BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Concorde Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000702030
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:10 222 242 264
Árfolyam:3,557302
Dátum:2018.12.06.
Kategória:Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembevételével az Alap portfoliójának döntő többségét forintban denominált fix vagy változó kamatozású, alacsony kockázatú értékpapírokba fektetve a referenciaindex teljesítményét meghaladó hozamot érjen el. Az Alapkezelő elsősorban a magyar állampapírpiaci befektetéseket szeretné alacsony költségszint mellett a Befektetési Jegyek tulajdonosainak elérhetővé tenni. Az Alapkezelő az Alap eszközeit legfőképpen a Magyar Állam által kibocsátott államkötvényekben és diszkontkincstárjegyekben, igyekszik tartani, valamint alacsony kockázatú fix és változó kamatozású vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba és egyéb alacsony kockázatú tőke- és pénzpiaci eszközökbe, ügyletekbe fektetheti. Megfelelő nemzetközi tőkepiaci környezet esetén az Alap portfoliójának 30%-ig külföldi (kizárólag OECD tagállam, illetve ottani székhelyű) kibocsátó által kibocsátott állampapírokat, vállalati és egyéb kötvényeket, jelzálogleveleket vásárolhat az Alapkezelő. A belföldi és külföldi részvények együttes aránya az Alap portfolióján belül nem haladhatja meg az Alap nettó eszközértékének 10%-át. Az Alapkezelő az Alap nevében csak olyan származtatott ügyletet köthet, amely csökkenti a külföldi befektetések devizakockázatát, a részvények árfolyamkockázatát, valamint a kötvények kamatlábkockázatát (fedezeti ügylet), illetve arbitrázs célokat szolgál, továbbá az árfolyamkockázatot csökkenti. A származtatott ügyletek nem nettósított, összesített értéke az Alap nettó eszközértékének 30%-át nem haladhatja meg. E korlátba nem számítandó bele az árfolyamkockázat csökkentésére kötött származtatott ügylet és a hitelintézettel állampapírra kötött repó ügylet.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2001.03.29.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:vétel: - visszaváltás: 500 Ft max. 1,7% alapkezelői (és forgalmazási) díj
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,7% -0,3% -2,3% 3,1% 5,2% 8,3% -2,6% 7,4%
Szórás 3,1% 3,5%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.06. 3,557302 10 222 242 264 0 9774735 0,1% 1,7% -0,3% -2,3% 3,1% 5,2% 8,3%
2018.12.05. 3,556045 10 208 858 875 0 492039647 5,1% 1,7% -0,4% -2,4% 3,1% 5,2% 8,3%
2018.12.04. 3,561887 9 732 782 372 0 998219966 11,5% 1,6% 0% -2,2% 3,2% 5,3% 8,3%
2018.12.03. 3,551385 8 708 809 098 0 -9944948 -0,1% 1,2% -0,3% -2,5% 2,8% 5,3% 8,5%
2018.11.30. 3,558421 8 736 027 632 0 -4484047 -0,1% 1,3% 0% -2,2% 2,8% 5,4% 8,6%
2018.11.29. 3,54321 8 703 149 061 0 464953 0% 0,8% -0,5% -2,6% 2,6% 5,3% 8,5%
2018.11.28. 3,543843 8 704 238 856 0 10051403 0,1% 0,8% -0,6% -2,7% 2,7% 5,2% 8,5%
2018.11.27. 3,539326 8 683 105 798 0 1718769 0% 0,6% -0,7% -2,9% 2,6% 5,2% 8,5%
2018.11.26. 3,538126 8 678 443 626 0 52992350 0,6% 0,6% -0,8% -2,9% 2,6% 5,2% 8,7%
2018.11.23. 3,525239 8 594 034 591 0 -2346166 0% 0,3% -0,6% -3,3% 2,4% 5,1% 8,9%
2018.11.22. 3,522394 8 589 443 156 0 -31557118 -0,4% 0,2% -0,8% -3,1% 2,4% 5,1% 8,9%
2018.11.21. 3,513145 8 598 363 502 0 -9820339 -0,1% 0,2% -1,3% -3,1% 2,3% 5,1% 8,9%
2018.11.20. 3,508977 8 597 971 080 0 -25680986 -0,3% 0,3% -1,4% -3,1% 2,3% 5% 9%
2018.11.19. 3,500694 8 603 295 788 0 -7551365 -0,1% 0,1% -1,7% -3,3% 2,3% 4,9% 9%
2018.11.16. 3,496893 8 601 497 627 0 69202160 0,8% 0% -2% -3,5% 2,3% 4,9% 9%
2018.11.15. 3,495078 8 527 866 931 0 -4831210 -0,1% -0,1% -2% -3,6% 2,4% 4,9% 9%
2018.11.14. 3,492664 8 526 804 729 0 -4314660 -0,1% -0,2% -2,4% -3,5% 2,4% 4,9% 9%
2018.11.13. 3,486424 8 515 877 675 0 326678 0% 0,3% -2,9% -3,7% 2,3% 4,9% 9,1%
2018.11.12. 3,489373 8 522 753 896 0 4420891 0,1% -0,1% -2,9% -3,6% 2,3% 5% 9%
2018.11.09. 3,492298 8 525 473 578 0 719956 0% -0,1% -2,9% -3,6% 2,3% 4,9% 8,7%
2018.11.08. 3,492596 8 525 481 045 0 7876161 0,1% -0,3% -3% -3,4% 2,3% 4,9% 8,7%
2018.11.07. 3,504712 8 547 152 905 0 -4821053 -0,1% -0,3% -2,9% -3% 2,4% 4,9% 8,7%
2018.11.06. 3,502535 8 546 661 782 0 -1729348 0% -0,4% -3% -3,1% 2,4% 4,9% 8,6%
2018.11.05. 3,490388 8 518 744 800 0 -12564235 -0,1% -0,8% -3,4% -3,4% 2,3% 4,8% 8,5%
2018.10.31. 3,487812 8 525 012 700 0 3186922 0% -1,3% -3,6% -3,3% 2,3% 4,8% 8,9%
2018.10.30. 3,498473 8 547 873 967 0 -10242193 -0,1% -1% -3,3% -3,1% 2,4% 4,8% 8,9%
2018.10.29. 3,492382 8 543 216 092 0 -17716839 -0,2% -1,1% -3,5% -3,2% 2,3% 4,8% 9,3%
2018.10.26. 3,481777 8 534 936 722 0 -3688270 0% -1,5% -3,6% -3,5% 2,1% 4,7% 9,2%
2018.10.25. 3,476 8 524 457 618 0 3396814 0% -1,1% -3,8% -3,7% 2,2% 4,7% 9,2%
2018.10.24. 3,476469 8 522 210 510 0 -4336385 -0,1% -1% -3,8% -3,6% 2,2% 4,7% 9,2%
2018.10.19. 3,464892 8 498 152 615 0 1316502 0% -1,5% -4,2% -3,9% 2,1% 4,7% 8,8%
2018.10.18. 3,468438 8 505 531 847 0 -1368065 0% -1,5% -4,2% -3,8% 2,1% 4,7% 8,9%
2018.10.17. 3,462494 8 492 321 300 0 2139980 0% -1,4% -4,3% -4% 2% 4,7% 8,8%
2018.10.16. 3,447926 8 454 459 970 0 -6632738 -0,1% -1,7% -4,6% -4,3% 1,9% 4,7% 8,6%
2018.10.15. 3,451129 8 468 952 761 0 1784974 0% -1,7% -4,6% -4,1% 1,9% 4,7% 8,5%
2018.10.12. 3,445338 8 452 959 866 0 7279612 0,1% -1,9% -5% -4,2% 1,7% 4,7% 8,9%
2018.10.11. 3,450986 8 459 525 398 0 9007494 0,1% -1,7% -4,8% -3,9% 1,7% 4,7% 8,9%
2018.10.10. 3,446727 8 440 088 781 0 11065235 0,1% -1,5% -4,9% -3,8% 1,7% 4,8% 8,9%
2018.10.09. 3,457186 8 454 601 190 0 -2792827 0% -1,2% -4,5% -3,4% 1,8% 4,9% 8,4%
2018.10.08. 3,472023 8 493 690 113 0 -24479365 -0,3% -0,5% -3,8% -3,1% 2% 4,9% 8,3%
2018.10.05. 3,473718 8 522 327 946 0 5902068 0,1% -0,3% -3,9% -3,2% 2,1% 5% 8%
2018.10.04. 3,48186 8 536 387 412 0 -1008486 0% 0,1% -3,9% -3% 2,2% 5,1% 8%
2018.10.03. 3,489796 8 556 854 685 0 -5501196 -0,1% 0,9% -3,8% -2,8% 2,3% 5,1% 8,1%
2018.10.02. 3,491665 8 566 941 548 0 -705444 0% 0,5% -3,8% -2,7% 2,3% 5,1% 8%
2018.10.01. 3,493419 8 571 950 856 0 -198841 0% 0,2% -3,7% -2,8% 2,3% 5,1% 8%
2018.09.28. 3,49505 8 576 151 844 0 -6646555 -0,1% 0,1% -3,5% -2,6% 2,4% 5,2% 7,9%
2018.09.27. 3,489326 8 568 741 965 0 -237621 0% -0,1% -3,4% -3,1% 2,3% 5,2% 7,9%
2018.09.26. 3,487154 8 563 645 655 0 -4598052 -0,1% -0,1% -3,4% -3,4% 2,3% 5,1% 7,9%
2018.09.25. 3,485038 8 563 044 509 0 -3989544 0% -0,2% -3,4% -3,4% 2,3% 5% 7,9%
2018.09.24. 3,49142 8 582 722 494 0 -6215166 -0,1% 0% -3,3% -3,1% 2,3% 5,1% 7,9%
2018.09.21. 3,48615 8 575 973 393 0 -777706 0% -0,2% -3,1% -2,9% 2,4% 5,2% 7,9%
2018.09.20. 3,480366 8 562 521 095 0 1900685 0% -0,7% -3,3% -2,9% 2,4% 5,1% 7,9%
2018.09.19. 3,482185 8 565 094 586 0 9472358 0,1% -0,6% -3,2% -2,6% 2,5% 5,1% 7,9%
2018.09.18. 3,469216 8 523 757 791 0 2160145 0% -1,1% -3,4% -2,8% 2,3% 5,2% 8%
2018.09.17. 3,485664 8 561 999 638 0 -2154642 0% -0,7% -3% -2,3% 2,6% 5,4% 7,9%
2018.09.14. 3,494435 8 585 704 320 0 3112419 0% -0,2% -2,7% -2% 2,7% 5,5% 7,8%
2018.09.13. 3,491393 8 575 120 523 0 520655 0% -0,5% -2,7% -1,8% 2,7% 5,5% 7,8%
2018.09.12. 3,494212 8 581 523 121 0 7157052 0,1% -1,1% -2,6% -1,7% 2,7% 5,6% 7,8%
2018.09.11. 3,49776 8 583 072 424 0 -1572035 0% -1,2% -2,5% -1,6% 2,8% 5,6% 7,8%
2018.09.10. 3,504739 8 601 773 202 0 -1315409 0% -1,4% -2,3% -1,2% 2,9% 5,8% 7,9%
2018.09.07. 3,507723 8 610 413 441 0 -923455 0% -1,5% -2,2% -1% 2,9% 5,9% 8%
2018.09.06. 3,496336 8 583 382 211 0 6630102 0,1% -2% -2,5% -1,2% 2,8% 5,9% 8%
2018.09.05. 3,494998 8 573 469 903 0 -18267249 -0,2% -2,1% -2,7% -1,1% 2,8% 5,9% 7,9%
2018.09.04. 3,504145 8 614 223 179 0 -27449834 -0,3% -1,7% -2,4% -0,7% 2,9% 5,9% 7,9%
2018.09.03. 3,508126 8 651 490 672 0 -4941308 -0,1% -1,5% -2,3% -0,6% 3% 5,9% 8%
2018.08.31. 3,510057 8 661 196 795 0 -9830948 -0,1% -1,4% -2,5% -0,6% 3% 5,9% 7,9%
2018.08.30. 3,511439 8 674 441 750 0 -10772075 -0,1% -1,3% -2,5% -0,4% 3% 5,9% 7,9%
2018.08.29. 3,516216 8 697 029 285 0 1375296 0% -1,3% -2,4% -0,5% 3,1% 6% 7,9%
2018.08.28. 3,516593 8 696 586 316 0 11404397 0,1% -1,4% -2,3% -0,3% 3,1% 6% 7,9%
2018.08.27. 3,517487 8 687 389 895 0 -3586044 0% -1,3% -2,3% -0,2% 3,1% 5,9% 7,9%
2018.08.24. 3,516771 8 689 206 852 0 -718254 0% -1,3% -2,4% -0,1% 3,2% 5,9% 7,9%
2018.08.23. 3,51347 8 681 768 350 0 2168105 0% -0,9% -2,5% 0,1% 2,9% 5,9% 7,8%
2018.08.22. 3,515008 8 683 399 687 0 1487376 0% -1% -2,3% 0,2% 2,9% 5,8% 7,9%
2018.08.21. 3,505171 8 657 615 362 0 7945012 0,1% -1,5% -2,6% 0% 2,8% 5,8% 7,8%
2018.08.17. 3,496981 8 629 459 981 0 988837 0% -1,7% -2,9% -0,1% 2,7% 5,8% 7,8%
2018.08.16. 3,495481 8 624 770 035 0 12628657 0,1% -2% -3% -0,1% 2,7% 5,8% 7,8%
2018.08.15. 3,498627 8 619 892 471 0 6297852 0,1% -1,9% -2,8% 0% 2,7% 5,6% 7,8%
2018.08.14. 3,49998 8 616 925 695 0 14478859 0,2% -2,2% -3% 0,1% 2,7% 5,6% 7,8%
2018.08.13. 3,476618 8 545 026 404 0 6453293 0,1% -3,2% -3,6% -0,6% 2,5% 5,5% 7,8%
2018.08.10. 3,492796 8 578 306 276 0 4110243 0% -2,9% -3% -0,2% 2,9% 5,5% 7,8%
2018.08.09. 3,495364 8 580 500 019 0 -6235916 -0,1% -2,8% -2,9% -0,3% 3% 5,5% 7,8%
2018.08.08. 3,501653 8 602 185 537 0 -1014112 0% -2,7% -2,5% 0% 3% 5,6% 7,8%
2018.08.07. 3,515731 8 637 787 841 0 3002705 0% -2,6% -2% 0,5% 3,2% 5,7% 7,8%
2018.08.06. 3,518002 8 640 362 809 0 4020820 0% -2,6% -1,9% 0,5% 3,2% 5,7% 7,9%
2018.08.03. 3,517777 8 635 789 637 0 10313227 0,1% -2,6% -2,4% 0,5% 3,3% 5,8% 8%
2018.08.02. 3,520374 8 631 844 171 0 245711 0% -2,6% -2,4% 0,7% 3,3% 5,8% 8%
2018.08.01. 3,529226 8 653 302 662 0 4793032 0,1% -2,5% -2,4% 1,1% 3,4% 5,8% 8%
2018.07.31. 3,532001 8 655 309 879 0 -1442592 0% -2,4% -2,6% 1% 3,4% 6% 8%
2018.07.30. 3,532137 8 657 085 800 0 -2312025 0% -2,4% -2,7% 1,1% 3,4% 6% 8%
2018.07.27. 3,53287 8 661 194 850 0 4976466 0,1% -2,4% -3% 1% 3,2% 5,8% 8%
2018.07.26. 3,533056 8 656 674 120 0 4559067 0,1% -2,2% -3% 1,1% 3,2% 5,8% 8%
2018.07.25. 3,513829 8 605 029 975 0 680166 0% -2,7% -3,5% 0,5% 3% 5,7% 8%
2018.07.24. 3,509884 8 594 689 646 0 -207201 0% -2,9% -3,6% 0,3% 3% 5,5% 8%
2018.07.23. 3,512625 8 601 608 924 0 -6311648 -0,1% -2,8% -3,7% 0,4% 2,9% 5,6% 8,1%
2018.07.20. 3,51198 8 606 339 957 0 3622600 0% -2,9% -3,5% 0,4% 3,1% 5,6% 8%
2018.07.19. 3,518942 8 619 771 019 0 -1587380 0% -2,7% -3,3% 0,5% 3,2% 5,6% 8,1%
2018.07.18. 3,521041 8 626 500 919 0 6155099 0,1% -2,7% -3,7% 0,6% 3,2% 5,6% 8,1%
2018.07.17. 3,511517 8 597 028 803 0 1259417 0% -2,9% -4,1% 0,3% 3,1% 5,5% 8%
2018.07.16. 3,509267 8 590 261 658 0 8320993 0,1% -2,9% -4,1% 0,4% 3,1% 5,4% 8,1%
2018.07.13. 3,509407 8 582 283 036 0 -29905977 -0,3% -3% -4,2% 0,4% 3,2% 5,5% 8,2%
2018.07.12. 3,511744 8 617 924 080 0 -487920 0% -3,1% -4,1% 0,6% 3,2% 5,5% 8,2%
2018.07.11. 3,510211 8 614 649 759 0 17357024 0,2% -3,1% -4,2% 0,7% 3,2% 5,5% 8,2%
2018.07.10. 3,49894 8 569 687 532 0 -4414058 -0,1% -3,4% -4,4% 0,4% 3,1% 5,4% 8,2%
2018.07.09. 3,498854 8 573 890 848 0 2763684 0% -3,3% -4,5% 0,6% 3,2% 5,4% 8,2%
2018.07.06. 3,49091 8 551 666 782 0 7730561 0,1% -3,3% -4,8% 0,3% 3,4% 5,3% 8,3%
2018.07.05. 3,485242 8 530 063 898 0 -2084411 0% -3,5% -5% -0,2% 3,2% 5,3% 8,3%
2018.07.04. 3,479235 8 517 442 697 0 -14615012 -0,2% -4% -4,9% -0,5% 3,2% 5,3% 8,3%
2018.07.03. 3,460111 8 485 160 310 0 769833 0% -4,6% -5,2% -1,1% 3% 5,2% 8,3%
2018.07.02. 3,475196 8 521 379 762 0 -1302483 0% -4,2% -4,7% -0,7% 3,2% 5,3% 8,2%
2018.06.29. 3,486274 8 549 850 288 0 -2305184 0% -3,9% -4,5% -0,3% 3,4% 5,7% 8,3%
2018.06.28. 3,49085 8 563 380 827 0 -5585015 -0,1% -3,6% -4,3% -0,2% 3,2% 5,7% 8,3%
2018.06.27. 3,492368 8 572 692 066 0 -958226 0% -3,4% -4,3% -0,6% 3,3% 5,9% 8,3%
2018.06.26. 3,489802 8 567 350 845 0 -1011036 0% -3,3% -4,3% -0,7% 3,2% 6,1% 8,3%
2018.06.25. 3,49169 8 572 997 407 0 -549355 0% -3,3% -4,3% -0,5% 3,3% 6,1% 8,4%
2018.06.22. 3,492666 8 575 943 247 0 10530436 0,1% -3,3% -4,2% -0,5% 3,5% 5,9% 8,4%
2018.06.21. 3,493217 8 566 764 083 0 -9211228 -0,1% -2,9% -4,2% -0,4% 3,6% 5,9% 8,4%
2018.06.20. 3,506287 8 608 062 638 0 456334187 5,6% -2,6% -3,9% 0% 3,7% 5,9% 8,4%
2018.06.19. 3,503284 8 144 746 809 0 -1090997811 -11,8% -2,7% -4% -0,2% 3,7% 5,7% 8,4%
2018.06.18. 3,507669 9 247 304 842 0 -2622263 0% -2,4% -3,7% 0% 3,7% 5,6% 8,4%
2018.06.15. 3,509576 9 254 955 975 0 12213543 0,1% -2,3% -3,5% -0,1% 3,9% 5,7% 8,4%
2018.06.14. 3,502944 9 225 276 542 0 1364028 0% -2,5% -3,6% -0,2% 3,6% 5,6% 8,4%
2018.06.13. 3,510132 9 242 839 874 0 6633569 0,1% -2,2% -3,4% 0,1% 3,6% 5,8% 8,4%
2018.06.12. 3,532401 9 294 802 699 0 20232920 0,2% -1,5% -2,9% 0,7% 3,9% 5,9% 8,5%
2018.06.11. 3,540835 9 296 713 845 0 2018447 0% -1,3% -2,6% 0,9% 4% 6,2% 8,5%
2018.06.08. 3,553009 9 326 652 160 0 -26924682 -0,3% -0,9% -2,4% 1,3% 3,8% 5,9% 8,6%
2018.06.07. 3,56015 9 372 376 089 0 2771192 0% -0,7% -2,2% 1,5% 3,7% 5,9% 8,6%
2018.06.06. 3,567442 9 388 795 987 0 4736546 0,1% -0,5% -2% 1,8% 3,8% 6% 8,7%
2018.06.05. 3,569286 9 388 910 033 0 -20406231 -0,2% -0,6% -2% 1,9% 3,8% 5,9% 8,5%
2018.06.04. 3,563616 9 394 369 066 0 2492835 0% -0,7% -2,2% 1,7% 3,8% 5,7% 8,5%
2018.06.01. 3,561514 9 386 336 430 0 -813953 0% -1% -2,2% 1,6% 3,7% 5,8% 8,4%
2018.05.31. 3,560848 9 385 394 994 0 2337651 0% -1,1% -2,1% 1,6% 3,7% 5,8% 8,4%
2018.05.30. 3,559492 9 379 484 198 0 3991108 0% -1,2% -2,1% 1,5% 3,7% 5,8% 8,4%
2018.05.29. 3,562148 9 382 488 838 0 6595068 0,1% -1,1% -2,1% 1,7% 3,7% 5,6% 8,4%
2018.05.28. 3,565472 9 384 642 837 0 -1658404 0% -1% -2,1% 1,6% 3,8% 5,6% 8,4%
2018.05.25. 3,564939 9 384 898 089 0 -16067052 -0,2% -1,1% -2,2% 1,6% 3,9% 5,6% 8,4%
2018.05.24. 3,562403 9 394 277 552 0 -40944487 -0,4% -1,1% -2,3% 1,6% 3,9% 5,6% 8,4%
2018.05.23. 3,545606 9 390 734 252 0 5531772 0,1% -1,6% -2,7% 1,4% 3,7% 5,5% 8,4%
2018.05.22. 3,549596 9 395 763 991 0 2687275 0% -1,4% -2,3% 1,5% 3,8% 5,5% 8,4%
2018.05.18. 3,560235 9 421 230 045 0 -2208880 0% -1,2% -1,7% 1,9% 4% 5,5% 8,4%
2018.05.17. 3,556505 9 413 566 142 0 2698094 0% -1,3% -1,8% 1,8% 4% 5,4% 8,4%
2018.05.16. 3,566636 9 437 675 688 0 13117692 0,1% -1% -1,5% 2% 4,1% 5,5% 8,5%
2018.05.15. 3,566412 9 423 966 093 0 8092603 0,1% -0,9% -1,6% 2,1% 4,1% 5,6% 8,5%
2018.05.14. 3,580238 9 452 376 246 0 1645376 0% -0,7% -1,1% 2,6% 4,4% 5,7% 8,5%
2018.05.11. 3,591984 9 481 736 709 0 30595979 0,3% -0,2% -0,7% 3% 4,3% 5,8% 8,5%
2018.05.10. 3,595691 9 460 894 498 0 5905053 0,1% -0,1% -0,6% 3,3% 4,4% 5,8% 8,6%
2018.05.09. 3,595938 9 455 638 940 0 -1338377 0% -0,1% -0,7% 3,5% 4,4% 5,8% 8,6%
2018.05.08. 3,600068 9 467 838 827 0 4132119 0% 0,3% -0,4% 3,7% 4,4% 5,8% 8,5%
2018.05.07. 3,61034 9 490 709 308 0 7219251 0,1% 0,6% -0,1% 4,2% 4,7% 5,9% 8,6%
2018.05.04. 3,611927 9 487 658 722 0 -2118745 0% 0,2% 0% 4,3% 4,3% 5,9% 8,6%
2018.05.03. 3,611381 9 488 342 937 0 14509728 0,2% 0,2% 0% 4,2% 4,3% 5,9% 8,6%
2018.05.02. 3,615019 9 483 376 873 0 -3363329 0% 0,3% 0,2% 4,4% 4,3% 6,1% 8,6%
2018.04.27. 3,61953 9 498 578 227 0 5368381 0,1% -0,6% 0,3% 4,6% 4,1% 6,3% 8,6%
2018.04.26. 3,611689 9 472 644 674 0 628485 0% -0,8% 0,1% 4,6% 4% 6,2% 8,6%
2018.04.25. 3,61178 9 472 254 846 0 -1993191 0% -0,9% 0% 4,5% 4% 6,1% 8,6%
2018.04.24. 3,613045 9 477 566 324 0 13023614 0,1% -0,8% 0,2% 4,6% 4% 6,1% 8,6%
2018.04.23. 3,611988 9 461 773 848 0 3749564 0% -0,9% 0,2% 4,6% 4,1% 6,1% 8,6%
2018.04.20. 3,615603 9 467 490 195 0 465354 0% -0,7% 0,3% 4,6% 4,1% 6,2% 8,6%
2018.04.19. 3,616362 9 469 012 192 0 459318270 5,1% -0,6% 0,3% 4,5% 4,1% 6,2% 8,6%
2018.04.18. 3,619812 9 018 289 147 0 -4871123 -0,1% -1% 0,4% 4,7% 4,1% 6,3% 8,7%
2018.04.17. 3,617006 9 016 165 711 0 17768750 0,2% -1,2% 0,3% 4,7% 4,1% 6,4% 8,7%
2018.04.16. 3,614542 8 992 267 015 0 6708372 0,1% -1,3% 0,3% 4,6% 4% 6,3% 8,6%
2018.04.13. 3,619032 8 996 720 544 0 407710 0% -1,2% 0,6% 4,7% 4,1% 6,4% 8,6%
2018.04.12. 3,625126 9 011 461 506 0 562705 0% -1% 0,8% 5% 4,1% 6,5% 8,7%
2018.04.11. 3,624163 9 008 505 092 0 10099781 0,1% -1% 0,9% 5% 4,1% 6,5% 8,7%
2018.04.10. 3,623259 8 996 160 777 0 1414403 0% -1% 1,1% 5% 4,1% 6,5% 8,7%
2018.04.09. 3,619333 8 985 000 073 0 4115336 0% -1,2% 1,1% 4,9% 4% 6,5% 8,7%
2018.04.06. 3,609372 8 956 167 864 0 7943235 0,1% -1,6% 0,7% 4,5% 4,1% 6,6% 8,8%
2018.04.05. 3,613439 8 958 307 388 0 -6342762 -0,1% -1,5% 0,7% 4,7% 4,2% 6,6% 8,8%
2018.04.04. 3,623861 8 990 506 290 0 -3089571 0% -0,9% 0,9% 4,9% 4,3% 6,7% 8,8%
2018.04.03. 3,628321 9 004 664 563 0 -1341510 0% -0,6% 1,1% 4,9% 4,3% 6,8% 8,8%
2018.03.29. 3,628105 9 005 469 930 0 2098135 0% -0,6% 0,9% 5,3% 4,2% 6,9% 8,8%
2018.03.28. 3,62265 8 989 834 868 0 1872802 0% -0,7% 0,9% 5,4% 4,2% 6,9% 8,8%
2018.03.27. 3,613759 8 965 903 084 0 -3245708 0% -0,9% 0,4% 5% 4,1% 6,8% 8,7%
2018.03.26. 3,609591 8 958 804 048 0 5200458 0,1% -1% 0% 5,2% 4% 6,8% 8,7%
2018.03.23. 3,609296 8 952 871 841 0 4363171 0% -1% 0,2% 5,4% 3,9% 7% 8,7%
2018.03.22. 3,610612 8 951 771 422 0 9254649 0,1% -1% 0,3% 5,5% 4% 7% 8,7%
2018.03.21. 3,597714 8 910 571 889 0 22070996 0,2% -1,3% 0,2% 5,6% 3,9% 6,8% 8,6%
2018.03.20. 3,600471 8 895 312 329 0 -5804791 -0,1% -1,3% 0,5% 5,6% 3,9% 6,9% 8,6%
2018.03.19. 3,598721 8 896 790 754 0 26914635 0,3% -1,4% 0,7% 5,6% 3,9% 6,9% 8,6%
2018.03.14. 3,592677 8 854 979 290 0 4030097 0% -1,1% 0,8% 5,5% 4,3% 6,8% 8,8%
2018.03.13. 3,589796 8 843 851 537 0 3979797 0% -1,2% 1% 5,3% 4,2% 6,8% 8,8%
2018.03.12. 3,587695 8 834 698 028 0 -1526212 0% -1,3% 0,9% 5,4% 4,1% 6,8% 8,8%
2018.03.09. 3,588147 8 837 337 482 0 17158383 0,2% -1,4% 1,1% 5,1% 4,1% 6,7% 8,9%
2018.03.08. 3,583649 8 809 122 371 0 -5107224 -0,1% -1,5% 1% 4,8% 3,7% 6,7% 8,9%
2018.03.07. 3,585964 8 819 923 496 0 6484339 0,1% -1,5% 1,2% 4,7% 3,7% 6,7% 8,9%
2018.03.06. 3,585695 8 812 778 020 0 2439184 0% -1,5% 1,3% 4,7% 3,7% 6,7% 8,7%
2018.03.05. 3,59129 8 824 086 198 0 -6827810 -0,1% -1,4% 1,6% 4,9% 3,8% 6,8% 8,6%
2018.03.02. 3,589639 8 826 854 230 0 -2145109 0% -1,5% 1,7% 4,9% 3,5% 6,7% 8,6%
2018.03.01. 3,596149 8 845 011 196 0 -1331392 0% -1,3% 1,9% 5% 3,7% 6,7% 8,6%
2018.02.28. 3,601162 8 858 674 312 0 -1515077 0% -1,1% 2,1% 4,8% 3,8% 6,8% 8,4%
2018.02.27. 3,601452 8 860 902 896 0 5725848 0,1% -1,2% 2,2% 4,9% 3,8% 6,8% 8,4%
2018.02.26. 3,608628 8 872 821 251 0 -3466813 0% -1% 2,4% 5,3% 3,8% 6,9% 8,5%
2018.02.23. 3,603391 8 863 406 404 0 18565575 0,2% -1,1% 2,7% 5,1% 4,1% 6,8% 8,5%
2018.02.22. 3,598665 8 833 240 445 0 -7019897 -0,1% -1% 2,6% 5,2% 4,1% 6,8% 8,5%
2018.02.21. 3,600552 8 844 895 831 0 1264175 0% -0,7% 2,7% 5,4% 4,1% 6,8% 8,5%
2018.02.20. 3,591466 8 821 314 734 0 -13971188 -0,2% -0,8% 2,5% 5,1% 4% 6,8% 8,4%
2018.02.19. 3,596464 8 847 581 391 0 12679041 0,1% -0,7% 2,6% 5,3% 4,1% 6,8% 8,4%
2018.02.16. 3,601734 8 847 848 381 0 389893 0% -0,6% 2,9% 5,5% 4% 6,9% 8,4%
2018.02.15. 3,600157 8 843 584 676 0 10348201 0,1% -0,7% 2,9% 5,4% 3,9% 6,9% 8,4%
2018.02.14. 3,607182 8 850 472 803 0 4177259 0% -0,3% 3,1% 5,5% 4% 7% 8,4%
2018.02.13. 3,606267 8 844 051 587 0 21850924 0,2% -0,4% 3,1% 5,5% 4% 7% 8,4%
2018.02.12. 3,600422 8 807 901 732 0 -4353524 0% -0,5% 2,9% 5,2% 4% 7% 8,4%
2018.02.09. 3,599867 8 810 896 859 0 8019997 0,1% -0,6% 2,7% 5,1% 4% 7% 8,4%
2018.02.08. 3,590903 8 780 956 889 0 2557337 0% -0,7% 2,5% 5% 3,8% 7% 8,4%
2018.02.07. 3,587298 8 769 586 691 0 28014307 0,3% -0,7% 2,5% 4,9% 3,8% 7% 8,4%
2018.02.06. 3,585294 8 736 689 012 0 264205 0% -0,8% 2,4% 4,7% 3,7% 7% 8,3%
2018.02.05. 3,584464 8 734 402 314 0 -11114184 -0,1% -0,8% 2,4% 4,6% 3,7% 7% 8,2%
2018.02.02. 3,605183 8 796 067 531 0 -3133195 0% 0% 3,2% 5,1% 3,7% 7,1% 8,3%
2018.02.01. 3,615305 8 823 905 577 0 -725601 0% 0,3% 3,5% 5,4% 3,8% 7,1% 8,3%
2018.01.31. 3,627861 8 855 279 234 0 1979193 0% 0,6% 3,7% 5,6% 4% 7,2% 8,3%
2018.01.30. 3,63087 8 860 643 095 0 4994376 0,1% 0,6% 3,9% 5,8% 4% 7,3% 8,4%
2018.01.29. 3,629972 8 853 458 508 0 -1472095 0% 0,6% 3,9% 5,8% 4% 7,3% 8,4%
2018.01.26. 3,640858 8 881 485 842 0 13430491 0,2% 0,9% 4,2% 6,1% 4,2% 7,4% 8,4%
2018.01.25. 3,642941 8 873 128 924 0 5553486 0,1% 0,9% 4,2% 6,2% 4,2% 7,4% 8,4%
2018.01.24. 3,641914 8 865 075 535 0 7601872 0,1% 1% 4,1% 6,1% 4,2% 7,3% 8,4%
2018.01.23. 3,646225 8 867 958 416 0 12359836 0,1% 1,2% 4,2% 6,2% 4,2% 7,4% 8,4%
2018.01.22. 3,637195 8 833 667 389 0 4454791 0,1% 0,9% 3,9% 6,1% 4,5% 7,3% 8,4%
2018.01.19. 3,639953 8 835 907 584 0 3499213 0% 1% 3,9% 6% 4,5% 7,3% 8,4%
2018.01.18. 3,654558 8 867 847 654 0 8809279 0,1% 1,3% 4,4% 6,4% 4,8% 7,4% 8,4%
2018.01.17. 3,661937 8 876 925 858 0 121181408 1,4% 1,5% 4,6% 6,5% 4,9% 7,4% 8,4%
2018.01.16. 3,660316 8 751 868 616 12214319 0,1% 1,5% 4,7% 6,6% 4,9% 7,4% 8,4%
2018.01.15. 3,661128 8 741 593 091 0 -605228 0% 1,7% 4,7% 6,4% 5% 7,4% 8,4%
2018.01.12. 3,662655 8 745 844 555 0 19066666 0,2% 1,9% 4,9% 6,5% 5,2% 7,5% 8,4%
2018.01.11. 3,662516 8 726 446 702 0 2113836 0% 2% 5,1% 6,6% 5,2% 7,5% 8,4%
2018.01.10. 3,661383 8 721 633 992 0 7527343 0,1% 2,2% 5% 6,9% 5,2% 7,4% 8,4%
2018.01.09. 3,664605 8 721 775 022 0 13921349 0,2% 2,3% 5,3% 6,7% 5,2% 7,5% 8,4%
2018.01.08. 3,666629 8 712 663 112 0 7986234 0,1% 2,3% 5,4% 6,4% 5,2% 7,5% 8,5%
2018.01.05. 3,666797 8 705 075 715 0 8526444 0,1% 2,2% 5% 6,1% 5,5% 7,6% 8,5%
2018.01.04. 3,657186 8 673 754 844 0 9167703 0,1% 1,8% 4,6% 5,9% 5,4% 7,6% 8,5%
2018.01.03. 3,648959 8 645 095 773 0 5959063 0,1% 1,6% 4,3% 5,5% 5,3% 7,3% 8,4%
2018.01.02. 3,646956 8 634 394 483 0 18872446 0,2% 1,7% 4,2% 5,2% 5,3% 7,4% 8,4%
2017.12.29. 3,650586 8 624 097 502 0 4807045 0,1% 1,5% 4,4% 5,5% 5,4% 7,4% 8,5%
2017.12.28. 3,649288 8 616 225 788 0 -6068617 -0,1% 1,7% 4,3% 5,5% 5,4% 7,4% 8,5%
2017.12.27. 3,647981 8 619 206 313 0 12084781 0,1% 1,4% 3,8% 5,5% 5,4% 7,4% 8,4%
2017.12.22. 3,646701 8 604 101 474 0 52556191 0,6% 1,3% 3,9% 5,5% 5,4% 7,5% 8,5%
2017.12.21. 3,646212 8 550 398 574 0 4524587 0,1% 1,6% 3,9% 5,4% 5,5% 7,5% 8,5%
2017.12.20. 3,648242 8 550 631 835 0 -4883557 -0,1% 1,8% 4,1% 5,9% 5,5% 7,5% 8,5%
2017.12.19. 3,650365 8 560 494 053 0 20256273 0,2% 2,2% 4% 6,3% 5,5% 7,6% 8,5%
2017.12.18. 3,641465 8 519 415 721 0 3772959 0% 2% 3,8% 6,2% 5,5% 7,7% 8,4%
2017.12.15. 3,635043 8 500 624 779 0 14613053 0,2% 1,9% 3,5% 6,3% 5,1% 7,6% 8,4%
2017.12.14. 3,632241 8 479 470 454 0 9949637 0,1% 1,9% 3,4% 5,9% 5,1% 7,6% 8,4%
2017.12.13. 3,632097 8 469 185 043 0 2017625 0% 2,2% 3,6% 5,9% 5,1% 7,6% 8,3%
2017.12.12. 3,636532 8 477 506 318 0 15541843 0,2% 2,3% 3,7% 6,3% 5,1% 7,7% 8,3%
2017.12.11. 3,637174 8 463 458 366 0 9375669 0,1% 2,3% 3,6% 6,3% 5,2% 7,6% 8,3%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés