BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000702022
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:23 712 744 035
Árfolyam:8,847873
Dátum:2019.06.25.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembevételével az Alap forrásainak átlagosan 50-95 százalékát fordítsa részvények (alapvetően magyar részvények) vásárlására. Az Alapkezelő aktív portfoliókezelést folytatva, fundamentális elemzésekre támaszkodva alakítja az Alap portfoliójának összetételét. Az Alapkezelő az Alappal elsősorban a magyar részvényekbe történő befektetést szeretné alacsony költségszint mellett a Befektetési Jegyek tulajdonosainak elérhetővé tenni. Az Alapkezelő az Alap eszközeit legfőképpen Magyarországon kibocsátott, tőzsdén jegyzett részvényekbe fekteti. Emellett a Magyar Állam által kibocsátott államkötvényekben és diszkontkincstárjegyekben, valamint alacsony kockázatú fix és változó kamatozású vállalati kötvényekben, jelzáloglevelekben, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokban és egyéb alacsony kockázatú tőke- és pénzpiaci eszközökben, ügyletekben tartja. Megfelelő nemzetközi tőkepiaci környezet esetén az Alap portfoliójának 30%-ig külföldi kibocsátású részvényeket, állampapírokat, vállalati és egyéb kötvényeket, jelzálogleveleket vásárolhat az Alapkezelő. Az Alapkezelő az Alap nevében csak olyan származtatott ügyletet köthet, amely csökkenti a külföldi befektetések devizakockázatát, a részvények árfolyamkockázatát, valamint a kötvények kamatlábkockázatát (fedezeti ügylet), illetve arbitrázs célokat szolgál, továbbá az árfolyamkockázatot csökkenti. A származtatott ügyletek nem nettósított, összesített értéke az Alap nettó eszközértékének 30%-át nem haladhatja meg. E korlátba nem számítandó bele az árfolyamkockázat csökkentésére kötött származtatott ügylet és a hitelintézettel állampapírra kötött repó ügylet.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2001.03.29.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:vétel: - visszaváltás: 500 Ft max. 2,5% alapkezelői (és forgalmazási) díj
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,6% 9,1% 3,6% 10,1% 8,5% 12,2% 8,4% 12,7%
Szórás 7,3% 7%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.06.25. 8,847873 23 712 744 035 0 -100708808 -0,4% 2,6% 9,1% 3,6% 10,1% 8,5% 12,2%
2019.06.24. 8,920551 24 009 060 773 0 -13759568 -0,1% 3% 10% 3,9% 10,4% 8,6% 12,2%
2019.06.21. 8,880785 23 915 731 499 0 28066145 0,1% 2,1% 9,5% 3,6% 9,3% 8,5% 12,1%
2019.06.20. 8,88806 23 907 233 755 0 16910162 0,1% 2,7% 8,8% 3,7% 9,5% 8,5% 12,2%
2019.06.19. 8,859287 23 812 984 300 0 -5618039 0% 2,1% 7,7% 3,6% 9,8% 8,4% 12,1%
2019.06.18. 8,839829 23 766 288 607 0 -67930755 -0,3% 1,8% 6,1% 3,1% 9,7% 8,4% 12,1%
2019.06.17. 8,762763 23 626 431 638 0 23529335 0,1% 1,3% 5,1% 1,6% 9,4% 8,3% 12%
2019.06.14. 8,762487 23 602 158 884 0 -17601401 -0,1% 1,3% 4,4% 1,1% 9,9% 8,2% 11,7%
2019.06.13. 8,790836 23 696 176 556 0 -1160712 0% 1,9% 4,6% 1,8% 9,7% 8,3% 11,7%
2019.06.12. 8,776887 23 659 735 138 0 8715758 0% 2% 4,6% 1,2% 9,2% 8,3% 11,7%
2019.06.11. 8,806298 23 730 273 007 0 -30449607 -0,1% 2,6% 5,3% 1,6% 9,3% 8,4% 11,6%
2019.06.07. 8,734496 23 566 989 969 0 6875305 0% 1,4% 3,1% 1,4% 8,3% 8,3% 11,9%
2019.06.06. 8,66576 23 374 708 655 0 271373278 1,2% -0,2% 2,1% 1% 8,2% 8,1% 11,8%
2019.06.05. 8,649552 23 060 124 065 0 191795774 0,8% -0,2% 0,5% 1% 8,2% 8,1% 11,8%
2019.06.04. 8,615715 22 778 867 516 0 -1200 0% -0,6% 0% 0,6% 8,1% 8% 11,9%
2019.06.03. 8,671954 22 927 557 571 0 -2040291 0% 0,2% 0,6% 1,6% 8,3% 8,2% 11,9%
2019.05.31. 8,664941 22 911 054 721 0 -26146627 -0,1% 0,3% 1,2% 1,8% 8,4% 8,2% 12,2%
2019.05.30. 8,643583 22 880 664 004 0 42778538 0,2% 0,1% 1% 1,6% 8,2% 8,2% 12,1%
2019.05.29. 8,603686 22 732 470 487 0 5733318 0% -0,4% 0,6% 1,2% 8,2% 8,2% 12,1%
2019.05.28. 8,6061 22 733 113 778 0 35130274 0,2% -0,3% 1,1% 0,5% 8,2% 8,3% 11,8%
2019.05.27. 8,553775 22 559 979 996 0 13216507 0,1% -0,7% 0,8% 0% 7,9% 8,2% 11,8%
2019.05.24. 8,499375 22 403 371 369 0 -2419008898 -9,8% -1,6% 0,9% -0,8% 8,1% 8,1% 11,9%
2019.05.23. 8,463535 24 717 709 734 0 -12976517 -0,1% -2% 0,5% -1,3% 8,1% 8,1% 11,8%
2019.05.22. 8,501671 24 842 120 711 0 -1616187 0% -1,5% 1,1% -1,5% 8,3% 8,2% 11,9%
2019.05.21. 8,547385 24 977 323 176 0 -4823665 0% -1,1% 1,6% -1,1% 8,5% 8,5% 11,9%
2019.05.20. 8,50983 24 872 381 746 0 -4165519 0% -1,5% 1,9% -1,6% 8,4% 8,4% 11,7%
2019.05.17. 8,536229 24 953 718 721 0 110704868 0,4% -0,1% 0,9% -1,7% 8,3% 8,6% 12,4%
2019.05.16. 8,569916 24 941 053 234 0 -13131998 -0,1% 0,3% 1,3% -1,3% 8,3% 8,6% 12,4%
2019.05.15. 8,546924 24 887 236 311 0 6402450 0% 0% 0,8% -1,9% 8,2% 8,7% 12,4%
2019.05.14. 8,557281 24 910 983 982 0 -19210569 -0,1% 0,7% 0,8% -1,9% 8,3% 8,6% 12,6%
2019.05.13. 8,533324 24 860 399 873 0 -7365889 0% 0,2% 0,6% -2% 8,2% 8,6% 12,6%
2019.05.10. 8,627085 25 141 003 551 0 179749999 0,7% 2% 1,4% -0,5% 8,6% 8,9% 12,5%
2019.05.09. 8,626581 24 959 795 299 0 -5121724 0% 2% 1,4% -0,2% 8,7% 8,9% 12,5%
2019.05.08. 8,689658 25 147 458 875 0 -10064275 0% 2,7% 1,7% 0,6% 9% 9% 12,6%
2019.05.07. 8,724841 25 259 381 835 0 8737522 0% 2,8% 1,9% 0,9% 9,1% 9,1% 12,8%
2019.05.06. 8,800725 25 470 260 910 0 -22779595 -0,1% 3,1% 3,5% 1,7% 9,4% 9,3% 13%
2019.05.03. 8,855606 25 652 014 175 0 -89502627 -0,3% 4,7% 4,9% 2,5% 9,6% 9,6% 13,6%
2019.05.02. 8,869551 25 782 052 193 0 -3300253 0% 4,9% 5% 2,5% 9,3% 9,6% 13,6%
2019.04.30. 8,88724 25 836 777 496 0 325102 0% 5,6% 5,8% 3% 9,3% 9,7% 13,6%
2019.04.29. 8,896642 25 863 785 326 0 -87230822 -0,3% 5,7% 6% 3,1% 9,3% 9,6% 13,6%
2019.04.26. 8,90525 25 976 125 211 0 11427085 0% 5,2% 6,3% 3% 9,3% 9,7% 13,8%
2019.04.25. 8,908919 25 975 395 690 0 7923953 0% 5,2% 5,6% 3,2% 9,4% 9,7% 13,8%
2019.04.24. 8,885401 25 898 922 118 0 24497847 0,1% 5,4% 5,4% 2,5% 9,1% 9,5% 13,7%
2019.04.23. 8,914177 25 958 220 425 0 6635283 0% 6,3% 4,9% 3% 9,3% 9,6% 13,8%
2019.04.18. 8,93269 26 005 481 502 0 -14704236 -0,1% 6,2% 5,1% 3% 9,6% 9,8% 13,8%
2019.04.17. 8,921391 25 987 272 687 0 -8921106 0% 6,4% 5% 3,2% 9,6% 9,8% 13,7%
2019.04.16. 8,904033 25 945 614 020 0 26818533 0,1% 6,3% 4,9% 3,3% 9,5% 9,9% 13,8%
2019.04.15. 8,896961 25 898 209 566 0 -10819783 0% 7,1% 5,5% 3,1% 9,5% 10% 14%
2019.04.12. 8,877363 25 851 957 596 0 28906715 0,1% 6,6% 5,6% 2,9% 9,8% 9,7% 13,7%
2019.04.11. 8,852681 25 751 254 274 0 -5486636 0% 6,3% 5,7% 3,2% 9,6% 9,7% 13,7%
2019.04.09. 8,839798 25 719 258 017 0 1983940 0% 5,5% 3,8% 2,6% 9,6% 9,6% 13,6%
2019.04.08. 8,839586 25 716 657 314 0 -3927680 0% 6,1% 4,3% 2,7% 9,6% 9,7% 13,8%
2019.04.05. 8,848528 25 746 603 573 0 -99309626 -0,4% 7% 4% 2,8% 10,1% 9,5% 13,9%
2019.04.04. 8,81771 25 755 896 040 0 30136714 0,1% 6,6% 3,2% 3,2% 9,7% 9,5% 13,9%
2019.04.03. 8,799636 25 673 028 246 0 -21490700 -0,1% 7,7% 2,4% 2,6% 9,6% 9,3% 13,8%
2019.04.02. 8,79191 25 671 959 393 0 -45104042 -0,2% 7,5% 2,3% 2,6% 9,6% 9,4% 14%
2019.04.01. 8,756672 25 613 989 372 0 4087714 0% 7,2% 2,1% 2,2% 9,4% 9,5% 14,3%
2019.03.29. 8,685559 25 401 923 452 0 -4125587 0% 6,7% 1,3% 1,4% 9,5% 9,5% 14,3%
2019.03.28. 8,652857 25 310 392 718 0 -17346379 -0,1% 6,3% 0,9% 1,1% 9,4% 9,4% 14,3%
2019.03.27. 8,688716 25 432 701 816 0 2715751 0% 7,5% 1% 1,3% 9,5% 9,6% 14,3%
2019.03.26. 8,623088 25 237 907 152 0 -11807814 0% 6,3% 0,5% 1% 9,3% 9,5% 14%
2019.03.25. 8,620555 25 242 297 956 0 2008163 0% 6,3% 0,4% 1% 9,3% 9,5% 14,2%
2019.03.22. 8,659697 25 354 894 412 0 -82866031 -0,3% 6,8% 1,2% 1,2% 9,2% 9,7% 14,8%
2019.03.21. 8,696033 25 544 497 026 0 -52009303 -0,2% 7,2% 1,6% 0,9% 9,4% 9,8% 14,8%
2019.03.20. 8,654596 25 474 537 791 0 2530774 0% 5,9% 0,8% 0,8% 9,1% 9,7% 14,8%
2019.03.19. 8,678869 25 543 446 750 0 123709 0% 5,5% 1,3% 1,2% 9,2% 9,7% 15%
2019.03.18. 8,686954 25 567 118 511 0 -13479429 -0,1% 4,3% 1,9% 1,4% 9,2% 9,7% 15,3%
2019.03.14. 8,649714 25 470 936 778 0 -3316293 0% 3% 1,8% 1% 9,3% 10% 15,4%
2019.03.13. 8,624871 25 401 088 008 0 -80330601 -0,3% 2,6% 1,4% 0,8% 9,2% 9,8% 15,4%
2019.03.12. 8,608911 25 434 266 200 0 35446272 0,1% 2,6% 1,4% 0,4% 9,2% 9,7% 15,6%
2019.03.11. 8,581484 25 317 902 210 0 -7741354 0% 2,6% 1,1% 0,7% 9,1% 9,4% 15,4%
2019.03.08. 8,568874 25 288 428 979 0 -29746997 -0,1% 1,2% 0,8% 0,8% 9,2% 9,2% 15,2%
2019.03.07. 8,614925 25 454 241 382 0 -5902274 0% 1,7% 1,3% 1,5% 9,4% 9,3% 15,3%
2019.03.06. 8,681093 25 655 693 447 0 -1653252 0% 2,3% 1,9% 2,3% 9,7% 9,4% 15,4%
2019.03.05. 8,667742 25 617 887 240 0 -13287597 -0,1% 0,7% 1,4% 3% 9,7% 9,4% 15,5%
2019.03.04. 8,671313 25 641 734 557 0 -167555176 -0,7% 0,6% 1,1% 3,7% 9,7% 9,3% 15,1%
2019.03.01. 8,655 25 760 735 732 0 -28512613 -0,1% 1,1% 0,7% 2,5% 10,3% 9,1% 15%
2019.02.28. 8,63478 25 728 998 940 0 -13602661 -0,1% 1,5% 0,3% 1,8% 10,4% 9,1% 14,9%
2019.02.27. 8,614904 25 683 345 899 0 -15146653 -0,1% 1,5% 0,3% 1,4% 10,3% 9,2% 14,9%
2019.02.26. 8,664131 25 845 338 030 0 -49084017 -0,2% 2,2% 1,3% 2,2% 10,5% 9,3% 14,9%
2019.02.25. 8,694707 25 985 804 304 0 -23368510 -0,1% 3,3% 1,7% 2,5% 11% 9,3% 15,3%
2019.02.22. 8,633514 25 826 121 296 0 13521804 0,1% 2,7% 1,3% 1,9% 10,5% 8,9% 14,8%
2019.02.21. 8,639924 25 831 764 199 0 6273330 0% 2,7% 1% 1,9% 10,9% 8,9% 14,8%
2019.02.20. 8,638029 25 819 826 548 0 3068334464 13,6% 3,4% 1,6% 1,6% 10,9% 8,9% 14,8%
2019.02.19. 8,595713 22 640 037 013 0 5701883 0% 2% 1,1% 1% 10,7% 8,7% 14,6%
2019.02.18. 8,589174 22 617 116 556 0 18748717 0,1% 1,5% 1% 1,1% 10,6% 8,9% 14,8%
2019.02.15. 8,546042 22 484 886 286 0 -1653673 0% 0,8% 0,4% 1% 10,8% 8,8% 13,7%
2019.02.14. 8,501616 22 369 645 258 0 5169194 0% 0,1% 0,1% 0,4% 11,1% 8,7% 13,6%
2019.02.13. 8,515952 22 402 188 556 0 -14929975 -0,1% 0,4% 0,6% 0,9% 11,2% 8,9% 13,7%
2019.02.12. 8,525087 22 441 165 212 0 3860841 0% 0,6% -0,4% 1% 11,2% 9% 13,7%
2019.02.11. 8,481992 22 323 881 994 0 -6023036 0% -0,3% -0,9% 1,1% 11,3% 8,8% 13,7%
2019.02.08. 8,458222 22 267 327 531 0 -10947518 0% -1% -2,1% 0,3% 10,6% 8,9% 13,6%
2019.02.07. 8,486287 22 352 195 997 0 -2153014 0% -0,8% -1,8% 0,2% 10,2% 9% 13,7%
2019.02.06. 8,535552 22 484 121 549 0 -884027 0% 0,4% -1,2% 1,8% 10,4% 9,2% 13,7%
2019.02.05. 8,530779 22 472 432 173 0 -47871949 -0,2% 0,5% -1% 0,1% 10,4% 9,3% 13,8%
2019.02.04. 8,473717 22 369 666 813 0 -152001613 -0,7% 0,4% -1,6% -1,1% 10,2% 9% 13,6%
2019.02.01. 8,457577 22 478 771 109 0 -408439 0% 0,2% -1,8% -2,1% 9,9% 8,8% 13,7%
2019.01.31. 8,41837 22 374 972 256 0 9840250 0% -0,3% -2,3% -2,7% 9,7% 8,7% 13,7%
2019.01.30. 8,417948 22 364 010 876 0 -9773114 0% 0,2% -2,6% -2,6% 9,7% 8,7% 13,7%
2019.01.29. 8,420298 22 380 029 977 0 -6404348 0% 0,3% -2,1% -3,3% 9,7% 8,9% 13,5%
2019.01.28. 8,421411 22 389 393 377 0 912606 0% 0,5% -2,1% -3,5% 9,9% 8,9% 13,4%
2019.01.25. 8,465069 22 504 546 392 0 -47942583 -0,2% 0,3% -1,2% -3% 10,4% 8,8% 13,7%
2019.01.24. 8,426853 22 450 674 575 0 -2518333 0% 0% -1,5% -3,7% 10% 8,7% 13,7%
2019.01.23. 8,389445 22 353 519 989 0 8757911 0% -1,3% -1,6% -4,5% 9,9% 8,4% 13,6%
2019.01.22. 8,380168 22 320 053 369 0 -2063724 0% -1,4% -1,6% -4,4% 9,8% 8,4% 13,6%
2019.01.21. 8,390358 22 349 260 030 0 4989656 0% -1,3% -1,5% -3,7% 10,3% 8,4% 13,4%
2019.01.18. 8,41351 22 405 926 211 0 29794166 0,1% -1% -0,5% -3,2% 10,5% 8,6% 13,3%
2019.01.17. 8,385217 22 300 885 459 0 -115160 0% -1,3% -0,8% -3,4% 9,8% 8,6% 13,2%
2019.01.16. 8,379948 22 286 987 389 0 -256547 0% -1,3% -0,8% -3,4% 9,8% 8,5% 13,2%
2019.01.15. 8,308324 22 096 753 308 0 31209970 0,1% -1,5% -2,1% -4% 9,5% 8,4% 13,2%
2019.01.14. 8,260702 21 939 067 131 0 -7721113 0% -1,8% -2,7% -4,6% 8,8% 8,3% 13%
2019.01.11. 8,329243 22 128 885 941 0 -712381 0% -0,5% -1,7% -3,4% 9% 8,7% 12,9%
2019.01.10. 8,354017 22 195 419 270 0 -4618954 0% -0,7% -2,1% -2,8% 9% 8,8% 13%
2019.01.09. 8,382328 22 275 272 124 0 -7187145 0% -1,5% -1,8% -2,7% 9,1% 8,9% 13%
2019.01.08. 8,33285 22 150 933 574 0 -2699821 0% -1,7% -2,4% -3,1% 8,9% 8,9% 12,7%
2019.01.07. 8,309101 22 090 494 536 0 2788053 0% -2,4% -2,6% -2,9% 8,7% 8,9% 12,7%
2019.01.04. 8,27092 21 986 211 662 0 -20063991 -0,1% -3,2% -3,3% -3,3% 8,1% 8,8% 13,2%
2019.01.03. 8,173341 21 746 649 109 0 57283566 0,3% -4,9% -4,2% -3,9% 7,1% 8,6% 13%
2019.01.02. 8,176376 21 697 419 437 0 -17854101 -0,1% -4,9% -4,4% -3,5% 7,2% 8,7% 13%
2018.12.31. 8,165567 21 686 566 395 0 917 0% -4,8% -5% -3,3% 7,1% 8,7% 13%
2018.12.28. 8,143318 21 627 475 350 0 -9293128 0% -5% -4,4% -3,5% 7,2% 8,7% 12,9%
2018.12.27. 8,083809 21 478 653 266 0 -22155572 -0,1% -6,1% -5,2% -4% 7,1% 8,6% 12,8%
2018.12.21. 8,109184 21 568 299 674 0 5266969 0% -5,3% -5,4% -3,8% 7,5% 8,6% 12,8%
2018.12.20. 8,171237 21 728 037 084 0 17085429 0,1% -4,8% -4,7% -2,7% 7,8% 8,8% 12,8%
2018.12.19. 8,229603 21 866 029 938 0 3384686 0% -4% -3,7% -2% 8,1% 9% 12,9%
2018.12.18. 8,329368 22 127 679 520 0 22758280 0,1% -2,3% -2,9% -0,7% 8,5% 9,4% 13%
2018.12.17. 8,340305 22 133 946 434 0 46684862 0,2% -1,9% -3,3% -0,2% 8,6% 9,5% 13,1%
2018.12.14. 8,396505 22 236 093 551 0 36412663 0,2% -1,2% -3,1% 0,4% 9% 9,6% 13,5%
2018.12.13. 8,408211 22 230 630 606 0 11823983 0,1% -1,1% -2,6% 0,8% 8,7% 9,6% 13,6%
2018.12.12. 8,387828 22 164 944 281 0 9272365 0% -1,2% -3,3% -0,2% 8,6% 9,6% 13,5%
2018.12.11. 8,36291 22 089 853 324 0 54574094 0,2% -1,4% -3,5% 0,1% 8,5% 9,5% 13,1%
2018.12.10. 8,40312 22 141 227 827 0 16831082 0,1% -1,5% -2,6% 0,1% 8,3% 9,6% 13%
2018.12.07. 8,468528 22 296 608 083 0 9605437 0% -0,4% -1,7% 1,1% 8,4% 9,7% 13,3%
2018.12.06. 8,48607 22 333 168 709 0 51067802 0,2% -0,4% -1,1% 1,8% 8,5% 9,8% 13,3%
2018.12.05. 8,607124 22 599 955 632 0 -30413833 -0,1% 0,7% 0,5% 2,8% 9% 10,1% 13,5%
2018.12.04. 8,617098 22 656 593 707 0 28458099 0,1% 0,4% 0,6% 2,8% 9% 10% 13,3%
2018.12.03. 8,622602 22 642 588 880 0 4777914 0% 0,2% 1% 3% 9% 10% 13,5%
2018.11.30. 8,559291 22 471 594 034 0 -3804032 0% -0,5% 0,6% 2,1% 8,7% 9,8% 13,2%
2018.11.29. 8,556088 22 466 987 475 0 -2056472 0% -0,6% 0,6% 2,3% 8,6% 9,8% 13,2%
2018.11.28. 8,508516 22 344 115 667 0 -27356289 -0,1% -1,2% -0,6% 1,5% 8,4% 9,9% 13,1%
2018.11.27. 8,488597 22 319 098 857 0 -27610586 -0,1% -1,2% -0,8% 1,4% 8,3% 9,8% 13,4%
2018.11.26. 8,474557 22 309 748 353 0 31580315 0,1% -0,9% -0,9% 0,7% 8,1% 9,9% 13,7%
2018.11.23. 8,419793 22 134 202 802 0 1256850 0% -1,5% -1,8% 0% 7,6% 9,8% 14,2%
2018.11.22. 8,406287 22 097 442 993 0 -43976944 -0,2% -1,3% -2,6% -0,5% 7,6% 9,8% 14,2%
2018.11.21. 8,4162 22 167 529 906 0 7943454 0% -1,6% -2,7% -0,2% 7,6% 9,9% 14,2%
2018.11.20. 8,351274 21 988 638 363 0 5429001 0% -1,8% -3,4% -0,7% 7,4% 9,8% 14,3%
2018.11.19. 8,431278 22 193 805 336 0 5387664 0% -0,9% -2,5% 0,6% 7,7% 10% 13,9%
2018.11.16. 8,46198 22 269 215 482 0 10935335 0% -0,7% -2,6% 0,8% 8,3% 10,1% 13,7%
2018.11.15. 8,482236 22 311 561 261 0 -3075223 0% -0,3% -2,6% 1,5% 8,4% 10,1% 13,7%
2018.11.14. 8,491484 22 338 965 654 0 11447187 0,1% 0% -2,6% 0,8% 8,4% 10,2% 13,7%
2018.11.13. 8,479112 22 294 987 515 0 -42863446 -0,2% 0,2% -2,6% 0,5% 8,4% 10,4% 13,8%
2018.11.12. 8,476221 22 330 234 748 0 -7567478 0% -1% -2,7% 0,1% 8,2% 10,3% 13,7%
2018.11.09. 8,506405 22 417 347 606 0 -18463013 -0,1% -1,5% -1,6% 0,2% 8,1% 10,3% 13%
2018.11.08. 8,542331 22 530 566 151 0 12321149 0,1% -1,2% -1,1% 0,6% 8,3% 10,4% 13%
2018.11.07. 8,557965 22 559 457 435 0 -8791372 0% -1% -1,1% 1% 8,3% 10,5% 13%
2018.11.06. 8,503591 22 424 858 882 0 145409692 0,7% -1,6% -1,7% 0,4% 8,1% 10,2% 13%
2018.11.05. 8,492068 22 249 258 875 0 -4211395 0% -1,4% -1,8% 0,7% 8,3% 10,3% 12,2%
2018.10.31. 8,443966 22 127 418 945 0 -905215 0% -2% -2,2% -0,6% 8,3% 10,4% 12,6%
2018.10.30. 8,40041 22 014 180 962 0 -5113290 0% -2,8% -2,7% -1% 8,1% 10,4% 12,5%
2018.10.29. 8,392791 21 999 323 203 0 -4217404 0% -2,4% -2,8% -1,3% 8,1% 10,4% 12,8%
2018.10.26. 8,380135 21 970 360 130 0 -14178434 -0,1% -2,6% -3,1% -1,3% 7,9% 10,5% 13,7%
2018.10.25. 8,437563 22 135 195 812 0 451501 0% -1,5% -2,2% -0,5% 8,4% 10,6% 13,7%
2018.10.24. 8,43052 22 116 268 004 0 12093700 0,1% -1,4% -2,7% -0,8% 8,3% 10,7% 13,7%
2018.10.19. 8,501177 22 289 431 518 0 -17774244 -0,1% 0,1% -2,2% -0,3% 9% 11,1% 13,1%
2018.10.18. 8,496696 22 295 447 556 0 19041905 0,1% 0,5% -2% -0,5% 9% 11% 13,1%
2018.10.17. 8,496012 22 274 612 358 0 -3467990301 -13,5% 0,6% -1,7% -0,4% 9% 11,1% 13,1%
2018.10.16. 8,487562 25 716 999 471 0 8008587 0% 0,5% -1,5% -0,5% 8,9% 11,1% 12,6%
2018.10.15. 8,43611 25 553 141 772 0 10832130 0% -0,6% -2,2% -1% 8,7% 11% 11,9%
2018.10.12. 8,409218 25 460 887 779 0 18009673 0,1% -0,9% -2,5% -1,1% 8,3% 11% 11,7%
2018.10.11. 8,3746 25 338 138 099 0 3457240359 15,7% -1,2% -2,3% -1,4% 8,3% 10,9% 11,7%
2018.10.10. 8,413453 21 982 411 665 0 13455967 0,1% -1,4% -2,1% -0,6% 8,4% 10,9% 11,7%
2018.10.09. 8,513669 22 230 636 706 0 74700388 0,3% -0,2% -1,1% 0,5% 8,9% 11,4% 11,4%
2018.10.08. 8,47471 22 054 549 581 0 -7517261 0% -0,7% -1,5% 0,2% 8,8% 11,3% 10,8%
2018.10.05. 8,511877 22 158 823 054 0 -24266706 -0,1% -0,3% -1,1% 0,8% 9,4% 11,3% 9,6%
2018.10.04. 8,546686 22 273 806 669 0 -15602397 -0,1% 0% 0% 1,4% 9,9% 11,4% 9,6%
2018.10.03. 8,595797 22 417 488 554 0 -3167008 0% 0,8% 0,2% 1,9% 10,1% 11,6% 9,7%
2018.10.02. 8,596923 22 423 592 539 0 -55261685 -0,2% 0,6% 0,3% 1,8% 10,1% 11,5% 9,7%
2018.10.01. 8,5791 22 432 251 431 0 -20299821 -0,1% -0,1% 0,1% 2,1% 10,4% 11,5% 9,6%
2018.09.28. 8,57481 22 441 323 799 0 -54058528 -0,2% 0,7% 0,1% 2% 10,6% 11,5% 9,4%
2018.09.27. 8,606559 22 578 673 490 0 33378 0% 0,9% 0,4% 2,3% 10,4% 11,5% 9,5%
2018.09.26. 8,578678 22 505 496 471 0 12280 0% 0,6% 0,5% 2,1% 10,3% 11,5% 9,4%
2018.09.25. 8,586806 22 526 807 357 0 13608675 0,1% 0,5% 0,6% 2,2% 10,3% 11,6% 9,6%
2018.09.24. 8,558627 22 439 317 960 0 7836094 0% -0,3% 0,3% 1,7% 10,5% 12% 9,7%
2018.09.21. 8,55864 22 431 515 938 0 -39270001 -0,2% -0,2% -0,7% 1,6% 9,8% 12,2% 9,5%
2018.09.20. 8,586521 22 543 987 754 0 -33415383 -0,1% 0,2% 0% 2% 10% 12,2% 9,6%
2018.09.19. 8,571003 22 536 600 099 0 12868931 0,1% 0,2% -0,1% 1,8% 10% 12,2% 9,5%
2018.09.18. 8,527935 22 410 552 809 0 -3485518546 -13,5% -0,6% -0,4% 1,3% 9,8% 12,1% 10,1%
2018.09.17. 8,499691 25 810 305 148 0 54953382 0,2% -1,4% -0,7% 0,9% 9,3% 11,8% 9,9%
2018.09.14. 8,499086 25 753 518 524 0 22396950 0,1% -1,9% -0,8% 1% 9,3% 11,9% 9,2%
2018.09.13. 8,502275 25 740 776 324 0 -27754426 -0,1% -1,5% -0,7% 0,9% 9,2% 12% 9,2%
2018.09.12. 8,486236 25 719 920 059 0 3491925306 15,7% -2,1% -1,1% 0,5% 9,1% 12% 9,2%
2018.09.11. 8,485821 22 226 907 744 0 27284265 0,1% -2,1% -0,4% 0,6% 9,1% 12,1% 9,2%
2018.09.10. 8,531869 22 320 088 931 0 1753072 0% -1,1% 0,1% 1,9% 9,2% 12,6% 9%
2018.09.07. 8,502385 22 241 209 286 0 -12788664 -0,1% -1,3% 0,2% 1,2% 9,2% 12,6% 9,1%
2018.09.06. 8,519828 22 299 652 962 0 -24330314 -0,1% -0,7% 0,4% 1,3% 9,3% 12,6% 9,1%
2018.09.05. 8,549568 22 401 909 176 0 -19789719 -0,1% -0,1% 1,6% 1,6% 9,4% 12,7% 9,1%
2018.09.04. 8,579164 22 499 315 986 0 -57148334 -0,3% 0,2% 2,6% 1,9% 9,5% 12,8% 8,9%
2018.09.03. 8,602706 22 618 361 293 0 4314551 0% 0,8% 2,9% 1,7% 9,4% 12,8% 9%
2018.08.31. 8,592496 22 587 207 580 0 -69935098 -0,3% 1% 1,3% 1,9% 9,3% 12,8% 8,7%
2018.08.30. 8,599853 22 676 542 000 0 -43923249 -0,2% 1,1% 1,4% 1,8% 9,2% 12,8% 8,7%
2018.08.29. 8,607877 22 741 664 334 0 -10386760 0% 1,2% 1,5% 2,2% 9,3% 12,9% 8,7%
2018.08.28. 8,607688 22 751 551 536 0 399579 0% 0,5% 1,5% 1,5% 9,3% 12,8% 8,9%
2018.08.27. 8,589173 22 702 214 591 0 2804190 0% 0,4% 1,1% 1,1% 9,2% 12,9% 9%
2018.08.24. 8,55156 22 600 007 010 0 -3580007312 -13,7% -0,2% 0,8% 1% 10% 12,7% 8,9%
2018.08.23. 8,544667 26 158 911 875 0 4873161 0% -0,4% 0,8% 1,1% 8,2% 12,7% 8,9%
2018.08.22. 8,519697 26 077 609 013 0 6529791 0% -1,3% 0,6% 0,7% 8,1% 12,6% 8,8%
2018.08.21. 8,553691 26 175 104 080 0 -21224604 -0,1% -1,1% 0,8% 1,7% 8,2% 12,8% 9%
2018.08.17. 8,505984 26 050 222 371 0 1950231 0% -2,1% 0,1% 0,8% 7,8% 12,5% 8,7%
2018.08.16. 8,522479 26 098 785 549 0 -1216382 0% -1,9% 0,3% 0,9% 7,8% 12,5% 8,7%
2018.08.15. 8,508876 26 058 342 887 0 10354915 0% -2,3% 0,5% 1,1% 7,7% 12,5% 8,7%
2018.08.14. 8,493755 26 001 698 471 0 45486279 0,2% -2,6% 0,3% 1,1% 7,7% 12,3% 8,7%
2018.08.13. 8,464566 25 867 013 024 0 -36477102 -0,1% -2,8% 0,3% 1,1% 7,4% 12,2% 8,8%
2018.08.10. 8,558107 26 189 746 783 0 3558974787 15,6% -1,3% 2% 1,9% 7,3% 12,5% 8,7%
2018.08.09. 8,632925 22 828 618 214 0 -40927590 -0,2% -0,1% 2,9% 2,6% 7,7% 12,7% 8,8%
2018.08.08. 8,642243 22 894 230 187 0 -36304390 -0,2% 0% 2,4% 2,4% 7,7% 12,7% 8,9%
2018.08.07. 8,641092 22 927 480 619 0 6849521 0% -0,1% 2% 2,8% 7,7% 13% 8,8%
2018.08.06. 8,638606 22 914 036 944 0 15779207 0,1% -0,1% 3% 2,9% 7,8% 13% 8,7%
2018.08.03. 8,61575 22 837 673 590 0 -4253977 0% -0,3% 0,6% 3% 8% 12,8% 8,6%
2018.08.02. 8,588818 22 770 525 914 0 -74364097 -0,3% -0,8% 0,2% 3,1% 7,9% 12,7% 8,6%
2018.08.01. 8,613766 22 911 247 724 0 -4118423 0% -0,2% -0,3% 3,4% 8% 12,9% 8,6%
2018.07.31. 8,617087 22 924 201 067 0 -26992304 -0,1% -0,2% -0,4% 3,7% 8% 13% 8,4%
2018.07.30. 8,639323 23 010 417 879 0 1062570 0% 0,1% 0% 3,8% 8,2% 13,1% 8,4%
2018.07.27. 8,603064 22 912 785 680 0 -35463633 -0,2% -0,3% -1,5% 3,2% 8,2% 13,1% 8,7%
2018.07.26. 8,600068 22 940 257 631 0 2399211 0% -0,5% -1,5% 3,3% 7,9% 13% 8,7%
2018.07.25. 8,566976 22 849 596 372 0 10666906 0% -0,7% -1,8% 3,1% 7,8% 12,9% 8,6%
2018.07.24. 8,551246 22 796 994 440 0 -7932111 0% -1,3% -2,3% 3,1% 7,7% 12,8% 8,6%
2018.07.23. 8,522388 22 727 966 472 0 -13886564 -0,1% -1,6% -2,9% 2,6% 7,6% 12,9% 8,5%
2018.07.20. 8,516394 22 725 858 145 0 4867686 0% -1,6% -2,2% 2,3% 7,4% 13% 8,8%
2018.07.19. 8,496717 22 668 493 953 0 -10230578 0% -2,2% -2,4% 2% 7,4% 12,9% 8,8%
2018.07.18. 8,457265 22 573 422 561 0 17276509 0,1% -2,4% -2,7% 1,7% 7,2% 12,5% 8,7%
2018.07.17. 8,448871 22 533 758 638 0 -9297114 0% -2,3% -2,7% 1,6% 7,2% 12,4% 8,7%
2018.07.16. 8,443348 22 528 319 428 0 8954203 0% -2,1% -2,6% 1,6% 7,3% 12,2% 8,9%
2018.07.13. 8,489226 22 641 727 046 0 -3659734990 -13,9% -1,6% -1,9% 2,2% 7,9% 12,5% 8,9%
2018.07.12. 8,487613 26 296 464 612 0 -756084 0% -1,6% -2% 2,4% 8,2% 12,5% 8,9%
2018.07.11. 8,477288 26 265 230 688 0 23449101 0,1% -1,1% -1,7% 2,7% 8,1% 12,6% 8,9%
2018.07.10. 8,531314 26 409 021 215 0 4730058 0% -0,7% -0,7% 3,5% 8,4% 12,6% 8,9%
2018.07.09. 8,533354 26 410 604 927 0 -15438897 -0,1% -0,9% -0,9% 4% 8,6% 12,7% 8,9%
2018.07.06. 8,535195 26 431 745 023 0 5945877 0% -0,8% -0,3% 3,7% 8,7% 12,9% 9,1%
2018.07.05. 8,537668 26 433 455 796 0 5467971 0% -0,8% -0,2% 3,8% 8,5% 12,9% 9,1%
2018.07.04. 8,548989 26 463 031 499 0 -38296123 -0,1% 0,1% -0,1% 4,6% 8,6% 13% 9,1%
2018.07.03. 8,528865 26 438 944 489 0 59637514 0,2% -0,6% 0,3% 4,6% 8,5% 13,2% 9%
2018.07.02. 8,549586 26 443 395 880 0 33453778 0,1% -0,2% 0,9% 4,9% 8,5% 13,1% 9%
2018.06.29. 8,590888 26 537 525 289 0 10188090 0% 0,3% 1,8% 5,5% 8,9% 13,1% 9%
2018.06.28. 8,517344 26 300 244 669 0 27340315 0,1% -0,5% 1% 4% 8,2% 12,9% 8,9%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés