -5,8% 0,8% 5,8%
2020.03.13. 7,015086 18 469 269 179 0 -10181687 -0,1% -25,3% -22,7% -18,7% -4% 2% 6,5%
2020.03.12. 6,883281 18 132 244 286 0 -6508742 0% -26,4% -23,8% -20% -4,6% 1,6% 6,3%
2020.03.11. 7,479007 19 708 604 206 0 -14222382 -0,1% -19,5% -17,4% -12,8% -1,9% 3,2% 7,2%
2020.03.10. 7,723186 20 366 748 979 0 4217182 0% -16,7% -14,2% -9,9% -0,9% 3,9% 7,6%
2020.03.09. 7,655584 20 184 296 044 0 -18924054 -0,1% -17,7% -14,5% -10,7% -1,1% 3,7% 7,6%
2020.03.06. 8,233837 21 729 239 881 0 -47252126 -0,2% -11,7% -7,5% -5,2% 1,3% 5,1% 8,4%
2020.03.05. 8,5022 22 486 246 733 0 -2012258199 -8,1% -8,7% -4,4% -1,9% 2,4% 5,9% 8,8%
2020.03.04. 8,665603 24 969 339 446 0 -58297877 -0,2% -6,9% -1,9% -0,1% 3% 6,4% 9,2%
2020.03.03. 8,678565 25 065 073 637 0 -121156 0% -6,7% -1,4% 0,3% 3,1% 6,5% 9,2%
2020.03.02. 8,525056 24 621 834 285 0 -11476794 0% -9,1% -3,5% -1,5% 2,4% 6,1% 9%
2020.02.28. 8,463233 24 454 672 347 0 -44556299 -0,2% -10,7% -2,3% -2% 2,5% 5,9% 9%
2020.02.27. 8,686353 25 145 112 777 0 -25974581 -0,1% -8,2% 0,4% 0,8% 3,3% 6,5% 9,3%
2020.02.26. 8,920586 25 849 841 641 0 4635520 0% -5,8% 3% 3% 4,2% 7% 9,6%
2020.02.25. 8,957157 25 951 161 608 0 5072156 0% -5,5% 3,3% 3% 4,3% 7,1% 9,8%
2020.02.24. 9,046645 26 205 308 270 0 2752741 0% -4,2% 4,4% 4,8% 4,7% 7,4% 9,8%
2020.02.21. 9,346288 27 070 436 644 0 -33299596 -0,1% -0,7% 7,2% 8,2% 5,5% 8,3% 10%
2020.02.20. 9,414958 27 302 875 574 0 -40660475 -0,1% -0,1% 9,6% 9% 5,9% 8,5% 10,1%
2020.02.19. 9,42135 27 362 100 113 0 12983499 0% -0,5% 9,7% 9,6% 6% 8,5% 10,1%
2020.02.18. 9,417149 27 336 921 585 0 17042723 0,1% -0,4% 9,7% 9,6% 6% 8,4% 10,1%
2020.02.17. 9,456082 27 432 826 511 0 41355909 0,2% 0,2% 10,1% 10,6% 6,2% 8,6% 10,1%
2020.02.14. 9,471872 27 437 209 558 0 -27360472 -0,1% 0,7% 10,4% 11,4% 6,4% 8,7% 10,4%
2020.02.13. 9,513989 27 586 692 172 0 18006126 0,1% 1,7% 9,3% 11,7% 6,6% 8,8% 10,4%
2020.02.12. 9,537347 27 636 370 523 0 36523492 0,1% 1,8% 9,6% 11,9% 6,8% 8,8% 10,4%
2020.02.11. 9,48365 27 444 454 867 0 10480107 0% 1,5% 8,5% 11,8% 6,6% 8,9% 10,4%
2020.02.10. 9,406531 27 210 887 584 0 5083174 0% 0,3% 7,6% 11,2% 6,3% 8,7% 10,3%
2020.02.07. 9,458918 27 357 319 403 0 56889396 0,2% 0,6% 8% 11,5% 6,7% 9,1% 10,5%
2020.02.06. 9,496044 27 407 583 464 0 19738887 0,1% 1,9% 8% 11,3% 7% 9,2% 10,5%
2020.02.05. 9,470951 27 315 473 052 0 -13460604 0% 1,4% 7,7% 11% 6,9% 9,1% 10,5%
2020.02.04. 9,419281 27 179 837 118 0 102536622 0,4% 1,4% 6% 11,2% 6,7% 9% 10,3%
2020.02.03. 9,354572 26 891 283 640 0 112135 0% 1,6% 5,2% 10,6% 6,4% 8,9% 9,9%
2020.01.31. 9,371505 26 939 848 046 0 5900428 0% 1,8% 4% 11,3% 6,7% 9,2% 10%
2020.01.30. 9,408472 27 040 191 732 0 -13383659 0% 1,7% 4,6% 11,8% 6,8% 9,3% 10,1%
2020.01.29. 9,450684 27 174 953 817 0 -3617227 0% 2,3% 4,7% 12,2% 6,7% 9,3% 10,1%
2020.01.28. 9,462109 27 211 427 414 0 12784428 0% 2,7% 4,9% 12,4% 6,7% 9,3% 10,1%
2020.01.27. 9,469588 27 220 141 222 0 -22522573 -0,1% 3% 5% 11,9% 6,8% 9,3% 10,2%
2020.01.24. 9,604788 27 631 615 051 0 -9654219 0% 4,2% 6,4% 14% 7,6% 9,7% 10,2%
2020.01.23. 9,612596 27 663 739 629 0 -16459974 -0,1% 4,9% 6,6% 14,6% 7,7% 9,7% 10,3%
2020.01.22. 9,622106 27 707 584 370 0 9675002 0% 5% 7,3% 14,8% 7,7% 9,7% 10,3%
2020.01.21. 9,64764 27 771 410 784 0 16271242 0,1% 5,6% 7,3% 15% 7,8% 10% 10,2%
2020.01.20. 9,699709 27 904 936 006 0 -12456407 0% 6,7% 7,9% 15,3% 8% 10% 10,1%
2020.01.17. 9,670895 27 834 460 879 0 -133750387 -0,5% 6,1% 7,8% 15,3% 8,1% 10,2% 10,2%
2020.01.16. 9,621972 27 826 726 036 0 46795456 0,2% 6% 7,2% 14,8% 7,8% 10,1% 10,1%
2020.01.15. 9,603318 27 726 073 967 0 5241520 0% 5,9% 7,2% 15,6% 7,8% 10,2% 10,1%
2020.01.14. 9,612419 27 747 103 294 0 24296237 0,1% 6,4% 7,1% 16,4% 7,8% 10,2% 10%
2020.01.13. 9,637607 27 795 450 797 0 -67451673 -0,2% 6,7% 7,4% 15,7% 7,9% 10,2% 10,1%
2020.01.10. 9,626995 27 832 222 539 0 -12771610 0% 7,9% 6,9% 15,2% 7,7% 10,2% 10,2%
2020.01.09. 9,596563 27 756 973 031 0 11708962 0% 7,8% 7% 14,5% 7,7% 10,2% 10,2%
2020.01.08. 9,491313 27 440 968 766 0 -14049270 -0,1% 6,9% 5,1% 13,9% 7,3% 9,8% 10,1%
2020.01.07. 9,530429 27 568 166 816 0 11505893 0% 6,9% 4,8% 14,7% 7,5% 10,1% 10,1%
2020.01.06. 9,551483 27 617 537 295 0 5053549 0% 7,3% 5,1% 15,5% 7,6% 10,3% 10,1%
2020.01.03. 9,580201 27 695 504 917 0 7561383 0% 8,1% 6,1% 17,2% 7,8% 10,2% 10,4%
2020.01.02. 9,635873 27 848 842 370 0 10813015 0% 8,1% 6,9% 17,9% 8,2% 10,3% 10,5%
2019.12.31. 9,576255 27 665 793 001 0 683 0% 4,9% 6,4% 17,3% 8,1% 10,2% 10,4%
2019.12.30. 9,572406 27 654 672 560 0 20212626 0,1% 4,9% 6,4% 17,5% 8,1% 10,2% 10,4%
2019.12.23. 9,548084 27 564 245 054 0 18614406 0,1% 4,9% 7,5% 17,7% 8,1% 10,3% 10,5%
2019.12.20. 9,510238 27 436 447 283 0 -49523694 -0,2% 4,1% 7% 16,4% 8% 10,3% 10,5%
2019.12.19. 9,513747 27 496 112 497 0 25867010 0,1% 4,4% 7,4% 15,6% 8,1% 10,3% 10,5%
2019.12.18. 9,493815 27 412 693 301 0 -47972897 -0,2% 4,2% 7,4% 14% 7,9% 10,4% 10,4%
2019.12.17. 9,449727 27 333 142 557 0 -51988451 -0,2% 3,7% 7,8% 13,3% 7,8% 10,6% 10,4%
2019.12.16. 9,426646 27 318 242 704 0 26952086 0,1% 3,2% 7,6% 12,3% 7,7% 10,5% 10,3%
2019.12.13. 9,389394 27 183 441 532 0 -31999724 -0,1% 3,5% 6,8% 11,7% 7,7% 10% 10,3%
2019.12.12. 9,352135 27 107 444 923 0 13765864 0,1% 3,5% 6,6% 11,5% 7,7% 9,9% 10,3%
2019.12.11. 9,294122 26 925 612 024 0 48619134 0,2% 2,7% 5,5% 11,1% 7,5% 9,6% 10,2%
2019.12.10. 9,269598 26 806 073 725 0 -4532243 0% 3% 6,1% 10,3% 7,4% 9,4% 10,3%
2019.12.09. 9,296898 26 889 566 193 0 5967315 0% 3,8% 6,4% 9,8% 7,5% 9,5% 10,3%
2019.12.06. 9,321733 26 955 413 604 0 14284838 0,1% 4,7% 7,6% 9,8% 7,9% 9,2% 10,2%
2019.12.05. 9,309088 26 904 582 925 0 -8228406 0% 4,6% 7,6% 8,2% 8% 9,2% 10,2%
2019.12.04. 9,311717 26 920 411 837 0 -40425098 -0,2% 5,4% 8,1% 8,1% 8,2% 9,4% 10,2%
2019.12.03. 9,305235 26 942 069 167 0 -22811564 -0,1% 5,7% 7,3% 7,9% 8,2% 9,4% 10,3%
2019.12.02. 9,383476 27 191 608 936 0 561668 0% 6,3% 8,3% 9,6% 8,5% 9,7% 10,3%
2019.11.29. 9,424918 27 311 136 175 0 -138176326 -0,5% 7,9% 9,5% 10,2% 8,8% 9,8% 10,6%
2019.11.28. 9,472609 27 588 208 687 0 72153500 0,3% 9,4% 10,1% 11,3% 9,1% 9,9% 10,6%
2019.11.27. 9,463852 27 490 617 834 0 -103998 0% 9,4% 10,6% 11,5% 8,9% 9,8% 10,6%
2019.11.26. 9,472785 27 516 670 528 0 -25655169 -0,1% 9,4% 11,5% 11,8% 8,9% 9,8% 10,5%
2019.11.25. 9,480267 27 564 079 773 0 33083199 0,1% 9,4% 11,5% 12,6% 8,9% 9,9% 10,5%
2019.11.22. 9,443977 27 425 609 261 0 22421466 0,1% 8,6% 11,1% 12,3% 8,7% 9,9% 10,5%
2019.11.21. 9,40897 27 301 609 467 0 11506805 0% 8% 10,1% 11,8% 8,8% 9,8% 10,4%
2019.11.20. 9,42046 27 323 428 656 0 13652786 0% 9,7% 10,7% 12,8% 8,9% 10% 10,4%
2019.11.19. 9,473167 27 462 572 693 0 -8697517 0% 10,3% 11% 12,4% 9,1% 10,1% 10,5%
2019.11.18. 9,457416 27 425 593 830 0 -91207700 -0,3% 10,1% 10,8% 11,8% 9% 10,1% 10,3%
2019.11.15. 9,435078 27 451 808 057 0 50096179 0,2% 10,2% 10,4% 11,2% 8,6% 10,2% 10,3%
2019.11.14. 9,407436 27 321 432 932 0 16898375 0,1% 9,6% 9,9% 10,8% 8,6% 10,1% 10,3%
2019.11.13. 9,35916 27 164 416 281 0 15868201 0,1% 7,6% 9,7% 10,4% 8,4% 10% 10,2%
2019.11.12. 9,369836 27 179 516 447 0 -13671127 -0,1% 7,7% 8,6% 10,5% 8,4% 9,9% 10,1%
2019.11.11. 9,340661 27 108 515 735 0 30697513 0,1% 6,8% 8,3% 9,8% 8,3% 9,8% 10,1%
2019.11.08. 9,376785 27 182 538 766 0 7236016 0% 6,5% 7,9% 9,8% 8,6% 10% 10,5%
2019.11.07. 9,402586 27 250 077 845 0 -34157324 -0,1% 7,4% 7,8% 9,9% 8,7% 10% 10,5%
2019.11.06. 9,321365 27 048 549 703 0 -32300240 -0,1% 6% 5,9% 9,6% 8,6% 9,8% 10,4%
2019.11.05. 9,336008 27 123 391 447 0 -121179773 -0,4% 6,1% 5,4% 9,9% 8,6% 9,9% 10,4%
2019.11.04. 9,291117 27 113 569 185 0 48130392 0,2% 4,5% 4,9% 10% 8,5% 9,9% 10,4%
2019.10.31. 9,203389 26 809 883 211 0 2313969 0% 2,2% 3,6% 9% 7,6% 9,6% 10,2%
2019.10.30. 9,248474 26 938 892 525 0 -7804658 0% 2,8% 4,1% 10,1% 7,8% 9,9% 10,3%
2019.10.29. 9,24203 26 927 921 705 0 3635296 0% 2,4% 3,9% 10,1% 7,8% 10% 10,1%
2019.10.28. 9,214758 26 844 836 425 0 -42936733 -0,2% 2,2% 3,5% 10% 7,7% 9,9% 10,2%
2019.10.25. 9,189464 26 813 967 711 0 3811259 0% 1,7% 3,1% 8,9% 7,6% 10% 10%
2019.10.24. 9,220909 26 901 896 881 0 4286201 0% 2,2% 3,8% 9,4% 7,7% 10% 10%
2019.10.22. 9,163607 26 730 459 384 0 2440125 0% 2,2% 2,6% 7,8% 7,6% 9,9% 9,9%
2019.10.21. 9,139193 26 656 809 542 0 1072365 0% 1,6% 2,3% 7,5% 7,5% 9,8% 9,9%
2019.10.18. 9,093395 26 522 160 892 0 14911530 0,1% 1,4% 1,8% 7% 7,5% 9,8% 9,9%
2019.10.17. 9,11301 26 564 427 093 0 -48085389 -0,2% 1,5% 2,1% 7,3% 7,9% 9,9% 9,9%
2019.10.16. 9,073959 26 498 472 749 0 13856721 0,1% 1,1% 1,9% 6,9% 7,8% 10% 9,9%
2019.10.15. 9,065877 26 461 026 692 0 -11186948 0% 1,2% 1,9% 7,5% 7,7% 9,8% 9,8%
2019.10.14. 9,030165 26 367 935 180 0 -77400208 -0,3% 0,6% 1,7% 7,4% 7,6% 9,5% 9,8%
2019.10.11. 9,031122 26 448 138 015 0 37903649 0,1% 0,3% 2% 7,8% 7,5% 9,4% 10,2%
2019.10.10. 8,921802 26 090 543 543 0 2550058 0% -0,9% 0,9% 6% 7,2% 9,2% 10%
2019.10.09. 8,902848 26 032 570 620 0 14297404 0,1% -0,8% 0,7% 4,6% 7% 8,9% 10%
2019.10.08. 8,878197 25 946 231 499 0 -30323079 -0,1% -1,7% 0,4% 4,8% 6,9% 8,8% 10%
2019.10.07. 8,915008 26 084 259 211 0 12783305 0% -1,9% 0,8% 4,7% 7,1% 8,8% 10%
2019.10.04. 8,90474 26 041 447 676 0 273806 0% -1,9% 1% 4,2% 7,2% 8,7% 10,2%
2019.10.03. 8,862755 25 918 392 218 0 -24085008 -0,1% -1,8% 0,7% 3,1% 7,2% 8,6% 10,1%
2019.10.02. 8,916913 26 101 004 984 0 -29095052 -0,1% -1% 1,4% 3,7% 7,5% 8,8% 10,2%
2019.10.01. 9,083265 26 617 577 530 0 -26763126 -0,1% 0,8% 3,7% 5,9% 8,1% 9% 10,2%
2019.09.30. 9,127557 26 774 264 327 0 -22568135 -0,1% 1,4% 5,1% 6,4% 8,3% 9,1% 10,2%
2019.09.27. 9,143477 26 843 570 661 0 -26242349 -0,1% 2,3% 5,2% 6,2% 8,6% 9,2% 10,3%
2019.09.26. 9,103639 26 752 741 615 0 -31330497 -0,1% 2,3% 5,6% 6,1% 8,3% 9,1% 10,2%
2019.09.25. 9,086088 26 732 434 822 0 36344196 0,1% 2,7% 5,4% 5,8% 8% 8,9% 10,2%
2019.09.24. 9,140449 26 855 810 209 0 484936 0% 2,5% 5,6% 6,8% 8,2% 8,9% 10,1%
2019.09.23. 9,105838 26 753 635 557 0 2547159419 10,5% 2,5% 5,2% 6,4% 8,1% 8,9% 10,1%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés