Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A BAMOSZ fő döntéshozó szerve a közgyűlés, a szövetség operatív működése ugyanakkor elsősorban az Elnökség, az egyes konkrét kérdésekben létrhozott munkacsoportok, illetve a Titkárság munkáján, együttműködésén alapul. A hatékony döntéshozatal érdekében a BAMOSZ új alapszabálya szerint a szakmai jellegű döntések színtere az Elnökség, konkrét szakmai kérdések megvitatására munkacsoportok jöhetnek létre, melyek létrehozatala, munkájának összehangolása, felügyelete az Elnökség kompetenciája. Az Elnökség tagjait az Alapszabály által meghatározott módon a tagok delegálják. Az Etikai Bizottság tagjait a közgyűlés választja, a BAMOSZ-tagok mellett egy külső személy is a bizottság tagja lehet.

A BAMOSZ Elnöksége

Az Elnökség fő feladata, hogy döntsön a stratégiai jellegű kérdésekben, összehangolja, ellenőrizze a munkacsoportok működését, képviselje a BAMOSZ-t külső szervezetek felé, illetve döntsön a gazdálkodási jellegű kérdésekben.

Az Elnökség tagjai:

 • Vízkeleti Sándor (Elnök) - Amundi Alapkezelő Zrt.
 • Kocsis Bálint (Alelnök) - Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
 • Köves Benedek (Alelnök) - OTP Alapkezelő Zrt.
 • dr. Mesterházy György - Erste Alapkezelő Zrt.
 • Schuszter Péter - Generali Alapkezelő Zrt.

 

A BAMOSZ Felügyelő Bizottsága

A felügyelőbizottság feladata a BAMOSZ belső szervei működésének, valamint a jogszabályok, az Alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése.

Az FB tagjai:

 • Kozma Krisztina (Elnök) - Aberdeen Alapkezelő Zrt.
 • Bíró Gergely - Diófa Alapkezelő Zrt.
 • Komm Tibor - CIB Alapkezelő Zrt.

 

Az Etikai Bizottság
Az Etikai Bizottság feladata, hogy őrködjön a BAMOSZ belső etikai és egyéb szakmai normáinak tagság által történő betartásán, továbbá feladata az alapvető viselkedési szabályokat meghatározó Etikai Kódex továbbfejlesztése is.

Az Etikai Bizottság tagjai:

 • Gáti László (a bizottság elnöke) - OTP Alapkezelő Zrt.
 • Dr. Tomori Erika
 • dr. Krizsai János - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
 • Liszek Gábor - Generali Alapkezelő Zrt.
 • Padányi Péter - Amundi Alapkezelő Zrt.

 

Munkacsoportok
Jelenleg a következő témák megvitatására hozott létre az Elnökség munkacsoportokat:

 • Önszabályozással kapcsolatos kérdések
 • Jogi, szabályozási kérdésekkel kapcsolatos kérdések
 • Az ingatlanalapokkal kapcsolatos kérdések

 

A Főtitkár
A főtitkár feladata minden, a BAMOSZ működésével, érdekképviseleti és információszolgáltatási tevékenységével, gazdálkodásával kapcsolatos operatív teendő ellátása, az Elnökség döntéseinek végrehajtása.

A BAMOSZ főtitkára: Temmel András

Elérhetőség:
Tel.: (36-1) 374-07-56
Fax: (36-1) 354-17-37
E-mail: temmel.andras@bamosz.hu

Webes tartalom lista Webes tartalom lista

HÍREK

Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése