BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000702329
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:11 392 775 158
Árfolyam:2,708537
Dátum:2019.01.02.
Kategória:Likviditási
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:A K&H Pénzpiaci Alap rövid futamidőre kínál kedvező megtakarítási formát. Célja, hogy befektetéseivel megőrizze az összegyűjtött tőke értékét, és a rövidtávú megtakarításokkal versenyképes, stabil hozamot biztosítson a Befektetési jegy tulajdonosok részére a lekötés kötöttségei nélkül. Az Alapkezelő az alap eszközeit magyar állampapírokba és bankbetétekbe vegyesen fekteti be úgy, hogy az eszközök átlagos hátralévő futamideje ne haladja meg az 1 évet. Az Alapkezelő saját megítélése alapján alakítja ki a befektetési politikát és választja meg a rövid és hosszú lejáratú, illetve fix és változó kamatozású értékpapírok arányát.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:1996.07.04.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:Ernst&Young Kft.
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,1% -0,2% -0,4% -0,1% 0,1% 2,6% 0% 5%
Szórás 0% 0,1%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés