BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CAPITOL Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000703186
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:332 322 827
Árfolyam:0,447077
Dátum:2019.04.29.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:Az Alapkezelő elsődleges célja, hogy a befektetők közép- és hosszútávon az inflációt és a banki kamatokat meghaladó hozamot érjenek el, a kockázatok minimális szinten tartása mellett. Az Alapkezelő az Alap pénzeszközeit ingatlanok megvásárlására fordítja, az ingatlanokba nem fektetett tőkét pedig a törvény rendelkezéseinek megfelelően fekteti be. Az ingatlanokat megvásárlásukat követően a befektetési elveknek megfelelően hasznosítja.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2004.04.07.
Alapkezelő:Access Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:Gyimesi és Társa Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Költségek:A Befektetőt közvetlenül terhelő kötségek: vásárlás esetén: 0.-Ft, visszaváltás esetén: egy éven túli visszaváltáskor jutalék mentes, egy éven belüli visszaváltás esetén a visszaváltott befektetési jegyek aznapi összesített árfolyam értékének 2 %-a.
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,7% 5,4% 21,8% -3,3% -5,2% -9,1% 5,2% -5,2%
Szórás 7,8% 5%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés