Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000702022
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:41 418 219 319
Árfolyam:12,192692
Dátum:2022.01.26.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembevételével az Alap forrásainak átlagosan 50-95 százalékát fordítsa részvények (alapvetően magyar részvények) vásárlására. Az Alapkezelő aktív portfoliókezelést folytatva, fundamentális elemzésekre támaszkodva alakítja az Alap portfoliójának összetételét. Az Alapkezelő az Alappal elsősorban a magyar részvényekbe történő befektetést szeretné alacsony költségszint mellett a Befektetési Jegyek tulajdonosainak elérhetővé tenni. Az Alapkezelő az Alap eszközeit legfőképpen Magyarországon kibocsátott, tőzsdén jegyzett részvényekbe fekteti. Emellett a Magyar Állam által kibocsátott államkötvényekben és diszkontkincstárjegyekben, valamint alacsony kockázatú fix és változó kamatozású vállalati kötvényekben, jelzáloglevelekben, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokban és egyéb alacsony kockázatú tőke- és pénzpiaci eszközökben, ügyletekben tartja. Megfelelő nemzetközi tőkepiaci környezet esetén az Alap portfoliójának 30%-ig külföldi kibocsátású részvényeket, állampapírokat, vállalati és egyéb kötvényeket, jelzálogleveleket vásárolhat az Alapkezelő. Az Alapkezelő az Alap nevében csak olyan származtatott ügyletet köthet, amely csökkenti a külföldi befektetések devizakockázatát, a részvények árfolyamkockázatát, valamint a kötvények kamatlábkockázatát (fedezeti ügylet), illetve arbitrázs célokat szolgál, továbbá az árfolyamkockázatot csökkenti. A származtatott ügyletek nem nettósított, összesített értéke az Alap nettó eszközértékének 30%-át nem haladhatja meg. E korlátba nem számítandó bele az árfolyamkockázat csökkentésére kötött származtatott ügylet és a hitelintézettel állampapírra kötött repó ügylet.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2001.03.29.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:vétel: - visszaváltás: 500 Ft max. 2,5% alapkezelői (és forgalmazási) díj
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -2,4% 5,9% 22,2% 12,9% 9,5% 12,1% 0,7% 12,7%
Szórás 10,7% 12,9%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.01.26. 12,192692 41 418 219 319 0 -5020048 0% -2,4% 5,9% 22,2% 12,9% 9,5% 12,1%
2022.01.25. 12,06351 40 984 358 691 0 7775017 0% -3,1% 5,2% 21,4% 12,5% 9,2% 12,1%
2022.01.24. 11,953841 40 604 066 807 0 56805477 0,1% -3,7% 4,3% 19,5% 12,4% 9,2% 11,9%
2022.01.21. 12,288009 41 680 754 508 0 -65382640 -0,2% -0,9% 7,2% 21,8% 13,6% 9,8% 12,2%
2022.01.20. 12,486424 42 420 213 787 0 -4817187 0% 0,1% 10,1% 23,2% 14,1% 10,2% 12,4%
2022.01.19. 12,499332 42 468 888 391 0 5871410 0% 0,8% 10,6% 23,2% 14,1% 10,2% 12,6%
2022.01.18. 12,480003 42 397 352 059 0 16143508 0% 0,4% 8,1% 22,9% 14% 10,2% 12,6%
2022.01.17. 12,641383 42 929 243 630 0 14737716 0% 1,9% 9,5% 25,6% 14,7% 10,5% 12,8%
2022.01.14. 12,603729 42 786 679 488 0 -35337239 -0,1% 1,7% 8,6% 23,5% 15,1% 10,4% 13%
2022.01.13. 12,665374 43 031 459 759 0 48314361 0,1% 2,6% 9,5% 24,8% 15% 10,5% 13%
2022.01.12. 12,697034 43 090 591 604 0 19479193 0% 2,6% 10% 24,7% 15,1% 10,6% 13,1%
2022.01.11. 12,49928 42 400 287 653 0 2530759495 6,4% 0,7% 8% 22,6% 14,5% 10,2% 12,9%
2022.01.10. 12,333058 39 339 322 201 0 121933663 0,3% 0,4% 6,6% 21,4% 13,9% 9,9% 12,7%
2022.01.07. 12,312098 39 150 738 688 0 -39629639 -0,1% 0,8% 6,1% 22,9% 14% 9,9% 12,9%
2022.01.06. 12,277763 39 081 077 344 0 16960122 0% 1,4% 6,3% 24,5% 14,1% 9,8% 12,8%
2022.01.05. 12,300571 39 136 685 359 0 53360984 0,1% 1,6% 6,2% 24,8% 14,1% 9,9% 12,8%
2022.01.04. 12,33002 39 176 894 407 0 -156464329 -0,4% 2,6% 6,5% 25% 14,2% 10% 12,7%
2022.01.03. 12,223642 38 994 007 783 0 1967066 0% 1,5% 5,6% 24,8% 14,4% 9,8% 12,5%
2021.12.31. 12,111763 38 635 159 313 0 56067337 0,1% 1,2% 5,6% 23,7% 14% 9,8% 12,5%
2021.12.30. 12,129188 38 634 595 100 0 0 0% 1,3% 5,7% 23,7% 14,2% 9,8% 12,5%
2021.12.29. 12,143721 38 680 886 457 0 7128814 0% 2,1% 4,9% 24,2% 14,2% 9,9% 12,5%
2021.12.28. 12,110586 38 568 233 565 0 -18110509 0% 2,1% 4,2% 24,1% 14,1% 9,9% 12,5%
2021.12.27. 12,091834 38 526 597 079 0 22983130 0,1% 1,7% 3,4% 26,1% 14,4% 9,8% 12,5%
2021.12.23. 11,996619 38 200 424 077 0 11559186 0% 1% 3,5% 25,1% 13,9% 9,7% 12,4%
2021.12.22. 11,873296 37 796 290 501 0 2025192 0% 0,2% 2,3% 25% 13,6% 9,4% 12,3%
2021.12.21. 11,908352 37 905 853 175 0 67953296 0,2% 1,9% 2,4% 27% 13,7% 9,5% 12,3%
2021.12.20. 11,685833 37 130 862 361 0 48183600 0,1% 0% 0,8% 22,3% 12,7% 9,1% 12,1%
2021.12.17. 11,814903 37 492 256 867 0 -32174982 -0,1% -0,9% 1,3% 23,5% 12,3% 9,4% 12,4%
2021.12.16. 11,975114 38 033 266 052 0 16814521 0% 0,5% 2,9% 25% 12,6% 9,7% 12,5%
2021.12.15. 11,805285 37 477 308 777 0 -24595744 -0,1% -1,1% 1% 24,6% 12% 9,4% 12,4%
2021.12.14. 11,878422 37 734 239 174 0 21684261 0,1% -0,5% 1,1% 25,7% 12,3% 9,6% 12,5%
2021.12.13. 11,91445 37 826 939 461 0 67067428 0,2% -0,3% 2,3% 26,9% 12,3% 9,6% 12,5%
2021.12.10. 11,995704 38 017 386 282 0 4883583 0% 0,8% 3,3% 27,3% 12,6% 9,9% 12,5%
2021.12.09. 12,011664 38 063 077 433 0 16604192 0% 0,7% 3,9% 26,4% 12,4% 10% 12,5%
2021.12.08. 12,072102 38 237 908 229 0 -2449532398 -6,1% 1,2% 4,5% 28,1% 12,5% 10,1% 12,6%
2021.12.07. 12,01036 40 479 347 293 0 23724616 0,1% 0,1% 4,2% 27,9% 12,4% 10,1% 12,5%
2021.12.06. 11,834258 39 862 441 784 0 -35593732 -0,1% -1,7% 2,4% 26,9% 11,7% 9,8% 12,3%
2021.12.03. 11,792812 39 758 304 408 0 20841189 0,1% -1,7% 2,6% 28,4% 11% 9,9% 12,2%
2021.12.02. 11,773545 39 672 540 476 0 23310724 0,1% -1,8% 2,4% 28,3% 11,2% 9,9% 12,2%
2021.12.01. 11,774537 39 652 570 465 0 468735770 1,2% -1,6% 2,9% 29,1% 11,2% 9,9% 12,3%
2021.11.30. 11,707898 38 962 070 429 0 43247665 0,1% -1,6% 3% 29,6% 11% 9,8% 12,1%
2021.11.29. 11,73302 39 002 332 090 0 10844701 0% -1,1% 3,3% 28,1% 11,1% 9,9% 12,3%
2021.11.26. 11,665443 38 766 913 686 0 -35729584 -0,1% -0,9% 3,8% 27,6% 11,2% 9,7% 12,3%
2021.11.25. 12,101367 40 252 652 795 0 -53588775 -0,1% 2,7% 8,4% 32,6% 12,9% 10,5% 12,7%
2021.11.24. 12,068001 40 195 108 831 0 27376877 0,1% 2,3% 7,6% 32,9% 12,7% 10,5% 12,6%
2021.11.23. 12,07903 40 204 441 424 0 3583063 0% 2,9% 7,7% 33,7% 12,8% 10,4% 12,5%
2021.11.22. 12,123588 40 349 154 197 0 45780281 0,1% 4,1% 8,1% 35,4% 13% 10,5% 12,6%
2021.11.19. 12,128753 40 320 544 322 0 42680997 0,1% 4,2% 8,5% 36,2% 12,9% 10,7% 12,5%
2021.11.18. 12,283227 40 790 849 504 0 21439537 0,1% 4,4% 9% 37,4% 13,2% 11% 12,7%
2021.11.17. 12,433026 41 266 609 672 0 3313240 0% 5,3% 10,3% 40,9% 13,7% 11,2% 12,7%
2021.11.16. 12,50024 41 486 369 335 0 14825159 0% 6,2% 11,3% 42,1% 13,9% 11,3% 12,8%
2021.11.15. 12,524873 41 553 268 091 0 100979385 0,2% 6% 11,5% 46,1% 13,9% 11,2% 12,8%
2021.11.12. 12,556347 41 556 454 979 0 7681621 0% 6,6% 12% 47,2% 14% 11,3% 12,7%
2021.11.11. 12,581389 41 631 636 979 0 21554159 0,1% 7% 11,5% 47,5% 13,9% 11,3% 12,8%
2021.11.10. 12,525111 41 423 956 134 0 52041472 0,1% 7,3% 10,4% 48,2% 13,8% 11,3% 12,8%
2021.11.09. 12,566414 41 508 343 328 0 25599708 0,1% 8,1% 11,8% 52% 13,9% 11,4% 12,9%
2021.11.08. 12,578001 41 520 993 239 0 -1653328 0% 8,3% 12% 60,5% 13,8% 11,4% 12,8%
2021.11.05. 12,557464 41 454 849 578 0 11482733 0% 8,1% 12,9% 59,8% 13,9% 11,5% 12,9%
2021.11.04. 12,517628 41 311 896 194 0 9414771 0% 7,6% 13,6% 60,8% 14% 11,4% 12,9%
2021.11.03. 12,352049 40 756 146 001 0 -3848022 0% 6,4% 11,7% 59,5% 13,5% 11% 12,7%
2021.11.02. 12,348889 40 749 566 475 0 12688570 0% 6,3% 12,3% 62,8% 13,5% 11,1% 12,7%
2021.10.29. 12,258434 40 438 482 293 0 31728627 0,1% 5,5% 10,6% 63,6% 13,5% 10,7% 12,4%
2021.10.28. 12,308838 40 572 897 401 0 -414587 0% 7,1% 11,5% 63,9% 13,7% 10,8% 12,5%
2021.10.27. 12,436068 40 992 697 025 0 12810680 0% 8,4% 13,1% 61,7% 14,1% 11% 12,5%
2021.10.26. 12,493766 41 170 015 370 0 27281763 0,1% 8,5% 13,5% 61,1% 14,2% 11,1% 12,8%
2021.10.25. 12,448779 40 994 588 672 0 -17311297 0% 8,6% 14,2% 58,2% 13,8% 11% 12,7%
2021.10.22. 12,408619 40 879 594 793 0 11931036 0% 8,5% 13,8% 57,7% 13,4% 11% 12,7%
2021.10.21. 12,398819 40 835 387 554 0 15596388 0% 8,2% 14,1% 57,3% 13,4% 11% 12,7%
2021.10.20. 12,473083 41 064 285 498 0 33146033 0,1% 9,9% 14,4% 57,9% 13,6% 11,1% 12,9%
2021.10.19. 12,402612 40 799 319 840 0 51037989 0,1% 9,7% 13,1% 56,7% 13,4% 11% 12,8%
2021.10.18. 12,43291 40 847 824 709 0 21816064 0,1% 7,7% 12,7% 56,7% 13,5% 11,2% 12,8%
2021.10.15. 12,402981 40 727 730 638 0 41787677 0,1% 7,2% 12,6% 57,8% 13,7% 11,3% 12,8%
2021.10.14. 12,388209 40 637 485 840 0 82310804 0,2% 6,8% 13% 54,9% 13,8% 11,3% 12,8%
2021.10.13. 12,347062 40 420 472 450 0 38861501 0,1% 6,8% 13,3% 54,9% 13,7% 11,4% 12,8%
2021.10.12. 12,369798 40 455 970 040 0 1504304 0% 7,2% 13,4% 54,7% 13,7% 11,3% 12,8%
2021.10.11. 12,413378 40 596 990 749 0 31349849 0,1% 7,3% 13,9% 54,8% 14% 11,3% 12,9%
2021.10.08. 12,28968 40 161 408 575 0 25271564 0,1% 6,7% 12,6% 52,7% 13,2% 11,1% 13%
2021.10.07. 12,216673 39 897 707 780 0 20978031 0,1% 5,3% 11,6% 52% 12,8% 11% 12,9%
2021.10.06. 12,105571 39 514 079 097 0 11773467 0% 4,8% 10,6% 50,5% 12,5% 10,7% 12,7%
2021.10.05. 12,112712 39 525 607 791 0 7749084 0% 4,6% 11,8% 52,6% 12,5% 10,8% 12,9%
2021.10.04. 12,020781 39 217 932 789 0 -19592167 0% 3,8% 10,9% 53,3% 12% 10,7% 13,1%
2021.10.01. 12,042905 39 309 740 813 0 147913320 0,4% 4,3% 11,2% 52,9% 12% 10,9% 13%
2021.09.30. 11,97094 38 927 807 469 0 35252024 0,1% 4,4% 11,2% 52,6% 11,8% 10,7% 13%
2021.09.29. 11,896579 38 650 962 946 0 4666886 0% 2,8% 10,7% 51,6% 11,5% 10,6% 12,9%
2021.09.28. 11,86654 38 548 713 714 0 4915334 0% 2,1% 10,8% 50,5% 11,4% 10,6% 13%
2021.09.27. 11,895522 38 637 935 034 0 1844722 0% 1,8% 11,1% 53,3% 11,4% 10,7% 13%
2021.09.24. 11,831259 38 427 367 141 0 -9283669 0% 1,6% 11,4% 52% 11,4% 10,4% 13,2%
2021.09.23. 11,882448 38 602 950 417 0 -21648549 -0,1% 2,5% 11,4% 52,3% 11,6% 10,5% 13,2%
2021.09.22. 11,849552 38 517 668 575 0 16789239 0% 2,1% 10,6% 51,2% 11,5% 10,5% 13,1%
2021.09.21. 11,690331 37 983 547 667 0 1243418 0% 0,6% 8% 48,8% 11% 10,4% 12,5%
2021.09.20. 11,68302 37 958 550 548 0 4291840 0% 0,8% 8% 45% 10,8% 10,4% 12,4%
2021.09.17. 11,916532 38 712 861 780 0 830154 0% 2,2% 9,7% 46,8% 11,9% 10,9% 12,5%
2021.09.16. 11,914579 38 705 687 113 0 -2124465 0% 2,4% 9,1% 46,5% 11,9% 10,9% 12,5%
2021.09.15. 11,939674 38 789 339 640 0 4445511 0% 2,1% 10,3% 46,7% 12% 10,9% 12,5%
2021.09.14. 11,94259 38 794 366 477 0 59045765 0,2% 1,7% 10,4% 46,7% 12% 11% 12,7%
2021.09.13. 11,945297 38 744 100 760 0 36772785 0,1% 2,6% 10,4% 47,6% 12% 10,9% 12,7%
2021.09.10. 11,896457 38 549 067 708 0 18668455 0% 2,5% 10,6% 48,1% 11,7% 10,6% 12,5%
2021.09.09. 11,928184 38 633 157 072 0 7273950 0% 3,2% 11,4% 48,5% 11,9% 10,7% 12,5%
2021.09.08. 11,934491 38 646 306 469 0 -19498416 -0,1% 3,3% 12,2% 50% 12% 10,6% 12,3%
2021.09.07. 11,99476 38 861 066 618 0 -13033746 0% 4,1% 13,7% 48,9% 12,2% 10,8% 12,3%
2021.09.06. 12,033885 39 000 901 499 0 32381403 0,1% 4,1% 14,1% 50% 12,2% 10,9% 12,6%
2021.09.03. 11,995241 38 843 381 831 0 -8723395 0% 4,4% 14,2% 49% 11,7% 11% 12,4%
2021.09.02. 11,994137 38 848 529 414 0 -13859861 0% 4,4% 14% 49% 11,8% 11% 12,4%
2021.09.01. 11,969498 38 782 556 069 0 -207624660 -0,5% 4,6% 14,6% 49,5% 11,7% 11,1% 12,3%
2021.08.31. 11,927528 38 853 465 063 0 1464986 0% 4,7% 16,4% 48,5% 11,6% 11% 12,3%
2021.08.30. 11,894368 38 743 986 721 0 1631634 0% 4,7% 16,1% 47,1% 11,4% 11% 12,4%
2021.08.27. 11,860566 38 632 255 157 0 -5800006 0% 5,2% 15,8% 46,7% 11,4% 11% 12,5%
2021.08.26. 11,768311 38 337 516 911 0 -5823349 0% 4,7% 14,9% 44,8% 11,2% 10,8% 12,4%
2021.08.25. 11,779532 38 379 900 359 0 -11722578 0% 5,5% 13,7% 46,2% 11,3% 10,9% 12,4%
2021.08.24. 11,802391 38 466 124 548 0 1806935 0% 5,2% 14,7% 46,3% 11,3% 10,9% 12,4%
2021.08.23. 11,74201 38 267 534 270 0 -530434 0% 4,7% 14,5% 45,2% 11,2% 10,9% 12,4%
2021.08.19. 11,643975 37 948 561 508 0 -26051845 -0,1% 4,2% 12,5% 44% 11% 10,7% 12,4%
2021.08.18. 11,770687 38 387 860 479 0 -10376026 0% 4,5% 14,3% 45,5% 11,4% 10,9% 12,4%
2021.08.17. 11,809107 38 523 569 907 0 70098056 0,2% 4,8% 13,9% 46,3% 11,6% 11% 12,3%
2021.08.16. 11,768895 38 322 531 297 0 2071867 0% 4,8% 12,8% 46,1% 11,4% 10,9% 12,3%
2021.08.13. 11,813923 38 467 074 184 0 14826993 0% 5,7% 16,4% 46,8% 11,8% 10,9% 12,5%
2021.08.12. 11,780976 38 345 010 485 0 -19693232 -0,1% 5,1% 16,1% 46% 11,2% 10,8% 12,4%
2021.08.11. 11,759108 38 293 490 658 0 -668788 0% 4,2% 15,9% 46,6% 11,2% 10,8% 12,5%
2021.08.10. 11,671386 38 008 488 096 0 62234830 0,2% 2,9% 15,5% 47,7% 10,9% 10,7% 12,4%
2021.08.09. 11,630049 37 811 857 551 0 16194122 0% 3,5% 14,7% 47,6% 10,4% 10,5% 12,1%
2021.08.06. 11,616452 37 751 475 512 0 4876006 0% 4,4% 15% 47,3% 10,4% 10,7% 11,7%
2021.08.05. 11,614609 37 740 610 846 0 8646449 0% 4,4% 15% 46% 10,5% 10,7% 11,7%
2021.08.04. 11,636553 37 803 253 084 0 11676024 0% 5,6% 16,4% 46,8% 10,5% 10,8% 11,6%
2021.08.03. 11,609375 37 703 312 135 0 -36749604 -0,1% 5% 16,1% 47,8% 10,5% 10,9% 11,5%
2021.08.02. 11,621165 37 778 388 981 0 101650296 0,3% 5,7% 16,7% 48,8% 10,6% 10,9% 11,4%
2021.07.30. 11,582441 37 551 192 406 0 -12945151 0% 5,3% 18,1% 47,5% 10,3% 10,6% 11,3%
2021.07.29. 11,620103 37 686 282 841 0 -5047494 0% 4,9% 18,5% 45,1% 10,5% 10,7% 11,3%
2021.07.28. 11,4962 37 289 434 680 0 -2359974 0% 4,1% 16,2% 43,4% 10,1% 10,5% 11,3%
2021.07.27. 11,477099 37 229 834 131 0 13487244 0% 4,4% 17,1% 42,5% 10,1% 10,4% 11,2%
2021.07.26. 11,517186 37 346 335 458 0 -8281443 0% 4,7% 15,4% 42,4% 10,2% 10,5% 11,2%
2021.07.23. 11,464517 37 183 791 292 0 71407030 0,2% 5,1% 14,6% 41,1% 10,4% 10,4% 11,1%
2021.07.22. 11,43906 37 029 976 083 0 4568943 0% 4,9% 14,3% 39,5% 10,3% 10,4% 11,1%
2021.07.21. 11,461924 37 099 412 251 0 34288002 0,1% 5,5% 13,6% 39,4% 10,4% 10,4% 11,1%
2021.07.20. 11,345721 36 689 351 505 0 -12122290 0% 4,1% 12% 39,1% 10% 10,2% 11%
2021.07.19. 11,305715 36 572 061 203 0 984467 0% 3,1% 11,4% 39,3% 10% 10,2% 11%
2021.07.16. 11,548613 37 356 789 218 0 9165349 0% 4,7% 14,7% 42,4% 11% 10,7% 11,1%
2021.07.15. 11,565585 37 402 510 449 0 30177791 0,1% 5% 14,9% 42,4% 10,9% 10,7% 11,1%
2021.07.14. 11,603906 37 496 160 822 0 23615376 0,1% 5,8% 13,7% 43,5% 11% 10,8% 11,2%
2021.07.13. 11,562588 37 339 117 044 0 12174007 0% 6,1% 13,9% 44,1% 10,8% 11% 11,1%
2021.07.12. 11,54348 37 265 257 606 0 31020597 0,1% 5,8% 13,4% 44,2% 10,8% 10,9% 11,1%
2021.07.09. 11,573017 37 329 510 502 0 3107124 0% 6,2% 13,9% 44,5% 10,7% 11,3% 11,1%
2021.07.08. 11,5205 37 157 020 517 0 23367019 0,1% 5,5% 13,4% 43,5% 10,5% 11,2% 11,1%
2021.07.07. 11,602903 37 399 260 412 0 7518100 0% 6% 15,8% 43,8% 10,8% 11,5% 11,1%
2021.07.06. 11,551318 37 225 503 481 0 5209321 0% 5,5% 17,1% 42,2% 10,6% 11,6% 11,1%
2021.07.05. 11,580662 37 314 845 475 0 -14291024 0% 6,9% 17,5% 43,5% 10,7% 11,5% 11,1%
2021.07.02. 11,577551 37 319 108 493 0 7160275 0% 6,9% 18,2% 43,1% 10,6% 11,3% 11,1%
2021.07.01. 11,547042 37 213 624 295 0 -408872108 -1,1% 6,6% 17,9% 44,1% 10,4% 11,2% 11,1%
2021.06.30. 11,470207 37 372 153 111 0 8393828 0% 6,5% 17% 42,4% 10,1% 11,2% 11%
2021.06.29. 11,575637 37 707 193 463 0 27091772 0,1% 7,8% 18,4% 44,7% 10,5% 11,5% 11,1%
2021.06.28. 11,622233 37 831 777 320 0 -194702238 -0,5% 8,5% 19,1% 45,5% 10,9% 11,8% 11,2%
2021.06.25. 11,690522 38 249 912 547 0 14212999 0% 10,5% 21,9% 45,6% 11% 12% 11,2%
2021.06.24. 11,648246 38 097 429 210 0 38648006 0,1% 9,6% 21,4% 44,9% 10,7% 11,9% 11,2%
2021.06.23. 11,590766 37 870 974 495 0 -18715413 0% 8,7% 20,8% 42,2% 10,5% 11,1% 11,2%
2021.06.22. 11,603435 37 931 104 296 0 20535492 0,1% 8,3% 22,1% 43,9% 10,6% 11,2% 11,1%
2021.06.21. 11,623848 37 977 261 851 0 32635487 0,1% 7,4% 24% 43,7% 10,7% 11,3% 11,2%
2021.06.18. 11,594758 37 849 665 626 0 9628890 0% 6,4% 21,3% 43,6% 10,6% 11,6% 11,1%
2021.06.17. 11,660575 38 054 833 603 0 32876186 0,1% 7,4% 21,8% 44,3% 10,6% 11,7% 11,2%
2021.06.16. 11,633261 37 932 893 906 0 -10014074 0% 6,5% 21,4% 43,8% 10,5% 11,8% 11,1%
2021.06.15. 11,690684 38 130 198 165 0 23859178 0,1% 8% 23,4% 46,9% 10,7% 11,8% 11,2%
2021.06.14. 11,748489 38 294 757 126 0 44472002 0,1% 8,6% 24,4% 47,2% 10,7% 12,2% 11,2%
2021.06.11. 11,648149 37 923 601 956 0 5432907 0% 8% 24% 46,3% 10,4% 11,5% 11,2%
2021.06.10. 11,608171 37 788 028 839 0 64587051 0,2% 7,9% 23,1% 42,3% 10,4% 11,5% 11,1%
2021.06.09. 11,559271 37 564 529 906 0 8591359 0% 8% 21,6% 40,3% 10,2% 11,1% 11%
2021.06.08. 11,550401 37 527 120 019 0 9875350 0% 8,6% 22,6% 39,7% 10,2% 10,9% 11,1%
2021.06.07. 11,520913 37 421 463 708 0 -8300541 0% 9,2% 22,7% 40,8% 10,2% 10,9% 11%
2021.06.04. 11,562333 37 564 331 782 0 -53693104 -0,1% 10,1% 24% 43,4% 10,5% 11,1% 11,1%
2021.06.03. 11,490114 37 383 060 529 0 -5002876 0% 9,4% 25,2% 42,5% 10,4% 11% 11%
2021.06.02. 11,492095 37 394 509 447 0 -13060478 0% 9,2% 25,3% 45% 10,4% 11% 10,9%
2021.06.01. 11,443937 37 250 812 280 0 -118596803 -0,3% 9,5% 25,5% 46,5% 10,3% 11% 10,9%
2021.05.31. 11,387287 37 184 422 306 0 2088223 0% 11,2% 26,1% 45,8% 10,2% 10,9% 10,8%
2021.05.28. 11,3619 37 099 439 192 0 -6012502 0% 10,9% 24,1% 43,3% 9,9% 10,8% 10,8%
2021.05.27. 11,274618 36 820 407 992 0 24881967 0,1% 10,1% 23,1% 42,1% 9,6% 10,6% 10,8%
2021.05.26. 11,236015 36 669 542 361 0 6197583 0% 9,7% 22,9% 43,8% 9,5% 10,6% 10,8%
2021.05.25. 11,167119 36 438 535 733 0 -53791554 -0,1% 7,8% 22,4% 46,5% 9,3% 10,6% 10,7%
2021.05.21. 11,219862 36 664 682 826 0 -31942162 -0,1% 8,4% 25,3% 48,4% 9,1% 10,9% 10,8%
2021.05.20. 11,232748 36 738 771 024 0 19320282 0,1% 8,5% 25,5% 48,2% 9,1% 10,9% 10,8%
2021.05.19. 11,174841 36 530 154 834 0 -17202473 0% 8% 25,5% 47,9% 8,9% 10,9% 10,7%
2021.05.18. 11,26708 36 849 025 285 0 9455243 0% 9,4% 26,1% 48,5% 9,2% 11% 10,8%
2021.05.17. 11,268905 36 845 537 179 0 108698145 0,3% 8,7% 27,7% 51,9% 9,1% 10,9% 10,8%
2021.05.14. 11,234676 36 625 251 860 0 -14015180 0% 10,7% 31,1% 51,6% 8,8% 10,7% 10,7%
2021.05.13. 11,180533 36 462 692 314 0 -6522957 0% 10,1% 30,5% 49,5% 8,7% 10,6% 10,6%
2021.05.12. 11,207547 36 557 330 872 0 -19795857 -0,1% 10,4% 31,4% 48,3% 8,8% 10,8% 10,7%
2021.05.11. 11,285773 36 832 426 333 0 24495183 0,1% 11,3% 32,3% 49,9% 9% 10,9% 10,8%
2021.05.10. 11,344214 36 998 533 274 0 17254924 0% 12,3% 34,2% 49,7% 9,4% 11% 10,8%
2021.05.07. 11,235359 36 626 419 295 0 19490584 0,1% 11,2% 43,4% 49,2% 9,1% 10,8% 10,7%
2021.05.06. 11,130779 36 266 187 253 0 16422317 0% 10,2% 42% 49% 8,8% 10,6% 10,5%
2021.05.05. 11,119992 36 214 634 761 0 58838814 0,2% 10,1% 41,5% 47% 8,7% 10,6% 10,6%
2021.05.04. 11,022451 35 838 648 912 0 14390108 0% 10,3% 41,6% 46,4% 8,4% 10,5% 10,5%
2021.05.03. 11,060466 35 947 812 014 0 -267210860 -0,7% 10,6% 42,9% 44,2% 8,6% 10,5% 10,5%
2021.04.30. 10,996271 36 004 830 700 0 -16834697 0% 12,1% 46,7% 43,4% 8,4% 10,1% 10,3%
2021.04.29. 11,079212 36 293 364 135 0 55503872 0,2% 12,9% 47,8% 43,2% 8,7% 10,2% 10,4%
2021.04.28. 11,040964 36 112 758 796 0 -8188707 0% 11,6% 47% 46,2% 8,6% 10,1% 10,4%
2021.04.27. 10,996602 35 975 815 477 0 146365718 0,4% 12,2% 43% 47,4% 8,4% 10% 10,3%
2021.04.26. 11,003181 35 850 885 649 0 -6434209 0% 10,3% 41,9% 48,3% 8,4% 10% 10,3%
2021.04.23. 10,904414 35 535 456 580 0 -12096113 0% 9% 38,6% 46,3% 8% 9,8% 10,2%
2021.04.22. 10,901459 35 537 919 620 0 29526460 0,1% 9% 38,5% 48,6% 8% 9,8% 10,2%
2021.04.21. 10,8656 35 391 592 696 0 -7596358 0% 7,7% 37,8% 48,8% 7,9% 9,8% 10,2%
2021.04.20. 10,900333 35 512 346 177 0 43921409 0,1% 7,6% 38% 46,1% 8% 9,8% 10,2%
2021.04.19. 10,961888 35 668 717 629 0 106601203 0,3% 8% 38,5% 47,4% 8,1% 9,9% 10,4%
2021.04.16. 11,035243 35 800 091 768 0 20841998 0,1% 9,6% 39,1% 50,3% 8,6% 10,2% 10,3%
2021.04.15. 11,016534 35 718 590 119 0 33499551 0,1% 9,4% 40,1% 49,4% 8,5% 10,2% 10,3%
2021.04.14. 10,966251 35 522 212 352 0 9623433 0% 7,5% 37,1% 44,4% 8,3% 10,1% 10,3%
2021.04.13. 10,900315 35 299 064 893 0 4794471 0% 7,4% 36,7% 45,7% 8,1% 10,1% 10,2%
2021.04.12. 10,908445 35 320 594 654 0 3765126 0% 7,2% 36,5% 45,8% 8,1% 10,2% 10,3%
2021.04.09. 10,90109 35 293 017 217 0 28405766 0,1% 7,3% 35,9% 45,7% 8,2% 10,2% 10,1%
2021.04.08. 10,915441 35 311 036 390 0 -7086435 0% 7,4% 35,7% 47,3% 8,3% 10,2% 10,2%
2021.04.07. 10,942813 35 406 687 974 0 10226387 0% 9,2% 36,2% 47,6% 8,3% 10,4% 10,2%
2021.04.06. 10,945202 35 404 189 229 0 -21506863 -0,1% 11% 36,1% 50,1% 8,4% 10,4% 10,2%
2021.04.01. 10,834713 35 068 082 798 0 -10510647 0% 10,6% 37,6% 54,2% 8,1% 10,1% 10,2%
2021.03.31. 10,729887 34 739 207 562 0 13803173 0% 9,6% 36,8% 50,4% 7,8% 9,9% 10,2%
2021.03.30. 10,769922 34 854 970 671 0 7023152 0% 9,8% 37,3% 53,3% 7,9% 10% 10,2%
2021.03.29. 10,742899 34 760 509 923 0 -10358497 0% 9,8% 36,9% 53,7% 7,8% 10,2% 10,2%
2021.03.26. 10,708747 34 660 330 780 0 -1641693 0% 11,6% 38% 50,7% 7,9% 10,1% 10,2%
2021.03.25. 10,577027 34 235 622 405 0 -7588308 0% 10,3% 36,3% 51,8% 7,4% 9,9% 10%
2021.03.24. 10,624886 34 398 154 614 0 -47853211 -0,1% 10,8% 36,5% 54,4% 7,6% 10% 10,1%
2021.03.23. 10,666226 34 580 032 601 0 -10081365 0% 11,2% 36,7% 62,2% 7,7% 10% 10,2%
2021.03.22. 10,716349 34 752 660 708 0 11124 0% 12,8% 36,7% 58,2% 7,8% 10% 10,2%
2021.03.19. 10,820345 35 089 904 049 0 34056354 0,1% 13,2% 34,3% 63,4% 8% 10,1% 10,4%
2021.03.18. 10,89666 35 303 093 695 0 19045106 0,1% 14% 35,2% 66,5% 8,4% 10,3% 10,4%
2021.03.17. 10,861959 35 171 684 638 0 67177427 0,2% 13,5% 33,8% 60,9% 8,2% 10,5% 10,4%
2021.03.16. 10,920261 35 292 932 060 0 20715505 0,1% 14% 34,3% 64,3% 8,4% 10,4% 10,5%
2021.03.12. 10,82166 34 953 737 370 0 -42570343 -0,1% 15,2% 33,7% 57,2% 8,1% 10,3% 10,3%
2021.03.11. 10,78036 34 862 747 103 0 19602532 0,1% 14,8% 33,2% 44,1% 8,2% 10,3% 10,3%
2021.03.10. 10,757568 34 769 478 668 0 38984866 0,1% 14,1% 33,9% 39,3% 8,1% 10,4% 10,3%
2021.03.09. 10,703546 34 556 085 354 0 8928791 0% 12,6% 33,2% 39,8% 7,9% 10,3% 10,2%
2021.03.08. 10,634634 34 324 733 671 0 -10187330 0% 12,9% 33,7% 29,2% 7,8% 10,1% 10,1%
2021.03.05. 10,548444 34 056 648 440 0 -3426229 0% 13,1% 31,5% 24,1% 7,8% 9,9% 9,9%
2021.03.04. 10,502772 33 912 603 466 0 -352117 0% 12,6% 30,9% 21,2% 7,9% 9,8% 9,8%
2021.03.03. 10,505459 33 921 631 779 0 5645077 0% 14,4% 30,5% 21,1% 7,9% 9,9% 9,9%
2021.03.02. 10,520827 33 965 600 991 0 27070687 0,1% 14,7% 30,7% 23,4% 7,9% 10,1% 10%
2021.03.01. 10,446907 33 700 076 030 0 -133030997 -0,4% 14,6% 30,5% 23,4% 7,3% 10,1% 9,9%
2021.02.26. 10,244743 33 178 383 457 0 -11149723 0% 12% 26,1% 14,8% 6,5% 9,8% 9,6%
2021.02.25. 10,361168 33 566 711 153 0 -6068588 0% 13,6% 28,6% 15,7% 6,9% 10,3% 9,7%
2021.02.24. 10,291236 33 346 182 543 0 -11268502 0% 13,3% 27,6% 13,8% 6,7% 10,3% 9,8%
2021.02.23. 10,253697 33 235 774 178 0 3495475 0% 13,5% 26,8% 9,7% 6,5% 10% 9,8%
2021.02.22. 10,286117 33 337 352 071 0 237790760 0,7% 14,9% 27,2% 10,1% 6,7% 10% 9,8%
2021.02.19. 10,348653 33 300 795 087 0 -42781476 -0,1% 16,2% 28% 9,8% 6,7% 10,3% 9,9%
2021.02.18. 10,300113 33 187 179 667 0 -32498185 -0,1% 15,2% 27,4% 9,4% 6,6% 10,2% 9,8%
2021.02.17. 10,369049 33 442 008 589 0 11765293 0% 17,5% 28,5% 9,7% 6,9% 10,4% 9,9%
2021.02.16. 10,437548 33 651 086 908 0 4504146 0% 18,6% 29,6% 10,2% 7,1% 10,7% 9,9%
2021.02.15. 10,31878 33 263 721 065 0 17235561 0,1% 20,4% 28,1% 8,9% 6,8% 10,4% 9,9%
2021.02.12. 10,150556 32 704 477 943 0 95685424 0,3% 19% 25,8% 6,4% 6,3% 10,4% 9,7%
2021.02.11. 10,141774 32 580 580 230 0 37703038 0,1% 18,9% 26,5% 6,9% 6,5% 10,5% 9,7%
2021.02.10. 10,103361 32 419 617 736 0 115252585 0,4% 19,6% 27,8% 7,4% 6,4% 10,2% 9,7%
2021.02.09. 10,139107 32 418 658 982 0 3922922 0% 22,6% 28,7% 7,2% 6,5% 10,4% 9,7%
2021.02.08. 10,186473 32 566 165 213 0 9142502 0% 30% 29,3% 7,7% 6,5% 10,3% 9,7%
2021.02.05. 10,103194 32 290 854 402 0 -10879159 0% 28,6% 27% 6,7% 5,9% 9,8% 9,6%
2021.02.04. 9,994852 31 955 344 645 0 -1764841 0% 28,4% 26,1% 6,1% 5,3% 9,6% 9,4%
2021.02.03. 10,001463 31 978 247 213 0 32839134 0,1% 29,2% 27,3% 6,9% 5,3% 9,7% 9,5%
2021.02.02. 9,95762 31 805 370 314 0 -97518647 -0,3% 31,3% 27,5% 6,3% 5,1% 9,5% 9,4%
2021.02.01. 9,885684 31 672 415 593 0 -108752410 -0,3% 31,9% 26,6% 5,5% 4,6% 9,2% 9,4%
2021.01.29. 9,80917 31 535 185 602 0 5950390 0% 30,9% 22,5% 3,8% 4,1% 9% 9,3%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés