BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000702030
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:11 511 551 384
Árfolyam:3,81756
Dátum:2019.10.21.
Kategória:Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembevételével az Alap portfoliójának döntő többségét forintban denominált fix vagy változó kamatozású, alacsony kockázatú értékpapírokba fektetve a referenciaindex teljesítményét meghaladó hozamot érjen el. Az Alapkezelő elsősorban a magyar állampapírpiaci befektetéseket szeretné alacsony költségszint mellett a Befektetési Jegyek tulajdonosainak elérhetővé tenni. Az Alapkezelő az Alap eszközeit legfőképpen a Magyar Állam által kibocsátott államkötvényekben és diszkontkincstárjegyekben, igyekszik tartani, valamint alacsony kockázatú fix és változó kamatozású vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba és egyéb alacsony kockázatú tőke- és pénzpiaci eszközökbe, ügyletekbe fektetheti. Megfelelő nemzetközi tőkepiaci környezet esetén az Alap portfoliójának 30%-ig külföldi (kizárólag OECD tagállam, illetve ottani székhelyű) kibocsátó által kibocsátott állampapírokat, vállalati és egyéb kötvényeket, jelzálogleveleket vásárolhat az Alapkezelő. A belföldi és külföldi részvények együttes aránya az Alap portfolióján belül nem haladhatja meg az Alap nettó eszközértékének 10%-át. Az Alapkezelő az Alap nevében csak olyan származtatott ügyletet köthet, amely csökkenti a külföldi befektetések devizakockázatát, a részvények árfolyamkockázatát, valamint a kötvények kamatlábkockázatát (fedezeti ügylet), illetve arbitrázs célokat szolgál, továbbá az árfolyamkockázatot csökkenti. A származtatott ügyletek nem nettósított, összesített értéke az Alap nettó eszközértékének 30%-át nem haladhatja meg. E korlátba nem számítandó bele az árfolyamkockázat csökkentésére kötött származtatott ügylet és a hitelintézettel állampapírra kötött repó ügylet.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2001.03.29.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:vétel: - visszaváltás: 500 Ft max. 1,7% alapkezelői (és forgalmazási) díj
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,9% 5% 10,2% 3,4% 4,6% 7% 6,5% 7,5%
Szórás 3,4% 3,4%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.10.21. 3,81756 11 511 551 384 0 15775901 0,1% 1,9% 5% 10,2% 3,4% 4,6% 7%
2019.10.18. 3,818054 11 497 263 060 0 13491306 0,1% 2,1% 5,1% 10,1% 3,6% 4,6% 7,1%
2019.10.17. 3,80604 11 447 636 583 0 5236981 0% 1,9% 5% 9,9% 3,6% 4,6% 7,1%
2019.10.16. 3,813872 11 465 945 564 0 5707242 0% 2,1% 5,1% 10,6% 3,6% 4,7% 7,1%
2019.10.15. 3,818097 11 472 933 952 0 14462133 0,1% 2,4% 5,4% 10,6% 3,7% 4,5% 7,1%
2019.10.14. 3,813915 11 445 921 240 0 33543764 0,3% 2,4% 5,2% 10,7% 3,6% 4,6% 7,2%
2019.10.11. 3,811424 11 404 923 657 0 23836866 0,2% 2% 4,8% 10,4% 3,6% 4,7% 7,3%
2019.10.10. 3,819425 11 404 978 144 0 -483445565 -4,1% 2,2% 5,1% 10,8% 3,6% 4,7% 7,3%
2019.10.09. 3,826834 11 911 485 120 0 4951487 0% 2% 5,3% 10,7% 3,7% 4,7% 7,3%
2019.10.08. 3,827059 11 907 233 682 0 5995913 0,1% 2,2% 5% 10,2% 3,7% 4,8% 7,3%
2019.10.07. 3,830492 11 911 913 578 0 2522219 0% 2,1% 4,9% 10,3% 3,7% 4,9% 7,4%
2019.10.04. 3,829475 11 906 229 402 0 6595793 0,1% 2% 4,8% 10% 3,6% 4,9% 7,4%
2019.10.03. 3,823077 11 879 752 592 0 -4872087 0% 2% 4,6% 9,6% 3,5% 4,9% 7,4%
2019.10.02. 3,815245 11 860 277 699 0 3366628 0% 2,4% 4,3% 9,3% 3,4% 4,8% 7,4%
2019.10.01. 3,812688 11 848 964 498 0 -6616345 -0,1% 2,6% 4,1% 9,1% 3,4% 4,8% 7,3%
2019.09.30. 3,816745 11 868 196 114 0 3605584 0% 2,8% 4,1% 9,2% 3,4% 4,9% 7,3%
2019.09.27. 3,820417 11 876 005 172 0 -393444 0% 2,9% 4,1% 9,5% 3,4% 4,8% 7,4%
2019.09.26. 3,818621 11 870 815 453 0 -53392434 -0,4% 2,8% 4,6% 9,5% 3,4% 4,8% 7,3%
2019.09.25. 3,82921 11 957 273 603 0 399195157 3,5% 2,9% 4,8% 9,9% 3,5% 4,9% 7,4%
2019.09.24. 3,830064 11 560 656 158 0 749119 0% 2,9% 4,9% 9,7% 3,5% 4,9% 7,4%
2019.09.23. 3,825148 11 545 069 558 0 2991789 0% 2,9% 4,8% 9,7% 3,5% 4,9% 7,4%
2019.09.20. 3,818893 11 523 203 807 0 -869890 0% 2,5% 5,3% 9,7% 3,5% 4,9% 7,4%
2019.09.19. 3,813081 11 506 535 129 0 2156707 0% 2,7% 5,2% 9,5% 3,4% 4,9% 7,4%
2019.09.18. 3,81076 11 497 375 774 0 5222303 0% 2,4% 5,4% 9,8% 3,5% 4,8% 7,4%
2019.09.17. 3,805868 11 477 400 609 0 23140141 0,2% 2,7% 5,3% 9,2% 3,5% 4,8% 7,4%
2019.09.16. 3,804078 11 448 873 227 0 14594294 0,1% 2,6% 5,3% 8,9% 3,5% 4,8% 7,5%
2019.09.13. 3,801429 11 426 316 582 0 9543473 0,1% 2,7% 5,1% 8,9% 3,5% 4,9% 7,6%
2019.09.12. 3,806678 11 432 537 350 0 -206938 0% 3,1% 5,3% 8,9% 3,6% 4,9% 7,6%
2019.09.11. 3,792356 11 389 730 468 0 24754193 0,2% 2,8% 4,8% 8,4% 3,4% 4,7% 7,5%
2019.09.10. 3,776876 11 318 585 632 0 21447905 0,2% 2,4% 4,4% 7,8% 3,2% 4,7% 7,5%
2019.09.09. 3,782188 11 313 026 624 0 10097986 0,1% 2,6% 4,5% 7,8% 3,3% 4,6% 7,5%
2019.09.06. 3,780239 11 297 104 124 0 5500140 0% 2,3% 4,5% 8,1% 3,3% 4,6% 7,6%
2019.09.05. 3,788749 11 317 023 422 0 3541699 0% 2,8% 5% 8,4% 3,4% 4,7% 7,6%
2019.09.04. 3,802081 11 353 292 050 0 -4533333 0% 3,1% 5,2% 8,5% 3,6% 4,7% 7,6%
2019.09.03. 3,814592 11 395 199 062 0 1075324 0% 3,2% 5,6% 8,7% 3,7% 4,8% 7,7%
2019.09.02. 3,810261 11 381 187 112 0 -8039629 -0,1% 3,5% 5,5% 8,6% 3,7% 4,8% 7,7%
2019.08.30. 3,806023 11 376 558 962 0 -4476107 0% 3,8% 5,1% 8,4% 3,5% 4,7% 7,7%
2019.08.29. 3,821231 11 426 511 090 0 44634963 0,4% 4,3% 5,5% 8,7% 3,6% 4,8% 7,7%
2019.08.28. 3,828338 11 403 044 958 0 5519918 0% 4,6% 5,7% 8,9% 3,7% 4,9% 7,7%
2019.08.27. 3,825833 11 390 067 287 0 -4695876 0% 4,7% 5,5% 8,8% 3,7% 4,8% 7,7%
2019.08.26. 3,816478 11 366 900 470 0 5123982 0% 4,4% 5,2% 8,5% 3,6% 4,8% 7,7%
2019.08.23. 3,802677 11 320 690 472 0 3803007 0% 4,1% 4,8% 8,2% 3,4% 4,8% 7,8%
2019.08.22. 3,812675 11 346 641 830 0 8577589 0,1% 4,6% 5,1% 8,5% 3,5% 4,8% 7,8%
2019.08.21. 3,830938 11 392 374 421 0 -14685514 -0,1% 5,3% 5,6% 9,3% 3,7% 4,9% 7,9%
2019.08.16. 3,847312 11 455 815 409 0 -37957 0% 5,5% 6,4% 10,1% 3,8% 5,2% 8%
2019.08.15. 3,854494 11 477 238 671 0 9898553 0,1% 5,7% 6,6% 10,2% 3,9% 5,2% 8%
2019.08.14. 3,860495 11 485 193 436 0 6999677 0,1% 6% 6,6% 10,3% 4% 5,2% 8%
2019.08.13. 3,836213 11 405 997 447 0 -1260818 0% 5,7% 5,9% 10,3% 3,8% 5,2% 8%
2019.08.12. 3,825935 11 376 695 885 0 1422032 0% 5,5% 5,7% 9,5% 3,7% 5,2% 8%
2019.08.09. 3,816527 11 347 301 978 0 6094552 0,1% 5,4% 5% 9,2% 3,7% 5,1% 8%
2019.08.08. 3,810863 11 324 376 260 0 -6081882 -0,1% 5,3% 4,9% 8,8% 3,7% 5,1% 8%
2019.08.07. 3,80639 11 317 159 018 0 2860644 0% 5,1% 4,7% 8,3% 3,7% 5,1% 7,9%
2019.08.06. 3,803757 11 306 471 917 0 -218822 0% 5% 4,8% 8,1% 3,7% 5,1% 7,9%
2019.08.05. 3,808172 11 319 814 353 0 3109796 0% 5,3% 5,2% 8,3% 3,7% 5% 7,9%
2019.08.02. 3,785748 11 250 067 393 0 3914605 0% 4,5% 4,3% 7,5% 3,4% 5% 7,9%
2019.08.01. 3,763031 11 178 668 409 0 -8645 0% 3,7% 3,7% 6,6% 3,1% 4,8% 7,9%
2019.07.31. 3,768886 11 196 070 255 0 5670072 0,1% 3,9% 4,3% 6,7% 3,2% 4,7% 7,9%
2019.07.30. 3,764273 11 176 703 479 0 -6835949 -0,1% 3,8% 4,5% 6,6% 3,2% 4,5% 7,9%
2019.07.29. 3,772999 11 209 464 106 0 -4637659 0% 3,9% 4,7% 6,8% 3,3% 4,6% 7,9%
2019.07.26. 3,770661 11 207 152 765 0 -5105490 0% 3,8% 4,5% 6,7% 3,3% 4,5% 7,9%
2019.07.25. 3,776895 11 230 795 381 0 -14085197 -0,1% 4% 4,7% 7,5% 3,5% 4,6% 7,9%
2019.07.24. 3,771224 11 227 996 413 0 2407010 0% 3,7% 4,7% 7,4% 3,4% 4,5% 7,9%
2019.07.23. 3,759706 11 191 304 423 0 2197148 0% 3,5% 4,7% 7% 3,3% 4,4% 7,9%
2019.07.22. 3,748856 11 156 817 034 0 3904286 0% 3,2% 4,4% 6,7% 3,2% 4,4% 7,9%
2019.07.19. 3,747216 11 148 033 719 0 2997846 0% 3,1% 4,4% 6,5% 3,1% 4,5% 7,9%
2019.07.18. 3,739889 11 123 243 780 0 3290001 0% 2,9% 4,2% 6,2% 3% 4,4% 7,9%
2019.07.17. 3,735304 11 106 321 025 0 1679503 0% 3,1% 3,8% 6,4% 2,9% 4,4% 7,9%
2019.07.16. 3,736625 11 108 568 707 0 13923184 0,1% 3% 3,5% 6,5% 2,9% 4,5% 7,9%
2019.07.15. 3,72834 11 070 046 015 0 13322339 0,1% 2,9% 2,8% 6,2% 2,8% 4,4% 7,9%
2019.07.12. 3,726142 11 050 205 312 0 11808859 0,1% 2,8% 3,4% 6,1% 2,9% 4,4% 8%
2019.07.11. 3,738123 11 073 889 203 0 -3676940 0% 2,8% 3,8% 6,5% 3,1% 4,4% 8,1%
2019.07.10. 3,738697 11 079 267 137 0 25006701 0,2% 2,8% 3,8% 6,9% 3,1% 4,4% 8,1%
2019.07.09. 3,750736 11 089 856 324 0 3952670 0% 3,2% 4,2% 7,2% 3,3% 4,5% 8,1%
2019.07.08. 3,746313 11 072 830 766 0 4187453 0% 2,8% 4,4% 7,3% 3,2% 4,5% 8,2%
2019.07.05. 3,752061 11 085 626 027 0 5128825 0% 2,8% 4,1% 7,7% 3,4% 4,6% 8,2%
2019.07.04. 3,75372 11 085 396 521 0 -7401292 -0,1% 2,7% 4,1% 7,9% 3,5% 4,6% 8,2%
2019.07.03. 3,748305 11 076 795 687 0 -9311236 -0,1% 2,5% 3,8% 8,3% 3,4% 4,5% 8,2%
2019.07.02. 3,725672 11 019 166 837 0 350229 0% 1,8% 3,5% 7,2% 3,2% 4,4% 8,2%
2019.07.01. 3,71543 10 988 525 504 0 4410325 0% 1,5% 3,6% 6,6% 3,1% 4,4% 8,2%
2019.06.28. 3,714234 10 980 579 383 0 -5183110 0% 1,2% 3,6% 6,4% 3,3% 4,3% 8,4%
2019.06.27. 3,711176 10 976 717 704 0 2351843 0% 1,1% 3,6% 6,3% 3,4% 4,3% 8,4%
2019.06.26. 3,713456 10 981 108 078 0 1367923 0% 1,7% 4,1% 6,4% 3,7% 4,3% 8,4%
2019.06.25. 3,721938 11 004 819 261 0 10828597 0,1% 1,9% 4,3% 6,6% 3,8% 4,5% 8,5%
2019.06.24. 3,72052 10 989 802 126 0 -45867394 -0,4% 1,9% 4,2% 6,5% 3,7% 4,5% 8,5%
2019.06.21. 3,71826 11 028 965 991 0 20493138 0,2% 2,1% 4,2% 6,4% 3,5% 4,5% 8,5%
2019.06.20. 3,725025 11 028 501 662 0 14797056 0,1% 2,7% 4,6% 6,2% 3,6% 4,5% 8,5%
2019.06.19. 3,712936 10 977 961 309 0 2905636 0% 2,5% 4,4% 6% 3,6% 4,5% 8,5%
2019.06.18. 3,720261 10 996 707 617 0 143137 0% 2,9% 4,8% 6,1% 3,6% 4,5% 8,5%
2019.06.17. 3,704308 10 949 409 672 0 4812167 0% 2,5% 4,3% 5,5% 3,5% 4,4% 8,5%
2019.06.14. 3,706184 10 950 140 258 0 2859771 0% 2,6% 4,3% 5,8% 3,5% 4,4% 8,5%
2019.06.13. 3,700124 10 929 380 534 0 -25760450 -0,2% 2,3% 4,1% 5,4% 3,3% 4,4% 8,5%
2019.06.12. 3,693603 10 935 833 935 0 4471836 0% 2,1% 3,9% 4,6% 3,2% 4,3% 8,4%
2019.06.11. 3,689625 10 919 589 053 0 -39540394 -0,4% 2% 3,7% 4,2% 3,2% 4,3% 8,4%
2019.06.07. 3,688004 10 954 314 663 0 -11256426 -0,1% 1,9% 3,5% 3,6% 3,3% 4,3% 8,5%
2019.06.06. 3,695506 10 987 876 844 0 6832098 0,1% 2,2% 3,9% 3,6% 3,4% 4,4% 8,6%
2019.06.05. 3,685718 10 951 960 105 0 -5750300 -0,1% 2,1% 3,6% 3,3% 3,4% 4,5% 8,5%
2019.06.04. 3,686592 10 960 308 824 0 -10728755 -0,1% 2% 3,5% 3,5% 3,4% 4,5% 8,5%
2019.06.03. 3,697542 11 003 624 006 0 -1358975 0% 2,3% 4,1% 3,8% 3,5% 4,5% 8,4%
2019.05.31. 3,679903 10 952 484 079 0 34268861 0,3% 1,6% 3,4% 3,3% 3,3% 4,5% 8,4%
2019.05.30. 3,665141 10 874 416 593 0 25611659 0,2% 1,2% 3% 3% 3,2% 4,4% 8,4%
2019.05.29. 3,662196 10 840 087 744 0 -25215783 -0,2% 1,1% 3,4% 2,8% 3,1% 4,4% 8,4%
2019.05.28. 3,661035 10 861 858 977 0 22124938 0,2% 1,1% 3,3% 2,7% 3,1% 4,5% 8,4%
2019.05.27. 3,655278 10 822 688 491 0 5859825 0,1% 0,8% 3,3% 2,5% 3,1% 4,4% 8,3%
2019.05.24. 3,654056 10 813 212 480 0 1976933 0% 0,7% 3,7% 2,6% 3% 4,5% 8,4%
2019.05.23. 3,654157 10 811 534 375 0 5580263 0,1% 0,7% 3,7% 3,1% 3% 4,5% 8,4%
2019.05.22. 3,644285 10 776 760 955 0 5097966 0% 0,5% 3,5% 2,7% 3% 4,5% 8,4%
2019.05.21. 3,63965 10 757 963 002 0 -11464347 -0,1% 0,3% 3,6% 2,2% 2,9% 4,5% 8,3%
2019.05.20. 3,641726 10 775 570 064 0 3622441 0% 0,4% 3,8% 2,3% 3% 4,5% 8,4%
2019.05.17. 3,64565 10 783 554 516 0 371809 0% 0,8% 4,3% 2,5% 3% 4,5% 8,6%
2019.05.16. 3,64659 10 785 963 059 0 -4170247 0% 0,8% 4,3% 2,2% 3% 4,5% 8,6%
2019.05.15. 3,645214 10 786 061 770 0 -1132170 0% 0,8% 4,3% 2,2% 3% 4,4% 8,6%
2019.05.14. 3,640388 10 772 912 475 0 -2844740 0% 0,6% 4,2% 1,7% 2,9% 4,5% 8,6%
2019.05.13. 3,630575 10 746 710 172 0 -6678386 -0,1% 0,2% 4,1% 1,1% 2,8% 4,5% 8,4%
2019.05.10. 3,625798 10 739 239 577 0 -11776243 -0,1% -0,2% 3,8% 0,8% 2,7% 4,5% 8,3%
2019.05.09. 3,622378 10 740 875 025 0 -3350322 0% -0,3% 3,7% 0,7% 2,6% 4,5% 8,3%
2019.05.08. 3,619609 10 736 012 300 0 -7067 0% -0,4% 3,6% 0,5% 2,5% 4,5% 8,3%
2019.05.07. 3,621078 10 740 376 526 0 7330181 0,1% -0,4% 3,3% 0,3% 2,6% 4,6% 8,3%
2019.05.06. 3,621435 10 734 104 510 0 3399520 0% -0,3% 3,4% 0,3% 2,6% 4,6% 8,5%
2019.05.03. 3,617834 10 720 034 836 0 3127904 0% -0,3% 3,7% 0,2% 2,6% 4,6% 8,5%
2019.05.02. 3,62306 10 732 387 619 0 -6641 0% -0,2% 3,9% 0,2% 2,7% 4,6% 8,5%
2019.04.30. 3,627829 10 746 521 210 0 -1121938 0% 0,7% 3,7% 0,2% 2,7% 4,7% 8,6%
2019.04.29. 3,632626 10 761 854 525 0 -2030635 0% 0,8% 4% 0,4% 2,7% 4,8% 8,6%
2019.04.26. 3,63285 10 764 548 898 0 136257 0% 0,7% 4,3% 0,6% 2,4% 4,8% 8,7%
2019.04.25. 3,633261 10 765 630 465 0 -368659 0% 0,7% 4,5% 0,6% 2,3% 4,8% 8,7%
2019.04.24. 3,635552 10 772 787 765 0 -1402270 0% 0,9% 4,6% 0,6% 2,3% 4,8% 8,7%
2019.04.23. 3,633081 10 766 867 069 0 1072535 0% 1,1% 4,9% 0,6% 2,3% 4,9% 8,7%
2019.04.18. 3,634181 10 769 054 129 0 -11226123 -0,1% 1,2% 4,8% 0,4% 2,3% 5% 8,8%
2019.04.17. 3,624288 10 750 934 077 0 9527903 0,1% 0,7% 4,7% 0,2% 2,2% 4,9% 8,8%
2019.04.16. 3,629344 10 756 390 786 0 4098538 0% 0,5% 5,3% 0,4% 2,2% 4,9% 8,7%
2019.04.15. 3,622888 10 733 165 706 0 22082833 0,2% -0,1% 5% 0,1% 2,2% 4,9% 8,7%
2019.04.12. 3,626274 10 721 093 596 0 15543356 0,1% 0,7% 5,3% 0% 2,4% 4,9% 8,6%
2019.04.11. 3,637756 10 739 447 603 0 8029424 0,1% 1% 5,4% 0,4% 2,5% 5% 8,7%
2019.04.09. 3,635728 10 725 435 558 0 5454197 0,1% 1% 5,2% 0,5% 2,6% 5% 8,6%
2019.04.08. 3,645098 10 747 608 902 0 3935665 0% 1,6% 5% 1% 2,7% 5% 8,8%
2019.04.05. 3,650656 10 760 055 056 0 892090 0% 1,3% 5,1% 1% 2,6% 5,1% 9,1%
2019.04.04. 3,653549 10 767 689 176 0 3032383 0% 1,4% 4,9% 0,8% 2,6% 5,1% 9,1%
2019.04.03. 3,656635 10 773 749 248 0 -7796519 -0,1% 1,3% 4,8% 0,8% 2,6% 5,2% 9,1%
2019.04.02. 3,658047 10 785 709 033 0 1110437 0% 1,6% 4,8% 0,8% 2,6% 5,2% 9,3%
2019.04.01. 3,661255 10 794 056 373 0 -5952880 -0,1% 2,1% 4,8% 0,9% 2,6% 5,2% 9,5%
2019.03.29. 3,667783 10 819 265 617 0 765743 0% 2,3% 4,9% 1,1% 2,6% 5,3% 9,4%
2019.03.28. 3,669139 10 822 499 534 0 -263942 0% 2,3% 5% 1,3% 2,7% 5,3% 9,4%
2019.03.27. 3,669411 10 823 565 787 0 -666956 0% 2,5% 5,2% 1,5% 2,7% 5,4% 9,4%
2019.03.26. 3,649714 10 766 129 436 0 -358930 0% 2,3% 4,7% 1,1% 2,5% 5,2% 9,3%
2019.03.25. 3,653367 10 777 264 548 0 1627934 0% 2,4% 4,8% 1,2% 2,5% 5,3% 9,2%
2019.03.22. 3,64966 10 764 702 786 0 -6308519 -0,1% 2,3% 4,7% 1,1% 2,7% 5,2% 9,4%
2019.03.21. 3,641971 10 748 319 244 0 8336309 0,1% 2% 4,5% 1,2% 2,6% 5,2% 9,4%
2019.03.20. 3,627788 10 698 158 006 0 1782170 0% 1,9% 4,2% 0,8% 2,5% 5,1% 9,4%
2019.03.19. 3,624007 10 685 227 721 0 -2135408 0% 1,9% 4,1% 0,7% 2,5% 5,1% 9,4%
2019.03.18. 3,616566 10 665 419 278 0 16775598 0,2% 1,9% 4,2% 0,7% 2,4% 5,1% 9,3%
2019.03.14. 3,612697 10 637 251 768 0 -2722764 0% 1,7% 3,4% 0,6% 2,5% 5,2% 9,2%
2019.03.13. 3,615394 10 647 917 631 0 2607033 0% 1,7% 3,6% 0,7% 2,5% 5,2% 9,2%
2019.03.12. 3,616103 10 647 398 206 0 15459283 0,1% 1,7% 3,5% 0,8% 2,5% 5,2% 9,5%
2019.03.11. 3,618706 10 639 592 172 0 -14069289 -0,1% 1,7% 3,5% 0,9% 2,6% 5,2% 9,5%
2019.03.08. 3,619243 10 655 242 417 0 -3997699 0% 1,6% 3,2% 1% 2,7% 5,2% 9,7%
2019.03.07. 3,617671 10 654 610 329 0 1571155 0% 1,5% 3,1% 0,9% 2,6% 5,2% 9,7%
2019.03.06. 3,616303 10 649 010 793 0 6304526 0,1% 1,7% 3,4% 0,9% 2,6% 5,1% 9,7%
2019.03.05. 3,609261 10 621 981 804 0 -5885213 -0,1% 1,5% 3,3% 0,5% 2,6% 5,1% 9,5%
2019.03.04. 3,613061 10 639 056 536 0 172359 0% 1,4% 3,1% 0,7% 2,6% 5,2% 9,4%
2019.03.01. 3,613242 10 639 417 143 0 1593712 0% 1,5% 2,9% 0,5% 2,6% 5,3% 9,2%
2019.02.28. 3,622055 10 663 769 974 0 -3845412 0% 2,2% 3% 0,6% 2,7% 5,3% 9,2%
2019.02.27. 3,62504 10 676 406 758 0 13743352 0,1% 2,4% 3,1% 0,7% 2,7% 5,4% 9,2%
2019.02.26. 3,626986 10 668 387 355 0 1538453 0% 2,5% 3,1% 0,5% 2,8% 5,3% 9,4%
2019.02.25. 3,627318 10 667 825 303 0 -5680425 -0,1% 2,9% 3,1% 0,7% 2,8% 5,3% 9,4%
2019.02.22. 3,627593 10 674 314 925 0 -3114584 0% 3% 3,2% 0,8% 2,9% 5,4% 9,5%
2019.02.21. 3,628008 10 678 651 017 0 4223464 0% 3,3% 3,5% 0,8% 2,9% 5,4% 9,5%
2019.02.20. 3,626062 10 668 701 977 0 3713972 0% 3,3% 3,7% 1% 2,9% 5,5% 9,5%
2019.02.19. 3,61885 10 643 776 042 0 5059696 0% 3,4% 3,5% 0,6% 2,8% 5,4% 9,4%
2019.02.18. 3,617453 10 634 609 437 0 13205073 0,1% 3,4% 3,4% 0,4% 2,9% 5,4% 9,5%
2019.02.15. 3,617013 10 620 112 456 0 -25378370 -0,2% 3,5% 3,4% 0,5% 2,9% 5,3% 8,7%
2019.02.14. 3,619909 10 654 014 252 0 6504466 0,1% 3,6% 3,4% 0,4% 3% 5,3% 8,8%
2019.02.13. 3,623589 10 658 334 046 0 2044854 0% 3,9% 4,2% 0,5% 3% 5,3% 8,8%
2019.02.12. 3,618327 10 640 814 646 0 11339744 0,1% 3,7% 3,6% 0,5% 3% 5,3% 8,7%
2019.02.11. 3,629361 10 661 889 227 0 -2354922 0% 3,9% 3,9% 0,8% 3,1% 5,4% 8,8%
2019.02.08. 3,633808 10 677 310 883 0 -2794270 0% 4% 3,8% 1,2% 3,1% 5,4% 8,9%
2019.02.07. 3,634945 10 683 446 903 0 1114770 0% 3,7% 3,4% 1,3% 3,1% 5,4% 9%
2019.02.06. 3,630811 10 670 183 184 0 4948708 0% 3,7% 3,2% 1,3% 3% 5,4% 8,9%
2019.02.05. 3,620762 10 635 716 294 0 -4829452 0% 3,7% 2,9% 1% 2,9% 5,3% 8,7%
2019.02.04. 3,626387 10 657 076 264 0 482694 0% 4% 3,1% 0,6% 2,9% 5,4% 8,7%
2019.02.01. 3,629129 10 664 651 281 0 -4468014 0% 4,1% 2,8% 0,4% 2,9% 5,5% 8,6%
2019.01.31. 3,614271 10 625 438 904 0 662178 0% 3,6% 2,3% -0,4% 2,9% 5,4% 8,6%
2019.01.30. 3,60257 10 590 379 606 0 -2269302 0% 3% 2% -0,8% 2,8% 5,3% 8,5%
2019.01.29. 3,604421 10 598 091 410 0 -4762479 0% 3,2% 2% -0,7% 2,8% 5,2% 8,3%
2019.01.28. 3,60191 10 595 467 469 0 1485300 0% 3,5% 2% -1,1% 2,9% 5,1% 8,2%
2019.01.25. 3,607498 10 610 417 664 0 -5552589 -0,1% 3,8% 2,7% -1% 3,1% 5,1% 8,2%
2019.01.24. 3,601657 10 598 781 641 0 -722196 0% 3,6% 2,6% -1,1% 3,1% 5,1% 8,2%
2019.01.23. 3,59196 10 570 966 031 0 1486100 0% 3,7% 2,3% -1,5% 3% 4,9% 8,2%
2019.01.22. 3,59238 10 570 715 797 0 3056841 0% 3,7% 2,3% -1,2% 3% 4,9% 8%
2019.01.21. 3,592215 10 567 173 578 0 710709122 7,2% 3,7% 2,3% -1,3% 3% 4,9% 8,1%
2019.01.18. 3,590732 9 852 395 341 0 15923289 0,2% 3,5% 2% -1,7% 3% 4,9% 8,1%
2019.01.17. 3,597372 9 854 661 706 0 4457609 0% 3,9% 2,4% -1,8% 3% 4,9% 8,1%
2019.01.16. 3,611002 9 887 525 309 0 18788785 0,2% 4,7% 2,9% -1,3% 3,2% 5,1% 8,2%
2019.01.15. 3,627377 9 913 488 801 0 3471788 0% 5,1% 3,4% -0,9% 3,3% 5,2% 8,4%
2019.01.14. 3,615944 9 878 781 984 0 5479266 0,1% 5% 3% -1,3% 3,2% 5,1% 8,4%
2019.01.11. 3,602673 9 837 066 371 0 19429667 0,2% 4,4% 2,6% -1,6% 3,3% 5,1% 8,4%
2019.01.10. 3,603154 9 818 947 476 0 9755308 0,1% 4,5% 3% -1,6% 3,3% 5,1% 8,4%
2019.01.09. 3,599791 9 800 036 769 0 -761344 0% 4,1% 2,9% -1,8% 3,3% 5,1% 8,4%
2019.01.08. 3,589415 9 772 548 395 0 6719178 0,1% 3,4% 2,8% -2,1% 3,2% 5,1% 8,3%
2019.01.07. 3,599635 9 793 635 078 0 5699323 0,1% 3,6% 3,1% -1,8% 3,2% 5,2% 8,2%
2019.01.04. 3,60446 9 801 055 638 0 9425676 0,1% 3,5% 3,6% -1,4% 3,3% 5,2% 8,2%
2019.01.03. 3,609543 9 805 438 093 0 -10239510 -0,1% 3,4% 4,3% -1,1% 3,3% 5,3% 8,2%
2019.01.02. 3,599609 9 788 663 396 0 -5255759 -0,1% 3,1% 3,6% -1,3% 3,2% 5,2% 8,2%
2018.12.31. 3,586002 9 756 896 840 0 -8 0% 2,6% 2,9% -1,8% 3,1% 5,1% 8,2%
2018.12.28. 3,5853 9 754 986 826 0 5294553 0,1% 2,6% 2,7% -1,8% 3,1% 5,2% 8,2%
2018.12.27. 3,581412 9 739 119 433 0 -625388106 -6,1% 2,6% 2,5% -1,8% 3,1% 5,1% 8,1%
2018.12.21. 3,568893 10 328 277 898 0 3893587 0% 2,4% 2,2% -2,1% 3% 5,1% 8,1%
2018.12.20. 3,561342 10 302 540 163 0 6083513 0,1% 2,3% 1,6% -2,4% 3,1% 5,1% 8,1%
2018.12.19. 3,556456 10 282 330 378 0 5524879 0,1% 2,1% 1,5% -2,6% 3,1% 5% 8,1%
2018.12.18. 3,549835 10 257 673 327 0 5858112 0,1% 2,3% 1,2% -2,5% 3% 5% 8%
2018.12.17. 3,55176 10 257 374 556 0 18646882 0,2% 1,9% 1,2% -2,3% 3,1% 5% 8%
2018.12.14. 3,552405 10 240 587 028 0 9565613 0,1% 1,7% 1,4% -2,2% 3,2% 5,1% 8%
2018.12.13. 3,555056 10 238 656 366 0 68201 0% 1,8% 1,3% -2,1% 3,2% 5,1% 8%
2018.12.12. 3,555241 10 239 120 966 0 2298686 0% 1,7% 0,6% -2,2% 3,2% 5,1% 8%
2018.12.11. 3,55833 10 245 716 626 0 25247548 0,2% 1,7% 0,5% -2,2% 3,2% 5,1% 7,9%
2018.12.10. 3,556497 10 215 204 215 0 2920122 0% 1,5% 0,1% -2,3% 3,1% 5,1% 8,1%
2018.12.07. 3,563791 10 233 228 410 0 -7660607 -0,1% 1,6% 0,1% -2,1% 3,1% 5,2% 8,3%
2018.12.06. 3,557302 10 222 242 264 0 9774735 0,1% 1,7% -0,3% -2,3% 3,1% 5,2% 8,3%
2018.12.05. 3,556045 10 208 858 875 0 492039647 5,1% 1,7% -0,4% -2,4% 3,1% 5,2% 8,3%
2018.12.04. 3,561887 9 732 782 372 0 998219966 11,5% 1,6% 0% -2,2% 3,2% 5,3% 8,3%
2018.12.03. 3,551385 8 708 809 098 0 -9944948 -0,1% 1,2% -0,3% -2,5% 2,8% 5,3% 8,5%
2018.11.30. 3,558421 8 736 027 632 0 -4484047 -0,1% 1,3% 0% -2,2% 2,8% 5,4% 8,6%
2018.11.29. 3,54321 8 703 149 061 0 464953 0% 0,8% -0,5% -2,6% 2,6% 5,3% 8,5%
2018.11.28. 3,543843 8 704 238 856 0 10051403 0,1% 0,8% -0,6% -2,7% 2,7% 5,2% 8,5%
2018.11.27. 3,539326 8 683 105 798 0 1718769 0% 0,6% -0,7% -2,9% 2,6% 5,2% 8,5%
2018.11.26. 3,538126 8 678 443 626 0 52992350 0,6% 0,6% -0,8% -2,9% 2,6% 5,2% 8,7%
2018.11.23. 3,525239 8 594 034 591 0 -2346166 0% 0,3% -0,6% -3,3% 2,4% 5,1% 8,9%
2018.11.22. 3,522394 8 589 443 156 0 -31557118 -0,4% 0,2% -0,8% -3,1% 2,4% 5,1% 8,9%
2018.11.21. 3,513145 8 598 363 502 0 -9820339 -0,1% 0,2% -1,3% -3,1% 2,3% 5,1% 8,9%
2018.11.20. 3,508977 8 597 971 080 0 -25680986 -0,3% 0,3% -1,4% -3,1% 2,3% 5% 9%
2018.11.19. 3,500694 8 603 295 788 0 -7551365 -0,1% 0,1% -1,7% -3,3% 2,3% 4,9% 9%
2018.11.16. 3,496893 8 601 497 627 0 69202160 0,8% 0% -2% -3,5% 2,3% 4,9% 9%
2018.11.15. 3,495078 8 527 866 931 0 -4831210 -0,1% -0,1% -2% -3,6% 2,4% 4,9% 9%
2018.11.14. 3,492664 8 526 804 729 0 -4314660 -0,1% -0,2% -2,4% -3,5% 2,4% 4,9% 9%
2018.11.13. 3,486424 8 515 877 675 0 326678 0% 0,3% -2,9% -3,7% 2,3% 4,9% 9,1%
2018.11.12. 3,489373 8 522 753 896 0 4420891 0,1% -0,1% -2,9% -3,6% 2,3% 5% 9%
2018.11.09. 3,492298 8 525 473 578 0 719956 0% -0,1% -2,9% -3,6% 2,3% 4,9% 8,7%
2018.11.08. 3,492596 8 525 481 045 0 7876161 0,1% -0,3% -3% -3,4% 2,3% 4,9% 8,7%
2018.11.07. 3,504712 8 547 152 905 0 -4821053 -0,1% -0,3% -2,9% -3% 2,4% 4,9% 8,7%
2018.11.06. 3,502535 8 546 661 782 0 -1729348 0% -0,4% -3% -3,1% 2,4% 4,9% 8,6%
2018.11.05. 3,490388 8 518 744 800 0 -12564235 -0,1% -0,8% -3,4% -3,4% 2,3% 4,8% 8,5%
2018.10.31. 3,487812 8 525 012 700 0 3186922 0% -1,3% -3,6% -3,3% 2,3% 4,8% 8,9%
2018.10.30. 3,498473 8 547 873 967 0 -10242193 -0,1% -1% -3,3% -3,1% 2,4% 4,8% 8,9%
2018.10.29. 3,492382 8 543 216 092 0 -17716839 -0,2% -1,1% -3,5% -3,2% 2,3% 4,8% 9,3%
2018.10.26. 3,481777 8 534 936 722 0 -3688270 0% -1,5% -3,6% -3,5% 2,1% 4,7% 9,2%
2018.10.25. 3,476 8 524 457 618 0 3396814 0% -1,1% -3,8% -3,7% 2,2% 4,7% 9,2%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés