BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Concorde Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000702022
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:22 333 168 709
Árfolyam:8,48607
Dátum:2018.12.06.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembevételével az Alap forrásainak átlagosan 50-95 százalékát fordítsa részvények (alapvetően magyar részvények) vásárlására. Az Alapkezelő aktív portfoliókezelést folytatva, fundamentális elemzésekre támaszkodva alakítja az Alap portfoliójának összetételét. Az Alapkezelő az Alappal elsősorban a magyar részvényekbe történő befektetést szeretné alacsony költségszint mellett a Befektetési Jegyek tulajdonosainak elérhetővé tenni. Az Alapkezelő az Alap eszközeit legfőképpen Magyarországon kibocsátott, tőzsdén jegyzett részvényekbe fekteti. Emellett a Magyar Állam által kibocsátott államkötvényekben és diszkontkincstárjegyekben, valamint alacsony kockázatú fix és változó kamatozású vállalati kötvényekben, jelzáloglevelekben, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokban és egyéb alacsony kockázatú tőke- és pénzpiaci eszközökben, ügyletekben tartja. Megfelelő nemzetközi tőkepiaci környezet esetén az Alap portfoliójának 30%-ig külföldi kibocsátású részvényeket, állampapírokat, vállalati és egyéb kötvényeket, jelzálogleveleket vásárolhat az Alapkezelő. Az Alapkezelő az Alap nevében csak olyan származtatott ügyletet köthet, amely csökkenti a külföldi befektetések devizakockázatát, a részvények árfolyamkockázatát, valamint a kötvények kamatlábkockázatát (fedezeti ügylet), illetve arbitrázs célokat szolgál, továbbá az árfolyamkockázatot csökkenti. A származtatott ügyletek nem nettósított, összesített értéke az Alap nettó eszközértékének 30%-át nem haladhatja meg. E korlátba nem számítandó bele az árfolyamkockázat csökkentésére kötött származtatott ügylet és a hitelintézettel állampapírra kötött repó ügylet.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2001.03.29.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:vétel: - visszaváltás: 500 Ft max. 2,5% alapkezelői (és forgalmazási) díj
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,4% -1,1% 1,8% 8,5% 9,8% 13,3% 0,5% 12,8%
Szórás 6,1% 6,8%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.06. 8,48607 22 333 168 709 0 51067802 0,2% -0,4% -1,1% 1,8% 8,5% 9,8% 13,3%
2018.12.05. 8,607124 22 599 955 632 0 -30413833 -0,1% 0,7% 0,5% 2,8% 9% 10,1% 13,5%
2018.12.04. 8,617098 22 656 593 707 0 28458099 0,1% 0,4% 0,6% 2,8% 9% 10% 13,3%
2018.12.03. 8,622602 22 642 588 880 0 4777914 0% 0,2% 1% 3% 9% 10% 13,5%
2018.11.30. 8,559291 22 471 594 034 0 -3804032 0% -0,5% 0,6% 2,1% 8,7% 9,8% 13,2%
2018.11.29. 8,556088 22 466 987 475 0 -2056472 0% -0,6% 0,6% 2,3% 8,6% 9,8% 13,2%
2018.11.28. 8,508516 22 344 115 667 0 -27356289 -0,1% -1,2% -0,6% 1,5% 8,4% 9,9% 13,1%
2018.11.27. 8,488597 22 319 098 857 0 -27610586 -0,1% -1,2% -0,8% 1,4% 8,3% 9,8% 13,4%
2018.11.26. 8,474557 22 309 748 353 0 31580315 0,1% -0,9% -0,9% 0,7% 8,1% 9,9% 13,7%
2018.11.23. 8,419793 22 134 202 802 0 1256850 0% -1,5% -1,8% 0% 7,6% 9,8% 14,2%
2018.11.22. 8,406287 22 097 442 993 0 -43976944 -0,2% -1,3% -2,6% -0,5% 7,6% 9,8% 14,2%
2018.11.21. 8,4162 22 167 529 906 0 7943454 0% -1,6% -2,7% -0,2% 7,6% 9,9% 14,2%
2018.11.20. 8,351274 21 988 638 363 0 5429001 0% -1,8% -3,4% -0,7% 7,4% 9,8% 14,3%
2018.11.19. 8,431278 22 193 805 336 0 5387664 0% -0,9% -2,5% 0,6% 7,7% 10% 13,9%
2018.11.16. 8,46198 22 269 215 482 0 10935335 0% -0,7% -2,6% 0,8% 8,3% 10,1% 13,7%
2018.11.15. 8,482236 22 311 561 261 0 -3075223 0% -0,3% -2,6% 1,5% 8,4% 10,1% 13,7%
2018.11.14. 8,491484 22 338 965 654 0 11447187 0,1% 0% -2,6% 0,8% 8,4% 10,2% 13,7%
2018.11.13. 8,479112 22 294 987 515 0 -42863446 -0,2% 0,2% -2,6% 0,5% 8,4% 10,4% 13,8%
2018.11.12. 8,476221 22 330 234 748 0 -7567478 0% -1% -2,7% 0,1% 8,2% 10,3% 13,7%
2018.11.09. 8,506405 22 417 347 606 0 -18463013 -0,1% -1,5% -1,6% 0,2% 8,1% 10,3% 13%
2018.11.08. 8,542331 22 530 566 151 0 12321149 0,1% -1,2% -1,1% 0,6% 8,3% 10,4% 13%
2018.11.07. 8,557965 22 559 457 435 0 -8791372 0% -1% -1,1% 1% 8,3% 10,5% 13%
2018.11.06. 8,503591 22 424 858 882 0 145409692 0,7% -1,6% -1,7% 0,4% 8,1% 10,2% 13%
2018.11.05. 8,492068 22 249 258 875 0 -4211395 0% -1,4% -1,8% 0,7% 8,3% 10,3% 12,2%
2018.10.31. 8,443966 22 127 418 945 0 -905215 0% -2% -2,2% -0,6% 8,3% 10,4% 12,6%
2018.10.30. 8,40041 22 014 180 962 0 -5113290 0% -2,8% -2,7% -1% 8,1% 10,4% 12,5%
2018.10.29. 8,392791 21 999 323 203 0 -4217404 0% -2,4% -2,8% -1,3% 8,1% 10,4% 12,8%
2018.10.26. 8,380135 21 970 360 130 0 -14178434 -0,1% -2,6% -3,1% -1,3% 7,9% 10,5% 13,7%
2018.10.25. 8,437563 22 135 195 812 0 451501 0% -1,5% -2,2% -0,5% 8,4% 10,6% 13,7%
2018.10.24. 8,43052 22 116 268 004 0 12093700 0,1% -1,4% -2,7% -0,8% 8,3% 10,7% 13,7%
2018.10.19. 8,501177 22 289 431 518 0 -17774244 -0,1% 0,1% -2,2% -0,3% 9% 11,1% 13,1%
2018.10.18. 8,496696 22 295 447 556 0 19041905 0,1% 0,5% -2% -0,5% 9% 11% 13,1%
2018.10.17. 8,496012 22 274 612 358 0 -3467990301 -13,5% 0,6% -1,7% -0,4% 9% 11,1% 13,1%
2018.10.16. 8,487562 25 716 999 471 0 8008587 0% 0,5% -1,5% -0,5% 8,9% 11,1% 12,6%
2018.10.15. 8,43611 25 553 141 772 0 10832130 0% -0,6% -2,2% -1% 8,7% 11% 11,9%
2018.10.12. 8,409218 25 460 887 779 0 18009673 0,1% -0,9% -2,5% -1,1% 8,3% 11% 11,7%
2018.10.11. 8,3746 25 338 138 099 0 3457240359 15,7% -1,2% -2,3% -1,4% 8,3% 10,9% 11,7%
2018.10.10. 8,413453 21 982 411 665 0 13455967 0,1% -1,4% -2,1% -0,6% 8,4% 10,9% 11,7%
2018.10.09. 8,513669 22 230 636 706 0 74700388 0,3% -0,2% -1,1% 0,5% 8,9% 11,4% 11,4%
2018.10.08. 8,47471 22 054 549 581 0 -7517261 0% -0,7% -1,5% 0,2% 8,8% 11,3% 10,8%
2018.10.05. 8,511877 22 158 823 054 0 -24266706 -0,1% -0,3% -1,1% 0,8% 9,4% 11,3% 9,6%
2018.10.04. 8,546686 22 273 806 669 0 -15602397 -0,1% 0% 0% 1,4% 9,9% 11,4% 9,6%
2018.10.03. 8,595797 22 417 488 554 0 -3167008 0% 0,8% 0,2% 1,9% 10,1% 11,6% 9,7%
2018.10.02. 8,596923 22 423 592 539 0 -55261685 -0,2% 0,6% 0,3% 1,8% 10,1% 11,5% 9,7%
2018.10.01. 8,5791 22 432 251 431 0 -20299821 -0,1% -0,1% 0,1% 2,1% 10,4% 11,5% 9,6%
2018.09.28. 8,57481 22 441 323 799 0 -54058528 -0,2% 0,7% 0,1% 2% 10,6% 11,5% 9,4%
2018.09.27. 8,606559 22 578 673 490 0 33378 0% 0,9% 0,4% 2,3% 10,4% 11,5% 9,5%
2018.09.26. 8,578678 22 505 496 471 0 12280 0% 0,6% 0,5% 2,1% 10,3% 11,5% 9,4%
2018.09.25. 8,586806 22 526 807 357 0 13608675 0,1% 0,5% 0,6% 2,2% 10,3% 11,6% 9,6%
2018.09.24. 8,558627 22 439 317 960 0 7836094 0% -0,3% 0,3% 1,7% 10,5% 12% 9,7%
2018.09.21. 8,55864 22 431 515 938 0 -39270001 -0,2% -0,2% -0,7% 1,6% 9,8% 12,2% 9,5%
2018.09.20. 8,586521 22 543 987 754 0 -33415383 -0,1% 0,2% 0% 2% 10% 12,2% 9,6%
2018.09.19. 8,571003 22 536 600 099 0 12868931 0,1% 0,2% -0,1% 1,8% 10% 12,2% 9,5%
2018.09.18. 8,527935 22 410 552 809 0 -3485518546 -13,5% -0,6% -0,4% 1,3% 9,8% 12,1% 10,1%
2018.09.17. 8,499691 25 810 305 148 0 54953382 0,2% -1,4% -0,7% 0,9% 9,3% 11,8% 9,9%
2018.09.14. 8,499086 25 753 518 524 0 22396950 0,1% -1,9% -0,8% 1% 9,3% 11,9% 9,2%
2018.09.13. 8,502275 25 740 776 324 0 -27754426 -0,1% -1,5% -0,7% 0,9% 9,2% 12% 9,2%
2018.09.12. 8,486236 25 719 920 059 0 3491925306 15,7% -2,1% -1,1% 0,5% 9,1% 12% 9,2%
2018.09.11. 8,485821 22 226 907 744 0 27284265 0,1% -2,1% -0,4% 0,6% 9,1% 12,1% 9,2%
2018.09.10. 8,531869 22 320 088 931 0 1753072 0% -1,1% 0,1% 1,9% 9,2% 12,6% 9%
2018.09.07. 8,502385 22 241 209 286 0 -12788664 -0,1% -1,3% 0,2% 1,2% 9,2% 12,6% 9,1%
2018.09.06. 8,519828 22 299 652 962 0 -24330314 -0,1% -0,7% 0,4% 1,3% 9,3% 12,6% 9,1%
2018.09.05. 8,549568 22 401 909 176 0 -19789719 -0,1% -0,1% 1,6% 1,6% 9,4% 12,7% 9,1%
2018.09.04. 8,579164 22 499 315 986 0 -57148334 -0,3% 0,2% 2,6% 1,9% 9,5% 12,8% 8,9%
2018.09.03. 8,602706 22 618 361 293 0 4314551 0% 0,8% 2,9% 1,7% 9,4% 12,8% 9%
2018.08.31. 8,592496 22 587 207 580 0 -69935098 -0,3% 1% 1,3% 1,9% 9,3% 12,8% 8,7%
2018.08.30. 8,599853 22 676 542 000 0 -43923249 -0,2% 1,1% 1,4% 1,8% 9,2% 12,8% 8,7%
2018.08.29. 8,607877 22 741 664 334 0 -10386760 0% 1,2% 1,5% 2,2% 9,3% 12,9% 8,7%
2018.08.28. 8,607688 22 751 551 536 0 399579 0% 0,5% 1,5% 1,5% 9,3% 12,8% 8,9%
2018.08.27. 8,589173 22 702 214 591 0 2804190 0% 0,4% 1,1% 1,1% 9,2% 12,9% 9%
2018.08.24. 8,55156 22 600 007 010 0 -3580007312 -13,7% -0,2% 0,8% 1% 10% 12,7% 8,9%
2018.08.23. 8,544667 26 158 911 875 0 4873161 0% -0,4% 0,8% 1,1% 8,2% 12,7% 8,9%
2018.08.22. 8,519697 26 077 609 013 0 6529791 0% -1,3% 0,6% 0,7% 8,1% 12,6% 8,8%
2018.08.21. 8,553691 26 175 104 080 0 -21224604 -0,1% -1,1% 0,8% 1,7% 8,2% 12,8% 9%
2018.08.17. 8,505984 26 050 222 371 0 1950231 0% -2,1% 0,1% 0,8% 7,8% 12,5% 8,7%
2018.08.16. 8,522479 26 098 785 549 0 -1216382 0% -1,9% 0,3% 0,9% 7,8% 12,5% 8,7%
2018.08.15. 8,508876 26 058 342 887 0 10354915 0% -2,3% 0,5% 1,1% 7,7% 12,5% 8,7%
2018.08.14. 8,493755 26 001 698 471 0 45486279 0,2% -2,6% 0,3% 1,1% 7,7% 12,3% 8,7%
2018.08.13. 8,464566 25 867 013 024 0 -36477102 -0,1% -2,8% 0,3% 1,1% 7,4% 12,2% 8,8%
2018.08.10. 8,558107 26 189 746 783 0 3558974787 15,6% -1,3% 2% 1,9% 7,3% 12,5% 8,7%
2018.08.09. 8,632925 22 828 618 214 0 -40927590 -0,2% -0,1% 2,9% 2,6% 7,7% 12,7% 8,8%
2018.08.08. 8,642243 22 894 230 187 0 -36304390 -0,2% 0% 2,4% 2,4% 7,7% 12,7% 8,9%
2018.08.07. 8,641092 22 927 480 619 0 6849521 0% -0,1% 2% 2,8% 7,7% 13% 8,8%
2018.08.06. 8,638606 22 914 036 944 0 15779207 0,1% -0,1% 3% 2,9% 7,8% 13% 8,7%
2018.08.03. 8,61575 22 837 673 590 0 -4253977 0% -0,3% 0,6% 3% 8% 12,8% 8,6%
2018.08.02. 8,588818 22 770 525 914 0 -74364097 -0,3% -0,8% 0,2% 3,1% 7,9% 12,7% 8,6%
2018.08.01. 8,613766 22 911 247 724 0 -4118423 0% -0,2% -0,3% 3,4% 8% 12,9% 8,6%
2018.07.31. 8,617087 22 924 201 067 0 -26992304 -0,1% -0,2% -0,4% 3,7% 8% 13% 8,4%
2018.07.30. 8,639323 23 010 417 879 0 1062570 0% 0,1% 0% 3,8% 8,2% 13,1% 8,4%
2018.07.27. 8,603064 22 912 785 680 0 -35463633 -0,2% -0,3% -1,5% 3,2% 8,2% 13,1% 8,7%
2018.07.26. 8,600068 22 940 257 631 0 2399211 0% -0,5% -1,5% 3,3% 7,9% 13% 8,7%
2018.07.25. 8,566976 22 849 596 372 0 10666906 0% -0,7% -1,8% 3,1% 7,8% 12,9% 8,6%
2018.07.24. 8,551246 22 796 994 440 0 -7932111 0% -1,3% -2,3% 3,1% 7,7% 12,8% 8,6%
2018.07.23. 8,522388 22 727 966 472 0 -13886564 -0,1% -1,6% -2,9% 2,6% 7,6% 12,9% 8,5%
2018.07.20. 8,516394 22 725 858 145 0 4867686 0% -1,6% -2,2% 2,3% 7,4% 13% 8,8%
2018.07.19. 8,496717 22 668 493 953 0 -10230578 0% -2,2% -2,4% 2% 7,4% 12,9% 8,8%
2018.07.18. 8,457265 22 573 422 561 0 17276509 0,1% -2,4% -2,7% 1,7% 7,2% 12,5% 8,7%
2018.07.17. 8,448871 22 533 758 638 0 -9297114 0% -2,3% -2,7% 1,6% 7,2% 12,4% 8,7%
2018.07.16. 8,443348 22 528 319 428 0 8954203 0% -2,1% -2,6% 1,6% 7,3% 12,2% 8,9%
2018.07.13. 8,489226 22 641 727 046 0 -3659734990 -13,9% -1,6% -1,9% 2,2% 7,9% 12,5% 8,9%
2018.07.12. 8,487613 26 296 464 612 0 -756084 0% -1,6% -2% 2,4% 8,2% 12,5% 8,9%
2018.07.11. 8,477288 26 265 230 688 0 23449101 0,1% -1,1% -1,7% 2,7% 8,1% 12,6% 8,9%
2018.07.10. 8,531314 26 409 021 215 0 4730058 0% -0,7% -0,7% 3,5% 8,4% 12,6% 8,9%
2018.07.09. 8,533354 26 410 604 927 0 -15438897 -0,1% -0,9% -0,9% 4% 8,6% 12,7% 8,9%
2018.07.06. 8,535195 26 431 745 023 0 5945877 0% -0,8% -0,3% 3,7% 8,7% 12,9% 9,1%
2018.07.05. 8,537668 26 433 455 796 0 5467971 0% -0,8% -0,2% 3,8% 8,5% 12,9% 9,1%
2018.07.04. 8,548989 26 463 031 499 0 -38296123 -0,1% 0,1% -0,1% 4,6% 8,6% 13% 9,1%
2018.07.03. 8,528865 26 438 944 489 0 59637514 0,2% -0,6% 0,3% 4,6% 8,5% 13,2% 9%
2018.07.02. 8,549586 26 443 395 880 0 33453778 0,1% -0,2% 0,9% 4,9% 8,5% 13,1% 9%
2018.06.29. 8,590888 26 537 525 289 0 10188090 0% 0,3% 1,8% 5,5% 8,9% 13,1% 9%
2018.06.28. 8,517344 26 300 244 669 0 27340315 0,1% -0,5% 1% 4% 8,2% 12,9% 8,9%
2018.06.27. 8,527176 26 303 232 493 0 -665625 0% -0,6% 1,2% 3,9% 8,2% 13,1% 8,9%
2018.06.26. 8,525777 26 299 582 603 0 -5856479 0% -0,1% 1,1% 3,8% 8,2% 13,1% 8,8%
2018.06.25. 8,539919 26 349 072 820 0 9343410 0% 0,1% 1,3% 4,1% 8,4% 13,4% 8,8%
2018.06.22. 8,587493 26 486 462 217 0 3769119756 16,6% 0,3% 1,9% 4,4% 8,7% 13,4% 8,9%
2018.06.21. 8,574723 22 683 560 720 0 7111388 0% -0,5% 1,7% 3,9% 8,9% 13,4% 8,9%
2018.06.20. 8,570154 22 664 366 295 0 9704556 0% -0,2% 2% 3,9% 8,8% 13,1% 8,9%
2018.06.19. 8,550112 22 601 681 976 0 -20673836 -0,1% -0,3% 1,8% 3,3% 8,8% 12,9% 8,5%
2018.06.18. 8,577251 22 694 161 668 0 9482109 0% 0,2% 2,2% 4,1% 9% 13% 8,5%
2018.06.15. 8,624725 22 810 236 393 0 57042995 0,2% 0,7% 3,2% 4,9% 9,2% 12,8% 8,4%
2018.06.14. 8,666378 22 863 079 657 0 3564559 0% 1,2% 3,6% 5,1% 9,1% 13% 8,4%
2018.06.13. 8,63285 22 771 077 481 0 11090289 0% 0,9% 3,5% 4,9% 9% 12,9% 8,4%
2018.06.12. 8,670882 22 860 256 261 0 -36871508 -0,2% 1,1% 3,2% 5,6% 9,1% 13% 8,5%
2018.06.11. 8,664354 22 879 889 332 0 7608577 0% 1,7% 3,7% 4,9% 8,9% 12,8% 8,6%
2018.06.08. 8,629526 22 780 341 322 0 -5718180 0% 1,5% 2,8% 4,6% 8,8% 12,8% 8,3%
2018.06.07. 8,612079 22 739 991 111 0 3178930 0% 1,5% 2,8% 4,7% 8,6% 12,7% 8,3%
2018.06.06. 8,579592 22 651 043 017 0 -385554629 -1,7% 1,1% 3% 4,6% 8,4% 12,8% 8,3%
2018.06.05. 8,561293 22 987 463 993 0 -3151377989 -12,1% 1,8% 2,3% 3,9% 8,4% 12,8% 8,1%
2018.06.04. 8,561959 26 140 875 374 0 17371107 0,1% 2,4% 2,1% 3,9% 8,1% 12,9% 8,2%
2018.06.01. 8,533263 26 035 949 529 0 5741798 0% 1% 2% 3,8% 8,1% 12,8% 8%
2018.05.31. 8,507669 25 952 134 767 0 45440010 0,2% 0,3% 1,5% 3,8% 8,2% 12,7% 7,9%
2018.05.30. 8,506103 25 901 926 132 0 647654 0% 0,3% 1,5% 4,1% 8,2% 12,8% 7,9%
2018.05.29. 8,503209 25 892 466 182 0 1070209 0% 0,3% 1,6% 4% 8,2% 12,8% 7,9%
2018.05.28. 8,56298 26 073 392 514 0 3772324 0% 1% 2,2% 4,7% 8,4% 12,9% 8%
2018.05.25. 8,553865 26 041 869 969 0 5610870 0% 0,9% 1,7% 4,7% 8,2% 13% 8,1%
2018.05.24. 8,564572 26 068 849 072 0 2147305 0% 1% 1,8% 4,9% 8,3% 13% 8,1%
2018.05.23. 8,575453 26 099 818 633 0 14131165 0,1% 1,1% 1,9% 5,1% 8,3% 13,2% 8,1%
2018.05.22. 8,630674 26 253 664 337 0 4763075 0% 1,9% 2,2% 5,7% 8,5% 13,2% 8,1%
2018.05.18. 8,646115 26 295 862 749 0 -2295360 0% 1,7% 3,1% 7,2% 8,7% 13,4% 8%
2018.05.17. 8,684285 26 414 256 576 0 -18648824 -0,1% 2,2% 3,6% 7,1% 8,9% 13,5% 8%
2018.05.16. 8,685195 26 435 675 224 0 29221421 0,1% 2,2% 3,5% 6,9% 8,9% 13,5% 8%
2018.05.15. 8,711368 26 486 030 153 0 30149297 0,1% 2,9% 4,3% 7% 9% 13,6% 8%
2018.05.14. 8,722055 26 488 336 608 0 -2892423 0% 3% 3,6% 7,4% 9,1% 13,6% 7,9%
2018.05.11. 8,707125 26 445 882 602 0 26968154 0,1% 3,8% 2,8% 7,4% 8,9% 13,9% 8%
2018.05.10. 8,669601 26 305 060 180 0 1889498 0% 3,4% 2,4% 6,9% 8,8% 13,8% 8%
2018.05.09. 8,645194 26 229 120 967 0 24468134 0,1% 3,1% 1,8% 6,9% 8,7% 13,8% 7,9%
2018.05.08. 8,641069 26 192 149 448 0 -23480059 -0,1% 2,4% 1,7% 7,4% 8,7% 13,8% 7,9%
2018.05.07. 8,650745 26 244 984 953 0 -41801728 -0,2% 2,1% 2,1% 7,8% 8,8% 13,7% 7,9%
2018.05.04. 8,65001 26 284 553 256 0 -28115412 -0,1% 1% 2,6% 8,4% 8,7% 13,9% 8,1%
2018.05.03. 8,642708 26 290 456 543 0 27694462 0,1% 0,9% 2,5% 8,9% 9% 13,8% 8,1%
2018.05.02. 8,655495 26 301 618 182 0 -12495641 0% 1% 1,7% 8,6% 9% 13,9% 8,1%
2018.04.27. 8,630878 26 239 274 136 0 -190295560 -0,7% -1,1% 1,5% 8,3% 8,7% 14,1% 8,1%
2018.04.26. 8,645049 26 472 964 288 0 -10907695 0% -1% 1,8% 8,2% 9% 14,1% 8,1%
2018.04.25. 8,631298 26 441 746 169 0 -17767408 -0,1% -1,1% 1,8% 8,2% 8,9% 14,1% 8,1%
2018.04.24. 8,666491 26 567 398 818 0 10520340 0% -0,9% 2% 8,6% 9,1% 14,3% 8,3%
2018.04.23. 8,658573 26 532 615 213 0 -7026492 0% -1,4% 1,8% 9,7% 9,1% 14,4% 8,3%
2018.04.20. 8,650838 26 515 932 934 0 -317165035 -1,2% -0,7% 1,7% 9,9% 9% 14,4% 8,3%
2018.04.19. 8,688309 26 949 325 208 0 -11937686 0% -0,2% 1,9% 10,3% 9,3% 14,5% 8,3%
2018.04.18. 8,669558 26 903 075 433 0 15913893 0,1% -0,2% 1,5% 10,3% 9,2% 14,6% 8,3%
2018.04.17. 8,64362 26 806 719 239 0 -3367841 0% -0,5% 1,3% 9,8% 9,1% 14,5% 8,4%
2018.04.16. 8,621068 26 740 137 096 0 -12255513 0% -0,6% 1,1% 9,5% 8,7% 14,4% 8,3%
2018.04.13. 8,626643 26 769 692 622 0 14606252 0,1% -0,3% 1,3% 9,6% 9% 14,3% 8,3%
2018.04.12. 8,627242 26 756 944 137 0 -3952216 0% -0,3% 1,5% 9,7% 9,3% 14,3% 8,3%
2018.04.11. 8,574356 26 596 848 936 0 5275730 0% -0,6% 1% 8,9% 9,1% 14,1% 8,2%
2018.04.10. 8,594894 26 655 267 521 0 8109394 0% 0% 1,6% 9% 9,2% 14,3% 8,2%
2018.04.09. 8,612586 26 702 009 475 0 1827101 0% 0% 1,6% 9,2% 9,4% 14,5% 8,2%
2018.04.06. 8,604478 26 675 046 477 0 7473045 0% 0,6% 1,7% 9,5% 10,1% 14,5% 8,3%
2018.04.05. 8,610668 26 686 757 894 0 9265821 0% 0,6% 2% 9,7% 10,1% 14,5% 8,3%
2018.04.04. 8,542896 26 467 521 489 0 117154308 0,4% -0,2% 1,4% 8,7% 9,9% 14,3% 8,2%
2018.04.03. 8,579742 26 464 017 825 0 11320309 0% 0,9% 1,7% 9,1% 10% 14,7% 8,3%
2018.03.29. 8,568358 26 417 598 849 0 4276882 0% 1,5% 2% 9,3% 10,2% 14,5% 8,2%
2018.03.28. 8,562167 26 394 237 228 0 -14607722 -0,1% 1,5% 1,8% 8,7% 10,1% 14,5% 8,2%
2018.03.27. 8,574625 26 447 269 964 0 3745094215 16,6% 1,8% 1,9% 9% 10,2% 14,6% 8,2%
2018.03.26. 8,533881 22 594 301 941 0 -3946280 0% 1,2% 1,5% 7,8% 10% 14,4% 8,3%
2018.03.23. 8,533643 22 597 617 982 0 -28063971 -0,1% 1,2% 1,4% 8,1% 10,1% 14,4% 8,3%
2018.03.22. 8,560805 22 697 697 946 0 -845858 0% 1,5% 1,7% 9% 10,3% 14,5% 8,4%
2018.03.21. 8,620423 22 856 617 932 0 -17606346 -0,1% 2,2% 2,4% 9,2% 10,6% 14,6% 8,4%
2018.03.20. 8,589924 22 793 295 423 0 11012986 0% 2,3% 2,1% 8,3% 10,4% 14,5% 8,5%
2018.03.19. 8,578064 22 750 827 226 0 -3510294 0% 2,1% 1,9% 7,8% 10,5% 14,6% 8,3%
2018.03.14. 8,563861 22 716 662 369 0 683246 0% 2,4% 1,7% 8% 10,4% 14,3% 8,3%
2018.03.13. 8,559316 22 703 923 331 0 -18407766 -0,1% 2,6% 1,5% 7,8% 10,4% 14,2% 8,2%
2018.03.12. 8,578124 22 772 260 508 0 -29245230 -0,1% 2,1% 1,6% 8,2% 10,5% 14,3% 8,1%
2018.03.09. 8,521144 22 650 047 238 0 -8653238 0% 1,5% 1,8% 7,7% 10,1% 14,1% 8%
2018.03.08. 8,500066 22 602 651 653 0 3271365 0% 1,2% 1,5% 7,6% 9,8% 14% 8%
2018.03.07. 8,487624 22 566 300 370 0 -16495645 -0,1% 1,4% 1% 7,5% 9,8% 14% 8%
2018.03.06. 8,483519 22 571 873 950 0 7973766 0% 1,8% 0,9% 7% 9,8% 14% 7,8%
2018.03.05. 8,413746 22 378 322 594 0 -25026921 -0,1% 0,5% 0% 6,2% 9,6% 13,9% 7,6%
2018.03.02. 8,363531 22 269 641 628 0 20621084 0,1% -0,1% -1,1% 5,4% 9,6% 13,9% 7,4%
2018.03.01. 8,446324 22 469 270 001 0 -7352808 0% 0,9% -0,1% 6,3% 10% 14,1% 7,5%
2018.02.28. 8,478365 22 561 887 531 0 5592579 0% 1,2% 0% 7,9% 10,1% 14,2% 7,5%
2018.02.27. 8,493486 22 596 523 668 0 -3155469 0% 1,5% 0% 7,8% 10,2% 14,5% 7,5%
2018.02.26. 8,474332 22 548 713 697 0 -1901340 0% 0,7% -0,2% 7,4% 10,1% 14,6% 7,5%
2018.02.23. 8,480397 22 566 754 301 0 619750 0% 0,7% 0,3% 6,6% 10,3% 14,4% 7,5%
2018.02.22. 8,471227 22 541 733 399 0 -21592049 -0,1% 0,3% 0,2% 6,2% 10,5% 14,4% 7,5%
2018.02.21. 8,481601 22 590 956 857 0 -217112 0% 0,5% 0,8% 6,5% 10,6% 14,5% 7,5%
2018.02.20. 8,505263 22 654 198 905 0 -4686941 0% 1,2% 0,9% 7,4% 10,7% 14,5% 7,5%
2018.02.19. 8,514636 22 683 856 471 0 -3824133913 -14,5% 1,6% 1,1% 7,8% 10,7% 14,4% 7,5%
2018.02.16. 8,499901 26 462 116 992 0 -6480659 0% 1,3% 0,6% 7,5% 10,7% 14,5% 7,4%
2018.02.15. 8,462673 26 352 670 071 0 8288942 0% 1,3% 0,5% 7,2% 10,6% 14,4% 7,4%
2018.02.14. 8,465788 26 354 078 153 0 -40788147 -0,2% 0,5% 0,8% 7,7% 10,6% 14,5% 7,3%
2018.02.13. 8,442954 26 323 673 828 0 -68310474 -0,3% 0,1% 0,8% 7,6% 10,5% 14,2% 7,2%
2018.02.12. 8,441368 26 387 026 596 0 -76310116 -0,3% -0,3% 0,8% 7,8% 10,6% 14,2% 7,4%
2018.02.09. 8,388196 26 296 644 709 0 9925051 0% -1,2% -0,3% 7,4% 11% 14,1% 7,7%
2018.02.08. 8,436221 26 437 219 207 0 -84694011 -0,3% -0,7% 0% 8,2% 11,2% 14,2% 7,7%
2018.02.07. 8,470603 26 630 003 845 0 -1341998 0% -0,1% 0,7% 8,9% 11,4% 14,4% 7,8%
2018.02.06. 8,388386 26 372 857 827 0 5086445 0% -1% -0,1% 8,4% 11% 14,1% 7,5%
2018.02.05. 8,518264 26 776 025 534 0 -16005725 -0,1% 1% 1,5% 9,7% 11,5% 14,6% 7,6%
2018.02.02. 8,567441 26 946 704 995 0 -74373178 -0,3% 0,7% 2,8% 10,8% 12,2% 14,7% 7,5%
2018.02.01. 8,638904 27 246 467 214 0 -12455696 0% 1,7% 3,7% 11,5% 12,7% 14,9% 7,6%
2018.01.31. 8,654658 27 308 632 581 0 -54554864 -0,2% 1,9% 4,2% 12,1% 12,8% 14,9% 7,7%
2018.01.30. 8,638698 27 312 727 164 0 29819242 0,1% 1,8% 3,8% 11,8% 12,7% 14,8% 7,7%
2018.01.29. 8,70485 27 491 830 485 0 1128175 0% 2,3% 4,6% 11,9% 12,9% 14,9% 7,8%
2018.01.26. 8,731024 27 573 362 165 0 21456293 0,1% 2,9% 4,9% 12,6% 12,8% 15,3% 7,8%
2018.01.25. 8,72691 27 538 923 599 0 12656738 0% 2,9% 5% 12,5% 12,9% 15,3% 7,7%
2018.01.24. 8,749395 27 597 188 655 0 -22978566 -0,1% 3% 5,5% 13,5% 13% 15,5% 7,8%
2018.01.23. 8,780694 27 718 972 180 0 -1094031 0% 3,3% 5,7% 14,1% 13,2% 15,5% 8%
2018.01.22. 8,765949 27 673 517 228 0 254155 0% 3,1% 5,5% 13,8% 13,2% 15,5% 7,9%
2018.01.19. 8,709002 27 493 486 837 0 -21753772 -0,1% 2,2% 4,5% 13,5% 13,6% 15,2% 7,6%
2018.01.18. 8,688073 27 449 117 479 0 7538035 0% 1,7% 4,5% 13,1% 13,5% 15,1% 7,6%
2018.01.17. 8,683954 27 428 569 440 0 21831774 0,1% 1,8% 4,4% 13,3% 13,5% 15,2% 7,8%
2018.01.16. 8,672519 27 370 648 571 3789927613 16,1% 1,7% 4,4% 12,9% 13,4% 15,2% 7,6%
2018.01.15. 8,655089 23 533 328 503 0 -5252131 0% 1,6% 4,2% 12,8% 13,5% 15,4% 7,4%
2018.01.12. 8,65644 23 542 254 845 0 4302954 0% 1,8% 4,4% 12,9% 13,6% 15,4% 7,3%
2018.01.11. 8,625538 23 453 925 456 0 -966382 0% 1,6% 4,5% 12% 13,4% 15,3% 7,2%
2018.01.10. 8,595459 23 373 099 874 0 15850751 0,1% 1,6% 4,3% 11,7% 13,3% 15,3% 7,1%
2018.01.09. 8,61284 23 404 480 149 0 20323937 0,1% 1,6% 5% 12,3% 13,3% 15,4% 7%
2018.01.08. 8,597934 23 343 685 910 0 7611212 0% 1,6% 4,8% 12% 13% 15,4% 6,9%
2018.01.05. 8,557107 23 225 264 133 0 -87719162 -0,4% 1,4% 4,1% 11,5% 13,5% 15,3% 7,1%
2018.01.04. 8,555943 23 309 812 093 0 -33759 0% 1,5% 4,7% 11,6% 13,2% 15,3% 7,1%
2018.01.03. 8,501288 23 160 943 548 0 7122233 0% 0,8% 4,2% 11% 13% 15,4% 6,9%
2018.01.02. 8,473353 23 077 738 491 0 18767432 0,1% 0,4% 4% 11,3% 12,8% 15,4% 6,8%
2017.12.29. 8,440318 22 969 071 215 0 -255066 0% 0,5% 3,7% 11,4% 13% 15,6% 6,7%
2017.12.28. 8,435189 22 955 368 315 0 -3552450 0% 0,3% 3% 11,5% 13% 15,6% 6,7%
2017.12.27. 8,423613 22 927 413 176 0 9977124 0% 0,1% 2,7% 11,2% 13% 15,6% 6,7%
2017.12.22. 8,4308 22 936 989 136 0 5934931 0% 0,2% 2,5% 11,4% 12,9% 16% 6,7%
2017.12.21. 8,431781 22 933 722 441 0 2904534 0% 0,1% 2,2% 11,6% 13% 16% 6,7%
2017.12.20. 8,398448 22 840 166 483 0 -51915501 -0,2% -0,2% 1,8% 11,2% 12,9% 15,9% 6,8%
2017.12.19. 8,398994 22 893 570 244 0 3835322 0% -0,3% 1,4% 11,4% 12,9% 16% 6,7%
2017.12.18. 8,391095 22 868 207 818 0 -14187976 -0,1% -0,4% 1,8% 11,1% 13,1% 16% 6,7%
2017.12.15. 8,35521 22 784 537 913 0 -57177415 -0,3% -0,8% 1,6% 11,1% 13,4% 16% 6,5%
2017.12.14. 8,36448 22 867 057 923 0 -1153365 0% -0,6% 1,4% 11,4% 12,8% 16% 6,5%
2017.12.13. 8,343158 22 809 917 646 0 -4159585 0% -1% 1,4% 10,9% 12,7% 16,1% 6,5%
2017.12.12. 8,404373 22 981 467 533 0 2800136 0% -0,4% 2,4% 12,2% 13% 16,3% 6,5%
2017.12.11. 8,354652 22 842 723 607 -2934541 0% -0,9% 1,2% 11,8% 12,5% 16,1% 6,5%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés